CZ / EN
Táňa Jakešová: Dárcovská výzva pro projekt Kastrace - prevence proti utrpení

Kocourek Čam se rval o život

vybíráme od 23.1.2022
33 033 Kč
vybráno 100 % z 33 000 Kč

přispělo

89 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Malý velký bojovník statečně odolával panleukopenii 13 dnů, snažili jsme se udělat vše pro jeho záchranu.

Ujali jsme se toulavého koťátka, přišlo na podzim v zuboženém stavu, hubené, hladové, nemocné, očička zhnisaná tak, že nevidělo. Bylo nám ho líto. Vzali jsme ho na veterinu a vyléčili zánět. Kocourek Čam se měl čile k světu, zotavoval se a byl nesmírně přítulný, živý, zvídavý a radostný.

Bohužel před 2 týdny náhle přestal žrát, byl apatický, unavený. Místní zvěrolékař konstatoval, že se jedná o bakteriální infekci, dostával injekčně antibiotika. Jeho stav se však zhoršoval a přidalo se zvracení. Veterinář nám poradil podávat alespoň hroznový cukr a pokud i ten vyzvrací, vydat se na pohotovost k jinému zvěrolékaři. Byla sobota ráno a na pohotovosti konstatovali podezření na intoxikaci, silnou dehydrataci a celkově kritický stav (teplota klesla až na 33,5C). Čamík dostal infuzi, krátce ho zahřáli a jeli jsme zpět domů. Snažili jsme se ho doma zahřívat, ale stav se hodinu po hodině zhoršoval. Vyrazili jsme tedy na jinou veterinární pohotovost – jedinou v dojezdu, kde mají otevřeno i večer. Kocourka zde vyšetřili a přijali k infuzní terapii přes noc. Následně druhý den dle krevního obrazu diagnostikovali panleukopenii. Chtěli jsme pro něj udělat maximum, vždyť už tak měl start do života velice náročný. Zůstal na této klinice hospitalizován, dostával infuze a výživu sondou. Bohužel v tomto zařízení nevyužili všechny možnosti léčby této nemoci a ani na naše naléhání nebrali zřetel. Po pár dnech jsme si sehnali vhodného dárce k transfuzi krve, mezitím se však jeho stav výrazně zhoršil, jak jsme později zjistili zejména kvůli nedostatečné péči a výživě. Transfuze krve proběhla úspěšně, nicméně přístup k léčbě byl velmi liknavý. Komunikace vázla, dostávali jsme zkreslené informace a zesílil v nás dojem, že jim zde o záchranu zvířete nejde.
Podařilo se nám domluvit jinou veterinární kliniku, na kterou jsme kocourka převezli. Zde lékař provedl potřebná vyšetření a konstatoval, že panleukopenie je na ústupu, ale komplikací je velká podvýživa a v jejím důsledku problémy s játry. Bohužel i přes snahu ochotného personálu zde kocourek po 3 dnech hospitalizace tento týden uhynul. Statečně bojoval o svůj život 13 dnů. Jak jsme se dozvěděli, byl od začátku hospitalizace nedostatečně živen. Jsme zdrceni. Děkujeme, že jsme s ním mohli strávit alespoň krátký čas, který mu byl vyměřen. Moc nás mrzí, že jako neznalí lidé jsme spoléhali na odbornou péči a úsudek některých veterinářů. Netušili jsme, že přístup a péče v různých veterinárních zařízeních může být tak rozdílná. Doufáme, že nikdo další nebude muset podobnou zkušenost a bezmoc zažít. Náklady za léčbu se vyšplhaly do závratné výše 33000 Kč, to jsme opravdu nečekali (pohotovost 1300 a 2500, hospitalizace na první klinice 22500 a hospitalizace na druhé klinice 6700).  Pomůže nám někdo? Pokud byste chtěli přispět na pokrytí nákladů za léčbu malého velkého bojovníka, děkujeme za jakýkoliv dar.
KasProCats - kastrační program, z.s.
V ČR se odhaduje, že ročně se venku toulá na 30.000 koček bez domova, z nichž drtivá většina je nekastrovaná a tedy reprodukce schopná. Každý nový život narozený do nepřátelského prostředí, je vystaven potenciálnímu utrpení v podobě nemocí, střetem s člověkem (autodoprava, týrání, myslivost) nebo neznalostí základních kočičích potřeb, která plyne z nezájmu a neuvěřitelného množství mýtů. Kastrací bezprizorních koček předcházíte utrpení.

K čemu je kastrace dobrá 

Kastrace je preventivní nástroj k zamezení zbytečnému utrpení nechtěných koček, o které se nikdo nepostará. Kastrace také nabízí řadu benefitů co se zdraví týče. Podrobně jsme všechny možné aspekty a benefity kastrací zpracovali na našich stránkách: https://kasprocats.cz/cs/o-kastracich

Plné útulky?

Nemusely by být, kdyby byla společnost informovaná a v této oblasti vzdělaná, protože mít informace je základ k zodpovědnosti. Tím pádem by lidé nenechali kočky se svévolně nebo dokonce zámerně množit a proto by nechtěná toulavá zvířata nemusela plnit kapacity útulků a depozitů k prasknutí. Kastrace je ten nejzákladnější preventivní předpoklad pro to, aby zvířata v útulcích nekončila a pracovníci těchto zařízení měli volné ruce na opravdu krizové případy.

Mýty a nepravdy...

...jsou jednou z největších brzd, které prakticky brání ve zlepšení situace toulavek, neboť stále šíří ve společnosti napříč rodinami, vesnicemi, školami nebo i některýmí veterináři:

Kastrace je proti přírodě. Většina lidské činnosti je proti přírodě, i kdyby to bylo pouhé koexistování bez zásadnější zátěže planety. Lidská činnost bude vždy nést nesmazatelný dopad na životní prostředí a přírodu, takže je paradox zmiňovat zrovna kastraci, když se lidstvo denně dopouští mnohem horších zvěrstvech, které jsou ovšem legitimizovány systémovými i společenskými zájmy. Kastrace je především redukce utrpení vytvořené člověkem.

Kočka by měla mít alespoň jednou za život koťata. Tohle zní jako nějaké otřesné genderové klišé plné rozmnožovacího předurčení. A je to pochopitelně nesmysl. Ačkoli jsou kočky defacto přírodou naprogramované stroje na rozmnožování, není žádný důvod proto, aby kočka musela mít (skutečně zde není zdravotní ani jiný benefit), byť alespoň jednou, koťata. Stačí na to jít matematicky. Z jednoho vrhu vznikne 1-12 koťat, které za předpokladu že z nich vyrostou dospělé kočky a každá by měla mít podle tohoto mýtu alespoň jeden vrh o 1-12 koťatech. Tímto přístupem bychom defacto legitimizovali neopodstatněné množení a každý schopný matematik si dopočítá, kolik by to bylo za rok a více let zvířat, která budou zbytečně vystavena utrpení.

Pokud kastrovat, tak až po první říji. Zde nám komplikují situaci někteří chovatelé a také stále velká skupina veterinářů, jenž trvdí, že vhodnou dobou ke kastraci je období po první říji. Tohle je známý přežitek, který se vyučoval na školách v období komunismu, takže se k němu hlásí především starší veterináři. Opakem kastrace po první říji je tzv. ranná kastrace, která se dá provádět v závislosti na váze cca od dvou měsíců, což spousta lidí nazývá týráním, zatímco vystavit kočku i koťata dalšímu utrpení se jako týrání nejeví, protože je to etablovaná zvyklost? Faktem ale zůstává, že neexistuje žádná studie, která by byla schopná prokázat "závadnost" kastrací v ranném věku a také zdravotní benefiny jsou nezanedbatelné - viz. lepší reakce mladého organismu na zákrok, předejití hormonálních změn a zatížení organismu v době říje atd. A zatímco se celá řada tuzemských doktorů drží starých učebních vzorců, všude ve světě se provádějí ranné kastrace zcela běžně a bez pobouřených názorů společnosti. Pokud bychom tenhle mýtus měli dotáhnout do absurdna, vždy veterináři můžete říct, že kočka už první říji měla, což se nezřídka děje u pětiměsíčního zvířete, takže prakticky sedm měsíců staré kotě už může mít vlastní vrh. Tolik tedy ke zpátečnickému pohledu na první říji.

Kastrace má neblahý vliv na tělesný vývoj kočky. Toto tvrzení se nejčastěji opírá o dopad na konstituci těla nebo na vývoj močové trubice, tedy opět narážíme na konflikt s rannou kastrací. Co se vzrůstu týče, z vlastní zkušenosti máme potvrzeno, že časně kastrované kočky jsou naopak větší a statnější, s kvalitnější srstí. Je to logické, neboť kočka, která nemusí dávat energii a výživu do rozmnožovacích procesů, ji spolehlivě ušetří pro vlastní růst, výživu kostí a srsti. Samozřejmě se nabízí řečnická otázka, proč by někdo, komu jsou kočky lhostejné, řešil jejich vzůst, ale to už je takový kolorit, že se v rámci diskuze používají i paradoxní argumenty. Co se vývoje močové trubice týká, k tomuto argumentu se uchylují opět veterináři, co mají problém s rannými kastracemi. Tvrdí, že časně vykastrovanému zvířeti se nedostatečně vyvine močová trubice, takže trpí na močové kameny atd. Jenže přesně opak je pravdou, kočka, která má močové kameny, je nikdy nemá kvůli úzké trubici, takže zde je potřeba řešit primární důvod vzniku kamenů a ne se odvolávat na nesouvisející kastraci.

Kastrace se netýká kocourů. Na reprodukci musejí být běžně dva, kočka není samosprašná, takže ke vzniku potomstva je zapotřebí koček i kocourů. Jenže zatímco kočka bude v rámci říje březí jen jednou, šikovný alfa kocour zvládne úspěšných spojení klidně několik v ten samý večer.

Vykastrovaná kočka zleniví a přestane lovit myši. Kočka je tělem i duší rozený predátor a loví vše, co se hne a zdaleka to nejsou jen myši. Kočky loví ze dvou důvodů, buď jako zdroj potravy, ale mnohem častěji pro zábavu. Představa, že by kočka ztratila zájem o jídlo i zábavu, se jeví značně nepravděpodobná, takže to opět vypadá na tendenční výmluvu k vlastní nezodpovědnosti. Naopak téměř s jistotou můžeme říct, že kastrovaná kočka zmenší svůj radius pohybu, takže bude spíše lovit v blízkém okolí, než na druhé straně vesnice, kde může být vystavena dalšímu nebezpečí.

Chování kočky se po kastraci změní. Tohle není mýtus, ale vítaný fakt. A je to také jeden z důvodů, proč se kastrace také dělají a to zejména u kocourů. Ti mají nejen v době říje specifické chování jako je značkování "teritoria" (kterým však může být chápán i váš obývací pokoj v případě domácí kočky nebo značení venkovních částí vašeho domu u koček venkovních) nebo rvačky v rámci námluv. Ani jeden z projevů není nic, o co byste stáli, takže za tyto druhotné změny chování může být člověk spíš vděčen, než je používat jako kastrační protiargument.

Všechny koťata se dostanou do nových domovů. Některé země jsou tak pokrokové, že požadují kastraci všech koček, které nejsou určeny k zájmovému chovu, podléhajícímu chovatelskému řádu příslušných organizací. Dokonce i u nás se v osvětových kruzích chápe každý, kdo umožní nekoncepční rozmnožení kočky, jako obyčejný množitel, i když nemusí přímo naplňovat podstatu množírny. Většina lidí se takového množení dopouští kvůli nevědomosti a díky etablovanosti těchto mýtů, které legitimizují množení kočky jako něco zcela běžného či dokonce roztomilého. Pravdou je, že každé takto "vyrobené" kotě zabírá místo jiné opuštěné kočce z ulice nebo útulku. Všichni, kdo ať už vědomě nebo nevědomě množí, jsou částečně zodpovědni za neutěšenou situaci na ulicích, v útulcích i dočaskách (v dočasných domovech). V neposlední řadě takto nezodpovědný člověk dává z rukou většinou nekastrovaná zvířata, která svým reprodukčním cyklem přispívají k začarovanému kruhu.

Kastrace je drahá. To i některá auta. Není potřeba podstoupit kastraci u nejdražšího veterináře v okolí. Stejně jako když si vybíráte výrobek nebo službu, děláte si rešerži cen. Některé kastrace mohou být i násobně dražší, než jiné, ale to se bez zeptání nezjistí. Cílem našeho projektu je domluvit co nejvíce veterinárních pracovišť za co nejpřívětivější ceny pro všechny, kdo mají o tento zákrok zájem.


My to dáme..

Dárce
500 Kč

Děkujeme za podporu.

Táňa Jakešová

Táni,moc zdraví spoluCestovatelka. Mám také takové černé kočičí klubíčko a je to radost vidět je spokojené..a nás, majitele, tudíž taky. Držím palce.

Iva Procházková
500 Kč

Ahoj Ivi, děkuji za podporu a také moc zdravím.

Táňa Jakešová

Děkuji za koťátko i za Vaše dobré srdce.

Dárce
300 Kč

Děkujeme za podporu i milá slova.

Táňa Jakešová

Je mi to moc lito. V lete nam na tuhle svinarnu zemreli na chate 3kocourci a 1 kocka ktere jsme tam krmili ;( zazrakem prezil jediny kocourek-bojovnik!

Michaela Pekarek
300 Kč

Děkujeme za podporu.

Táňa Jakešová

Na opravdovou záchranu dle nejlepšího vědomí a svědomí :-)

Míla
200 Kč

Děkujeme

Táňa Jakešová

Každá pomoc kočičkám se počítá. I když to nevyjde. Moc děkuji za péči kocourovi.

Sabina Veselá
500 Kč

Velmi děkujeme za podporu.

Táňa Jakešová

Ach, smutný příběh. Také jsem zažil podobný. U tvora, který mě doprovázel mnoho let. A podobně jako u kocourka, vinou ignorace veterináře, po dlouhé a drahé léčbě, bylo nakonec příliš pozdě... A i proto alespoň pomohu takto. Ať je dobře*

Michal Kellner
1 000 Kč

Děkujeme. Ano, hrozná zkušenost, mrzí mne, že to také znáš, Míšo. Pamatuji si na Volfíka, je-li to o něm... Metta

Táňa Jakešová

Děkuji za vaši pomoc a snahu. Mrzí mě, že jste měli takovouto špatnou zkušenost. Možná by se dala část peněz použít i k soudnímu sporu ohledně špatné péče na oné klinice... Neboť takto můžou dál poškozovat další zvířata i peněženky jejich chovatelů.
S metta Ivča

Ivča
500 Kč

Ivčo děkujeme. Co se týká stížnosti, zjistili jsme a potvrdili nám to i na poslední klinice, že u Veterinární komory by se jednalo o tvrzení proti tvrzení a postih by se žádný nekonal. Soudní spor by představoval další finanční náklady a výsledek nejistý. Zkušenost se promítne v recenzi na tuto kliniku a aspoň takto snad majitele varuje... Metta

Táňa Jakešová

Dobří lidé jsou mnohdy po zásluze potrestáni za péči o ubohé kočky horentními částkami za předražené veterinární služby. Je neetické žádat po majiteli takové sumy, když v tomto případě zvířeti nebyla poskytnutá zásadní výživa a bylo jen dopováno léky. Není divu, že mnozí do zvířete raději kopnou či ho ignorují v jeho utrpení, než aby za svou dobrotu takto dopláceli. Jsem znechucená z takového jednání některých veterinářů.

Šárka Rosová Váňová

🌼💗

Linda M.
500 Kč

Lindi, děkuji 🙏

Táňa Jakešová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
KasProCats - kastrační program, z.s., projekt: Kastrace - prevence proti utrpení