SANANIM


Sociálně znevýhodněné skupiny Zdraví

Léčba závislosti funguje!

Od svého vzniku poskytujeme služby na principu „harm reduction“ a prosazujeme princip racionální drogové politiky. SANANIM patří k největším organizacím, které již 33 let poskytují služby spojené s léčbou závislostí. Každoročně našimi zařízeními projde zhruba 13 000 klientů – uživatelů drog, patologických hráčů a osob s dalšími typy závislostí. A také jejich rodiče, děti a blízcí, na jejichž život těžce doléhá spolužití s drogově závislým. V léčbě závislosti klientů, kteří projdou našimi léčebnými programy, vykazujeme úspěšnost 50 až 70 %.

Již 33 let doprovázíme naše klienty na cestě k úzdravě

Obracíme se na Vás s prosbou o podporu a pomoc a zároveň Vám nabízíme možnost podílet se na rozvoji a zkvalitňování služeb, které nejen pomáhají léčit lidi ohrožené drogou, ale které jsou investicí ve prospěch nás všech. Děkujeme za důvěru a podporu!

přispělo

173 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Komplexní systém péče 
Po celou dobu našeho působení v oblasti léčby závislostí bedlivě sledujeme proměny na drogové scéně a s tím související změny v potřebách našich klientů a jejich rodin. Pružně na ně reagujeme, trvale testujeme a zavádíme do praxe nové trendy a služby v oblasti prevence, péče, léčby a následné resocializace. V současné době náš ucelený systém péče o lidi ohrožené závislostí tvoří 18 léčebných zařízení a na ně navazující služby jako jsou terénní programy, kontaktní centrum, adiktologická ambulance, gambling ambulance, denní stacionář, poradna pro rodiče, centrum komplexní péče o dítě a rodinu, terapeutické komunity Karlov a Němčice, chráněné byty, centrum pro osoby v konfliktu se zákonem, pracovní a sociální agentura, drogové a informační centrum a další. Vydáváme odborné publikace, vzděláváme odborníky pro specifické drogové služby v ČR a aktivně se zapojujeme do řady evropských projektů. Jsme zastoupeni na všech úrovních tvorby drogové politiky v ČR

Komplexní systém péče, který vychází z více než třicetiletých zkušeností a praxe, vykazuje vysokou úspěšnost, a to v porovnání nejen s ostatními službami v České republice, ale i se zahraničím. Všechny relevantní služby v SANANIMu disponují certifikáty odborné způsobilosti. Navzdory všeobecnému mínění naše zkušenost dokazuje, že léčba závislosti funguje! Klade však vysoké nároky na odbornost a nasazení všech zaměstnanců. Toto náročné a společností mnohdy nedoceněně poslání dokážeme naplňovat jen díky nezlomné energii lidí, kteří pro SANANIM pracují, díky jejich nasazení i hluboce lidské empatii v kombinaci s vysokou profesionalitou, s níž zvládají vést své klienty na cestě k úzdravě.
                                                                                                   
Represe nefungují. Funguje doprovázení klienta na jeho cestě k úzdravě.
V celé své třiatřicetileté praxi prosazujeme principy harm reduction. Je to právě zásluhou SANANIMu, že se v ČR se uplatňuje racionální, vyvážená drogová politika, díky níž zde fungují drogové služby, které uživatelé drog mohou využívat bez strachu z represe. Srovnání se zeměmi, kde dochází k vytlačování uživatelů drog na okraj společnosti represivními nařízeními, to jasně dokazuje. Tyto země mají minimální kontrolu nad tím, co se v komunitě uživatelů drog děje. V důsledku tak uživatelé drog představují vysoké riziko pro společnost - jednak kvůli přenosu infekčních chorob, a jednak kvůli zvýšené kriminalitě, neboť závislí potřebují na drogu sehnat peníze.

Díky nerepresivní drogové politice jsme právě v oblasti snižování škod způsobených uživateli drog vzorem jiným zemím. Jen pro příklad: v našich terénních programech a kontaktních centrech jsme denně v kontaktu s téměř 300 uživateli drog, denně vyměníme 4500 stříkaček, ročně odhalíme kolem 80 případů žloutenky typu C. Jsme taky zemí, kde je mezi uživateli drog pouze kolem 1 % HIV pozitivních osob, zatímco průměr ve vyspělých zemích Evropy je 4-11 % a v Severní Americe 7,4%. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi máme také nejmenší počet smrtelných předávkování na 100.000 obyvatel.
To vše zejména díky nepřetržité a mravenčí práci neziskových organizací jako je SANANIM, které zajišťují až 75 % všech drogových služeb v naší zemi. Tyto organizace se však trvale potýkají s nedostatečným financováním svých služeb ze strany státu. V příznivých dobách z dotací plyne cca něco přes 90 % prostředků nezbytných na zajištění plynulého chodu drogových služeb. Tento stav řeší dofinancováním z vlastních zdrojů, zejména ze sociálního podnikání a z fundraisingu. Nejisté zdroje financování a jejich nedostatek tak neustále ohrožují další rozvoj naší organizace a udržitelnost služeb i schopnost dlouhodobě plánovat.

Obracíme se proto na Vás – nejen na naše příznivce, ale na celou společnost. Chceme Vás požádat o pomoc a podporu. A dát vám tímto možnost podílet se na rozvoji a zkvalitňování služeb, které nejen pomáhají léčit lidi ohrožené drogou, ale které jsou v konečném důsledku investicicí ve prospěch nás všech. Neboť fenomén „drogy“ nezmizí tím, že před ním zavřeme oči a budeme si namlouvat, že „nás se to netýká“. Počet aktivních uživatelů drog celosvětově trvale stoupá a díky otevřeným hranicím a online obchodu s drogami se více a více otvírá i drogová scéna. Pokud nebudou existovat fungující preventivní a léčebné programy a služby, rizika a důsledky pocítí každý z nás.
K této výzvě nás inspirovala silná vlna solidarity v době koronavirové krize. Ukázala, že veřejnost nechce nečinně přihlížet, jak jsou nejzranitelnější vrstvy naší společnosti nechány napospas. Věříme, že solidarita i uvědomění si rizik bude i nadále silnou motivací k tomu, abyste nám pomáhali a podpořili nás.
DĚKUJEME!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (3)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Bojujte dál

Hanna Synetska
200 Kč

Jde to.

Tobiáš Janeček
200 Kč

Díky za Vaši práci!!!

Jiří Vild
300 Kč

Závislí lidé jsou často jen lidé, kterým se nedostalo dostatečné péče/léčby duše. Jsou to ti poslední z posledních, na které si málokdo vzpomene, protože se má za to, že si situaci způsobili sami (vs. děti, nemocní, postižení). Proto Sananim.

Dárce

Díky, děláte dobrou věc! Test závislosti: https://junkie.matronator.cz

matronator

Šance na nový začátek a podpora na další cestě pro všechny, kteří to potřebují a chtějí za sebe bojovat

Eva Paseková
1 000 Kč

Fandím Vaší prospěšné práci. Pán Bůh Vám žehnej.

Ludmila Svobodová
200 Kč

Vřelé díky a stálou podporu.

Viktor Samek

Diky za knihu Sedm plamenu :)

Andrea Miklovičová
400 Kč

Stojí to za to. SANANIM je velmi úspěšný ve své činnosti.

Barbora Kratochvílová
1 000 Kč