SANANIM


Sociálně znevýhodněné skupiny Zdraví

30 let provázíme naše klienty na cestě od závislosti k úzdravě.

30 let budujeme naše služby na principu „harm reduction“ a prosazujeme princip racionální drogové politiky. SANANIM patří k největším organizacím, které již 30 let poskytují služby spojené s léčbou závislostí. Každoročně našimi zařízeními projde zhruba 10 000 klientů – uživatelů drog, patologických hráčů a osob s dalšími typy závislostí. A také jejich rodiče, děti a blízcí, na jejichž život těžce doléhá spolužití s drogově závislým. V léčbě závislosti klientů, kteří projdou našimi léčebnými programy, vykazujeme úspěšnost 50 až 70 %.

Pomáháme a léčíme lidi ze závislosti již 30 let

Obracíme se na Vás s prosbou o podporu a pomoc a zároveň Vám nabízíme možnost podílet se na rozvoji a zkvalitňování služeb, které nejen pomáhají léčit lidi ohrožené drogou, ale které jsou investicicí ve prospěch nás všech. Děkujeme za důvěru!
93 800 Kč

přispělo

89 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Komplexní systém péče 
Během 30 let naší práce bedlivě sledujeme proměny na drogové scéně a s tím související změny v potřebách našich klientů a jejich rodin. Pružně na ně reagujeme, trvale testujeme a zavádíme do praxe nové trendy a služby v oblasti prevence, péče, léčby a následné resocializace. V současné době náš ucelený systém péče o lidi ohrožené závislostí tvoří 16 léčebných zařízení a na ně navazující služby jako jsou terénní programy, kontaktní centrum, adiktologická ambulance, gambling ambulance, denní stacionář, poradna pro rodiče, centrum komplexní péče o dítě a rodinu, terapeutické komunity Karlov a Němčice, chráněné byty, centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, pracovní a sociální agentura, drogové a informační centrum a další. Vydáváme odborné publikace, vzděláváme odborníky pro specifické drogové služby v ČR a aktivně se zapojujeme do řady evropských projektů. Jsme zastoupeni na všech úrovních tvorby drogové politiky v ČR

Komplexní systém péče, který vychází z třicetiletých zkušeností a praxe, vykazuje vysokou úspěšnost, a to v porovnání nejen s ostatními službami v České republice, ale i se zahraničím. Všechny relevantní služby v SANANIMu disponují certifikáty odborné způsobilosti. Navzdory všeobecnému mínění naše zkušenost dokazuje, že léčba závislosti funguje! Klade však vysoké nároky na odbornost a nasazení všech zaměstnanců. Toto náročné a společností mnohdy nedoceněně poslání dokážeme naplňovat jen díky nezlomné energii lidí, kteří pro SANANIM pracují, díky jejich nasazení i hluboce lidské empatii v kombinaci s vysokou profesionalitou, s níž zvládají vést své klienty na cestě k úzdravě.
                                                                                                   
Represe nefungují. Funguje doprovázení klienta na jeho cestě k úzdravě.
V celé své třicetileté praxi prosazujeme principy harm reduction. Je to právě zásluhou SANANIMu, že se v ČR se uplatňuje racionální, vyvážená drogová politika, díky níž zde fungují drogové služby, které uživatelé drog mohou využívat bez strachu z represe. Srovnání se zeměmi, kde dochází k vytlačování uživatelů drog na okraj společnosti represivními nařízeními, to jasně dokazuje. Tyto země mají minimální kontrolu nad tím, co se v komunitě uživatelů drog děje. V důsledku tak uživatelé drog představují vysoké riziko pro společnost - jednak kvůli přenosu infekčních chorob, a jednak kvůli zvýšené kriminalitě, neboť závislí potřebují na drogu sehnat peníze.

Díky nerepresivní drogové politice jsme právě v oblasti snižování škod způsobených uživateli drog vzorem jiným zemím. Jen pro příklad: v našich terénních programech a kontaktních centrech jsme denně v kontaktu s téměř 300 uživateli drog, denně vyměníme 4500 stříkaček, ročně odhalíme kolem 80 případů žloutenky typu C. Jsme taky zemí, kde je mezi uživateli drog pouze kolem 1 % HIV pozitivních osob, zatímco průměr ve vyspělých zemích Evropy je 4-11 % a v Severní Americe 7,4%. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi máme také nejmenší počet smrtelných předávkování na 100.000 obyvatel.
To vše zejména díky nepřetržité a mravenčí práci neziskových organizací jako je SANANIM, které zajišťují až 75 % všech drogových služeb v naší zemi. Tyto organizace se však trvale potýkají s nedostatečným financováním svých služeb ze strany státu. V příznivých dobách z dotací plyne cca něco přes 90 % prostředků nezbytných na zajištění plynulého chodu drogových služeb. Tento stav řeší dofinancováním z vlastních zdrojů, zejména ze sociálního podnikání a z fundraisingu. Nejisté zdroje financování a jejich nedostatek tak neustále ohrožují další rozvoj naší organizace a udržitelnost služeb i schopnost dlouhodobě plánovat.

Obracíme se proto na Vás – nejen na naše příznivce, ale na celou společnost. Chceme Vás požádat o pomoc a podporu. A dát vám tímto možnost podílet se na rozvoji a zkvalitňování služeb, které nejen pomáhají léčit lidi ohrožené drogou, ale které jsou v konečném důsledku investicicí ve prospěch nás všech. Neboť fenomén „drogy“ nezmizí tím, že před ním zavřeme oči a budeme si namlouvat, že „nás se to netýká“. Počet aktivních uživatelů drog celosvětově trvale stoupá a díky otevřeným hranicím a online obchodu s drogami se více a více otvírá i drogová scéna. Pokud nebudou existovat fungující preventivní a léčebné programy a služby, rizika a důsledky pocítí každý z nás.
K této výzvě nás inspirovala silná vlna solidarity v době koronavirové krize. Ukázala, že veřejnost nechce nečinně přihlížet, jak jsou nejzranitelnější vrstvy naší společnosti nechány napospas. Věříme, že solidarita i uvědomění si rizik bude i nadále silnou motivací k tomu, abyste nám pomáhali a podpořili nás.
DĚKUJEME!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Stojí to za to. SANANIM je velmi úspěšný ve své činnosti.

Barbora Kratochvílová
1 000 Kč

Děkuji moc za skupinu pro rodiče.

Petra Vincíková
1 000 Kč

přejeme hodně energie do roku 2021

Dárce
10 000 Kč

Moc vám a vaší činnosti fandím. Hodně zdaru.

Ondřej Kiedroň
500 Kč

Nahrada za předchozi zruseny prikaz na 2000 Kc

J Lang
1 000 Kč

Opatrujte se, zivot je jen jeden.

Duja
1 000 Kč