TAWAN s.r.o.: Dárcovská výzva pro projekt SOS ADRA: Pomoc Ukrajině

TAWAN podporuje Ukrajinu

vybíráme od 4.3.2022
105 900 Kč
vybráno 53 % z 200 000 Kč

přispělo

5 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Ukrajino není nám to jedno! I my známe a máme mnoho přátel a kolegů, kteří jsou situací obrovsky zasaženi. I vám patří obrovský dík za vybudování TAWANu jak ho dnes znáte.

Založili jsme proto tuto sbírku na pomoc Ukrajině, abychom dali možnost naši kolegům, jejich rodinám, přátelům i našim klientům možnost se podílet na pomoci občanům Ukrajiny v jejich boji za svobodu. Jako první TAWAN přispěje polovinou cílové částky.

Přidejte se k nám a podpořte klidně i malým darem životy lidí zasažených agresí a válkou.
Svobodu a demokracii musíme chránit. Každý svým vlastním dílem jak jen můžeme. Není na co čekat, aktivní musíme být nyní! 
ADRA, o.p.s.
Pomáháme lidem, kterým do života vstoupila válka. Od počátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme materiální i finanční pomoc a podporujeme ty, kteří museli opustit své domovy. Reagujeme na měnící se situaci a pomáháme zajistit lidem základní potřeby. Vy můžete prostřednictvím veřejné sbírky také. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

POMOC LIDEM ZASAŽENÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

Už dlouhé měsíce trvá válka na Ukrajině, kde s vaší podporou pomáháme i my, ADRA Česká republika. Na naši veřejnou sbírku na pomoc zasaženým lidem jste již zaslali více než 110 000 000 Kč (dary prostřednictvím portálu Darujme, jejichž výši vidíte v rámečku, tvoří jen menší část sbírky).

V počátcích války putovaly vybrané prostředky především na zajištění materiální pomoci na hranicích, kudy statisíce lidí utíkalo do bezpečí. Později jsme pomoc zaváželi dál a dál na ukrajinské území. Díky úzké spolupráci s ADRA Ukrajina jsme schopni reagovat na měnící se potřeby, proto jsme například po několika týdnech začali vypomáhat i s evakuací osob a se zásobováním tzv. „kolektivních center“, kam směřují vnitřně vysídlené osoby – tedy lidé, kteří odešli ze svých domovů do bezpečnějších částí Ukrajiny. Většinu našich dodávek tvořily trvanlivé potraviny, ale i nepotravinové zboží, tzv. „non-food items“- například spacáky, ložní prádlo, hygienické potřeby a jiné. Prostředky ze sbírky jsou využívány i na pomoc uprchlíkům, kteří přišli hledat bezpečí do České republiky.

VAŠE POMOC JE STÁLE POTŘEBA

Před lidmi na Ukrajině je nyní náročné zimní období, kdy bude humanitární situace kritická. Tisíce domů byly zničeny a neposkytují dostatečnou ochranu před mrazem. V důsledku útoků na infrastrukturu země se miliony lidí ocitají bez elektřiny, tedy i světla, vytápění či vody. Na tuto situaci reagujeme tím, že:

  • pomáháme s opravami domů zničených válkou (nová okna, dveře, topení, střechy, izolace); 
  • zabezpečujeme teplé oblečení, matrace, termo deky, teplé jídlo;
  • zajišťujeme přístup k pitné vodě;
  • podporujeme kolektivní centra, která ubytovávají vnitřní uprchlíky. 
Děkujeme, že pomáháte s námi. 

MYSLÍME NA VÁS !!!!!

Jiřina
5 000 Kč

Připojte se k nám a neodkládejme pomoc Ukrajině.
We stay united, we stay strong against aggression.

TAWAN s.r.o.
100 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: SOS ADRA: Pomoc Ukrajině