SZŠ Karviná: Dárcovská výzva pro projekt SOS ADRA: Pomoc Ukrajině

JSME S TEBOU, UKRAJINO!

vybíráme od 1.3.2022
16 247 Kč
vybráno 16 % z 100 000 Kč

přispělo

8 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Pomozme...
Tímto vyzýváme Vás, žáky, rodiče, učitele a přátele školy, k zaslání finančního daru.
V této těžké době i naše škola vyjádří solidaritu a podporu ukrajinským obyvatelům finanční 
pomocí, která je momentálně nejefektivnější formou podpory.  
Finanční dary jsou a budou použity na přímou pomoc lidem zasaženým konfliktem, a to 
zejména na zajištění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel. 
ADRA, o.p.s.
Pomáháme lidem, kterým do života vstoupila válka. Od počátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme materiální i finanční pomoc a podporujeme ty, kteří museli opustit své domovy. Reagujeme na měnící se situaci a pomáháme zajistit lidem základní potřeby. Vy můžete prostřednictvím veřejné sbírky také. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

POMOC LIDEM ZASAŽENÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

Už rok trvá válka na Ukrajině, kde s vaší podporou pomáháme i my, ADRA Česká republika. Na naši veřejnou sbírku na pomoc zasaženým lidem jste již zaslali více než 120 000 000 Kč (dary prostřednictvím portálu Darujme, jejichž výši vidíte v rámečku, tvoří jen menší část sbírky).

V počátcích války putovaly vybrané prostředky především na zajištění materiální pomoci na hranicích, kudy statisíce lidí utíkalo do bezpečí. Později jsme pomoc zaváželi dál a dál na ukrajinské území. Díky úzké spolupráci s ADRA Ukrajina jsme schopni reagovat na měnící se potřeby, proto jsme například po několika týdnech začali vypomáhat i s evakuací osob a se zásobováním tzv. „kolektivních center“, kam směřují vnitřně vysídlené osoby – tedy lidé, kteří odešli ze svých domovů do bezpečnějších částí Ukrajiny. Většinu našich dodávek tvořily trvanlivé potraviny, ale i nepotravinové zboží, tzv. „non-food items“- například spacáky, ložní prádlo, hygienické potřeby a jiné. Prostředky ze sbírky jsou využívány i na pomoc uprchlíkům, kteří přišli hledat bezpečí do České republiky.


VAŠE POMOC JE STÁLE POTŘEBA

Lidé na Ukrajině sužuje náročné zimní období, kdy se humanitární situace stává kritickou. Tisíce domů byly válkou zničeny a neposkytují dostatečnou ochranu před mrazem. V důsledku útoků na infrastrukturu země se miliony lidí ocitají bez elektřiny, tedy i světla, vytápění či vody. Na tuto situaci reagujeme tím, že:

  • pomáháme s opravami domů zničených válkou (nová okna, dveře, topení, střechy, izolace); 
  • zabezpečujeme teplé oblečení, matrace, termo deky, teplé jídlo;
  • zajišťujeme přístup k pitné vodě;
  • podporujeme kolektivní centra, která ubytovávají vnitřní uprchlíky. 
Pro nejnovější zprávy o pomoci sledujte náš Facebook, Instagram a LinkedIn.

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Dobrovolná sbírka studentů Střední zdravotnické školy Karviná p.o., akci zorganizovala studentská rada školy.

Janetta Roubíčková
4 547 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: SOS ADRA: Pomoc Ukrajině