BioVendor - Laboratorní medicína a.s.: Dárcovská výzva pro projekt SOS ADRA: Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

vybíráme od 28.2.2022
640 200 Kč
vybráno 116 % z 550 000 Kč

přispělo

70 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V nepřehledné situaci války je správně cílená pomoc extrémně cenná.
Sbírku na pomoc Ukrajině zajišťuje organizace ADRA o.p.s., se kterou má společnost BioVendor velmi dobré vztahy. ADRA pomoc Ukrajině organizuje dlouhodobě a má tedy potřebné kontakty a znalosti.

Jménem společnosti BioVendor děkuji všem, kdo pomoc touto nebo jinou cestou Ukrajině poskytne.

Michal Kostka
CEO

ADRA, o.p.s.
Pomáháme lidem, kterým do života vstoupila válka. Od počátku konfliktu na Ukrajině poskytujeme materiální i finanční pomoc a podporujeme ty, kteří museli opustit své domovy. Reagujeme na měnící se situaci a pomáháme zajistit lidem základní potřeby. Vy můžete prostřednictvím veřejné sbírky také. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

POMOC LIDEM ZASAŽENÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

Už rok trvá válka na Ukrajině, kde s vaší podporou pomáháme i my, ADRA Česká republika. Na naši veřejnou sbírku na pomoc zasaženým lidem jste již zaslali více než 120 000 000 Kč (dary prostřednictvím portálu Darujme, jejichž výši vidíte v rámečku, tvoří jen menší část sbírky).

V počátcích války putovaly vybrané prostředky především na zajištění materiální pomoci na hranicích, kudy statisíce lidí utíkalo do bezpečí. Později jsme pomoc zaváželi dál a dál na ukrajinské území. Díky úzké spolupráci s ADRA Ukrajina jsme schopni reagovat na měnící se potřeby, proto jsme například po několika týdnech začali vypomáhat i s evakuací osob a se zásobováním tzv. „kolektivních center“, kam směřují vnitřně vysídlené osoby – tedy lidé, kteří odešli ze svých domovů do bezpečnějších částí Ukrajiny. Většinu našich dodávek tvořily trvanlivé potraviny, ale i nepotravinové zboží, tzv. „non-food items“- například spacáky, ložní prádlo, hygienické potřeby a jiné. Prostředky ze sbírky jsou využívány i na pomoc uprchlíkům, kteří přišli hledat bezpečí do České republiky.


VAŠE POMOC JE STÁLE POTŘEBA

Lidé na Ukrajině sužuje náročné zimní období, kdy se humanitární situace stává kritickou. Tisíce domů byly válkou zničeny a neposkytují dostatečnou ochranu před mrazem. V důsledku útoků na infrastrukturu země se miliony lidí ocitají bez elektřiny, tedy i světla, vytápění či vody. Na tuto situaci reagujeme tím, že:

  • pomáháme s opravami domů zničených válkou (nová okna, dveře, topení, střechy, izolace); 
  • zabezpečujeme teplé oblečení, matrace, termo deky, teplé jídlo;
  • zajišťujeme přístup k pitné vodě;
  • podporujeme kolektivní centra, která ubytovávají vnitřní uprchlíky. 
Pro nejnovější zprávy o pomoci sledujte náš Facebook, Instagram a LinkedIn.

Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé.

Slava Ukrajine!

Andrej Konosov
5 000 Kč

відправити тих свиней комуністів додому. хай живе демократія !!

Don

Myslíme na Vás!

Sláva Ukrajině
5 000 Kč

Jihlava drzi palce!

Michal Kysel
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: SOS ADRA: Pomoc Ukrajině