Vendulka Burger Budilova: campaign for project Dokážeme víc: Záchrana zdevastovaného Sadu míru

Donation request on the occasion of the 50th birthday of the director of the Budil Association Vendulka Burger Budilova

we started on 2022-03-21
€99
raised 3 % out of  €3,920

supported by

3 people
This campaign is already closed. Thank you!
Instead of gifts and wishes, support the Revitalization of the Sad míru (Peace orchard) project which in peace is a project about peace. Sad míru (Peace orchard) was given its name in 1954 and the land on which the orchard stands has always been public and belonged to everyone. We wish it remains this way. The word PEACE in its name is now more important than ever. Help us and be a part of it by donating! It would be the greatest gift I could wish for. By the end of the year, we will plant 100 trees and 100 fruit bushes. It's worth the effort!
We can do more: Save the devastated Peace Park
We began to realize the dream of saving the former orchard in Svídnice near Dymokur in 1954 in early October 2021. Our intention is to return trees of the original varieties and beekeeping tradition, ceiling biodiversity, including water retention in the country and creating community space for the general public, cultural public and neighborhood activities. . Help us complete the dream!
Look at the movie inside you see more!
If you don´t know how to supported through this challange at Darujme.cz write me! This is not a PRIVATE project is for the future of our childrens!
HOW TO HELP:
With the support of CZK 10,000, you will become the patron of the entire project of restoring the neglected Park of Peace in the Golden Strip of the Elbe. It stands on the Kamenec hill, from which it can be seen from all over the world - which is a rarity of this otherwise flat region.
Donate CZK 5,000 - you will support the new planting of trees and shrubs, the creation of a natural irrigation system and feeding ponds for animals, the construction of new hives for bees, the creation of a nature trail and community center for visitors.
With the amount of CZK 200, CZK 300 and CZK 400, you will support the preservation of the natural diversity of the place, you will create feeders for tits, crutches for predators, houses for insects, compost or a herb garden with us.
Even the amount of CZK 100 is not small! It can help bees, trees, shrubs and anyone involved in orchard restoration.
The project was supported by the We Can Do More program, which is organized by Česká spořitelna together with the VIA Foundation. Every crown you donate will be doubled by the ČS Foundation up to CZK 20,000!
Nadace České spořitelny
Sen o záchraně bývalého ovocného sadu ve Svídnici u Dymokur vysázeného v roce 1954 jsme začali uskutečňovat počátkem října 2021. Naším záměrem je navrácení stromů původních odrůd a včelařské tradice, podpoření biodiverzity včetně zadržování vody v krajině a vytvoření komunitního prostoru pro širokou veřejnost k relaxačním, kulturním i sousedským aktivitám. Pomozte nám dokončit sen!

Místní i přespolní dobrovolníci se pod záštitou Spolku Budil ve svém volném čase pustili do nelehké práce revitalizace téměř 70 let starého zapomenutého Sadu míru. V prvé řadě pracujeme na přerodu džungle plné náletů v kultivovaný pozemek, prořezáváme napadené stromy a zachraňujeme stromy přeživší, zvládli jsme založit komunitní ohniště. Pozemek připravíme na zimu pokrytím štěpkou získanou z drobných náletů jako mulč i zábranu růstu náletům novým. 
Na jaře upravíme terén pro výsadbu a konečně přivezeme první stromy a keře tradičně pěstovaných odrůd – vysokokmenné i nižší, na něž dosáhnou i děti. Ve správný čas do neveřejné části sadu přemístíme včelstvo, jehož chov jsme – k zachování místní včelařské tradice – započali v červnu 2021. 
 
NÁŠ CÍL, SE KTERÝM NÁM MŮŽETE POMOCI: 
 
Vytvoření zelené oázy na 3 000 m2 jako základu tvorby prostoru k setkávání veřejnosti (ke komunitním, kulturním i relaxačním aktivitám – v budoucnu kulturně vzdělávacího centra) s plodícími stromy a keři, s dešťovým jezírkem s přepadem do více nádrží, s komunitním ohništěm, malým přístřeškem a naučnou stezkou. (Na zbylé ploše 4 077 m2 budeme následně budovat neveřejnou plochu sadu s plodícími stromy a keři, včelími úly, remízkem pro zvěř, kompostem, bylinkovou zahrádkou, zavlažovacím systémem, krmítky pro ptactvo, domečky pro hmyz…) 
 

NAŠE DALŠÍ CÍLE: 
 
Následujících 5 let: Veškerá výsadba zahrnuje stromy a keře s jedlými plody, v budoucnu plánujeme plody zpracovávat, jejich různorodé časy dozrávání jsou zvoleny s ohledem na potravu pro včelstvo, vysoké keře se stanou přirozenou bariérou mezi sadem a sousedním polem (zároveň budou také zpracovatelné). 
 
Do 10 let: výrobky ze zpracovaných plodů (nabízené v lokálních informačních centrech zároveň s mapou a pozváním na výlet) plánujeme v budoucnu využít jako malé prezentační produkty jak naší práce, tak kulturně-vzdělávacích akcí v sadu, jeho naučné stezky a v neposlední řadě prezentace naší obce v širokém okolí.  
 
Po 20 letech: z místa, o němž nikdo nevěděl, bude vytvořen živý vyhledávaný prostor. Po celou dobu bude jednou z našich snah vytvoření brigádnických míst pro mladé (aby nemuseli např. do McDonald´s apod.). 
 
 
NAŠE DŮVODY: 
 
Našim cílem je sad revitalizovat nejen z pocitu zodpovědnosti za zachování přírodního dědictví našich předků, ale také jako zelenou oázu pro užívání veřejností. 
Naším přáním je citlivě naplnit obnovený sad životem komunitním, relaxačním, kulturním i osvětovým – proto bychom rádi, aby se o našem projektu dozvědělo co nejvíce lidí, aby mohli návštěvníci i naši podporovatelé tuto oázu navštívit a načerpat energii, a třeba si odnést malé produkty z našeho k životu probuzeného Sadu míru. 
 
 
JAK POMŮŽETE: 
 
Při podpoře částkou 10 000 Kč se stanete patronem celého projektu obnovy zanedbaného Sadu míru ve Zlatém pruhu Polabí. Stojí na kopci Kamenec, z nějž je vidět do všech světových stran – což je rarita  tohoto jinak rovného kraje. 
 
Darujte částku 5 000 Kč - podpoříte novou výsadbu stromů a keřů, vytvoření přírodního zavlažovacího systému a napájecí tůňky pro zvířata, postavení nových úlů pro včely, vytvoření naučné stezky a komunitního centra pro návštěvníky. 
 
Částkou 200 Kč, 300 Kč a 400 Kč podpoříte zachování přirozené diverzity místa, vytvoříte s námi krmítka pro sýkorky, berličky pro dravce, domečky pro hmyz, kompost či bylinkovou zahrádku
 
Ani částka 100 Kč není malá! Může pomoci včelkám, stromům, keřům a všem, co se na obnově sadu podílejí. 
  
Projekt byl podpořen v programu Dokážeme víc, který organizuje Česká spořitelna spolu s Nadací VIA. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace ČS zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!


~=PEACE=~

Jitka Ritterová