Open Gate School: Dárcovská výzva pro projekt Charita pro Ukrajinu

Open Gate School supports Ukraine

vybíráme od 2.3.2022
105 500 Kč
vybráno 211 % z 50 000 Kč

přispělo

39 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Gymnázium Open Gate podporuje Ukrajinu
Taking action is the most important step towards our goal.
Charita Česká republika
Sbírka je určena na podporu lidí zasažených konfliktem na Ukrajině a slouží k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky či přístřeší. Součástí pomoci je i poskytnutí psychologické podpory.
V reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc zasaženým obyvatelům. Vleklý ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který přerostl v otevřenou válku prohloubil dramatickou situaci v zemi i dlouhodobou humanitární krizi.

Další desítky tisíc lidí byly nuceny uprchnout z oblastí bojů a potřebují pomoci se zajištěním základních životních potřeb. Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem Charitou Ukrajina se v první fázi zaměřujeme na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstávají ve válečné zóně nebo jsou nuceni uprchnout.

 
Situace na Ukrajině je již v současnosti alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky - zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci obyvatelům stiženým válkou podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ říká Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.
 

Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Zajistili jsme například zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče na východní Ukrajině či podpořili vnitřně vysídlené obyvatele země. Pomáháme také s rozvojem a poskytováním sociálních služeb i materiální pomocí. 

Make love, not war

Dárce
15 000 Kč

Válka je vůl!

20 000 Kč

Myslím na Vás všechny, ať to vše zvládnete.

Pavlína Jirmannová
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Charita Česká republika, projekt: Charita pro Ukrajinu