NADĚJE: Dárcovská výzva pro projekt SOS ADRA: Pomoc Ukrajině

NADĚJE PRO UKRAJINU

vybíráme od 10.3.2022
180 900 Kč
vybráno 181 % z 100 000 Kč

přispělo

35 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Válečná agrese na Ukrajině jistě není lhostejná nikomu z nás. Agrese, která bere lidem životy a nechává za sebou spálenou zemi, se nás hluboce dotýká.
NADĚJE nepůsobí mimo hranice České republiky. Pomáháme Ukrajině – ukrajinským uprchlíkům – na našem území při plném vědomí skutečnosti, že pomoc bude potřeba delší dobu, neboť tito lidé se dlouho nebudou mít kam vrátit. Jejich země je zničena. 

Zároveň však mnozí v NADĚJI chceme pomoci i přímo v místě války. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku a finančně podpořit práci našich kolegů z mezinárodní humanitární organizace ADRA, kteří na území Ukrajiny působí a s tímto druhem pomoci mají velké zkušenosti. 

Myšlenka na finanční sbírku NADĚJE PRO UKRAJINU vzešla od naší pražské pobočky. Ta se vzdala plánované oslavy 30. výročí své činnosti a částku, která byla původně určená na oslavu, věnovala jako základ sbírky. Se svými dary se můžeme přidat my všichni, zaměstnanci a příznivci NADĚJE po celé České republice.
ADRA, o.p.s.
Pomáháme lidem, kterým do života vstoupila válka. Od počátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme materiální i finanční pomoc a podporujeme ty, kteří museli opustit své domovy. Reagujeme na měnící se situaci a pomáháme zajistit lidem základní potřeby. Vy můžete prostřednictvím veřejné sbírky také. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

POMOC LIDEM ZASAŽENÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

Už rok trvá válka na Ukrajině, kde s vaší podporou pomáháme i my, ADRA Česká republika. Na naši veřejnou sbírku na pomoc zasaženým lidem jste již zaslali více než 120 000 000 Kč (dary prostřednictvím portálu Darujme, jejichž výši vidíte v rámečku, tvoří jen menší část sbírky).

V počátcích války putovaly vybrané prostředky především na zajištění materiální pomoci na hranicích, kudy statisíce lidí utíkalo do bezpečí. Později jsme pomoc zaváželi dál a dál na ukrajinské území. Díky úzké spolupráci s ADRA Ukrajina jsme schopni reagovat na měnící se potřeby, proto jsme například po několika týdnech začali vypomáhat i s evakuací osob a se zásobováním tzv. „kolektivních center“, kam směřují vnitřně vysídlené osoby – tedy lidé, kteří odešli ze svých domovů do bezpečnějších částí Ukrajiny. Většinu našich dodávek tvořily trvanlivé potraviny, ale i nepotravinové zboží, tzv. „non-food items“- například spacáky, ložní prádlo, hygienické potřeby a jiné. Prostředky ze sbírky jsou využívány i na pomoc uprchlíkům, kteří přišli hledat bezpečí do České republiky.


VAŠE POMOC JE STÁLE POTŘEBA

Lidé na Ukrajině sužuje náročné zimní období, kdy se humanitární situace stává kritickou. Tisíce domů byly válkou zničeny a neposkytují dostatečnou ochranu před mrazem. V důsledku útoků na infrastrukturu země se miliony lidí ocitají bez elektřiny, tedy i světla, vytápění či vody. Na tuto situaci reagujeme tím, že:

  • pomáháme s opravami domů zničených válkou (nová okna, dveře, topení, střechy, izolace); 
  • zabezpečujeme teplé oblečení, matrace, termo deky, teplé jídlo;
  • zajišťujeme přístup k pitné vodě;
  • podporujeme kolektivní centra, která ubytovávají vnitřní uprchlíky. 
Pro nejnovější zprávy o pomoci sledujte náš Facebook, Instagram a LinkedIn.

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Sílu, Viru, Naději, Podporu.
Držte se.

A+J
200 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: SOS ADRA: Pomoc Ukrajině