NADĚJE: Dárcovská výzva pro projekt SOS ADRA: Pomoc Ukrajině

NADĚJE PRO UKRAJINU

vybíráme od 10.3.2022
180 900 Kč
vybráno 181 % z 100 000 Kč

přispělo

35 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Válečná agrese na Ukrajině jistě není lhostejná nikomu z nás. Agrese, která bere lidem životy a nechává za sebou spálenou zemi, se nás hluboce dotýká.
NADĚJE nepůsobí mimo hranice České republiky. Pomáháme Ukrajině – ukrajinským uprchlíkům – na našem území při plném vědomí skutečnosti, že pomoc bude potřeba delší dobu, neboť tito lidé se dlouho nebudou mít kam vrátit. Jejich země je zničena. 

Zároveň však mnozí v NADĚJI chceme pomoci i přímo v místě války. Proto jsme se rozhodli uspořádat sbírku a finančně podpořit práci našich kolegů z mezinárodní humanitární organizace ADRA, kteří na území Ukrajiny působí a s tímto druhem pomoci mají velké zkušenosti. 

Myšlenka na finanční sbírku NADĚJE PRO UKRAJINU vzešla od naší pražské pobočky. Ta se vzdala plánované oslavy 30. výročí své činnosti a částku, která byla původně určená na oslavu, věnovala jako základ sbírky. Se svými dary se můžeme přidat my všichni, zaměstnanci a příznivci NADĚJE po celé České republice.
ADRA, o.p.s.
Pomáháme lidem, kterým do života vstoupila válka. Od počátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme materiální i finanční pomoc a podporujeme ty, kteří museli opustit své domovy. Reagujeme na měnící se situaci a pomáháme zajistit lidem základní potřeby. Vy můžete prostřednictvím veřejné sbírky také. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

POMOC LIDEM ZASAŽENÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

Už od února 2022 trvá válka na Ukrajině, kde s vaší podporou pomáháme i my, ADRA Česká republika. Na naši veřejnou sbírku na pomoc zasaženým lidem jste již zaslali přes 120 000 000 Kč.

V počátcích války putovaly vybrané prostředky především na zajištění materiální pomoci na hranicích, kudy statisíce lidí utíkalo do bezpečí. Později jsme pomoc zaváželi dál a dál na ukrajinské území. Díky úzké spolupráci s ADRA Ukrajina jsme schopni reagovat na měnící se potřeby, proto jsme například po několika týdnech začali vypomáhat i s evakuací osob a se zásobováním tzv. „kolektivních center“, kam směřují vnitřně vysídlené osoby – tedy lidé, kteří odešli ze svých domovů do bezpečnějších částí Ukrajiny. Prostředky ze sbírky jsou využívány i na pomoc uprchlíkům, kteří přišli hledat bezpečí do České republiky.

V zimním období se kvůli zničené infrastruktuře miliony lidí ocitly bez elektřiny, přístupu k pitné vodě či možnosti si zatopit. Pomáhali jsme proto s opravami domů (okna, dveře, izolace topení), poskytli jsme generátory a přímotopy či zajišťovali přístup k pitné vodě.

Pomáhali jsme i po protržení Kachovské přehrady. Bezprostředně po katastrofě jsme poskytli humanitární pomoc (pitná voda, trvanlivé potraviny). V oblasti působíme dlouhodobě a zaměřujeme se mimo jiné na obnovu zdrojů pitné vody.

S našimi kolegy z ADRA Ukrajina neustále reagujeme na aktuální situaci v zemi. Po raketovém útoku na dětskou nemocnici Ochmatdyt v Kyjevě poskytujeme zasaženým pitnou vodu, zázemí a první psychologickou pomoc pro děti, jejich rodiče i personál nemocnice.VAŠE POMOC JE STÁLE POTŘEBA

Konec války je stále v nedohlednu. Proto na Ukrajině působíme i nadále.

  • pomáháme s opravami domů zničených válkou
  • zajišťujeme přístup k pitné vodě
  • podporujeme kolektivní centra, která ubytovávají vnitřní uprchlíky
  • obnovujeme zničenou infrastrukturu (opravy škol, zdravotnických zařízení atd.)
Pro nejnovější zprávy o pomoci sledujte náš Facebook, Instagram a LinkedIn.

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Sílu, Viru, Naději, Podporu.
Držte se.

A+J
200 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: SOS ADRA: Pomoc Ukrajině