Petr Michael Richtár: Dárcovská výzva pro projekt Pomozte nám pomáhat!

Svatý Valentýn - darujte srdce s příběhem a podpořte Čmeláček!

vybíráme od 17.1.2022
10 700 Kč
vybráno 214 % z 5 000 Kč

přispělo

14 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Chcete darovat nebo si pořídit srdce, které dává smysl? Kupte si srdíčko od našich čmeláčků. Vyrobili jsme pro vás vlastnoručně papírové srdce, které si můžete pověsit na nástěnku nebo někoho z lásky obdarovat. Každé srdce, toť jeden lidský příběh. 
Symbol srdce naznačuje dualitu našeho světa, kde se snoubí dobré se zlým, světlo střídá tmu a stejně tak dvě stránky lidské povahy. Čmeláčci, kteří tento symbol vlastnoručně vytvořili, mají mnohdy nelehký osud a denně prožívají dualitu našeho světa – toho svého vlastního a světa okolí. V našem denním stacionáři se snažíme jejich život rozsvítit a právě prostřednictvím kreativity a tvořivosti rozvíjet jejich fantazii a radost. 

Jako součást papírového srdce obdržíte i malý příběh čmeláčka, který tento symbol vytvořil. Aspoň tímto způsobem můžete krátce nahlédnout do jejich světa. 

ČMELÁČEK z.s
Čmeláček je neziskovou organizací, která svůj čas a energii věnuje těm, kteří to potřebují – handicapovaným. Ne jednou za měsíc, ne jednou za rok, ale každý den. Naše motto je: S námi život žiješ! Provozujeme stacionář, kde jsme s postiženými denně – organizujeme různé výlety, akce, terapie, zábavu, hry, relaxaci, procházky, pohybové aktivity, víkendové nebo ozdravné pobyty. Víme, jak obtížné je pro některé rodiny přivézt a zase odvézt své handicapované dítě do stacionáře. Proto se snažíme ulehčit práci i rodičům – ráno pro jejich děti přijedeme a odpoledne je zase přivezeme.
Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která usiluje svou činností především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Zásadami této organizace je zachovávat důstojnost uživatelů, respektovat právo na volbu, individuální potřeby klientů a rovnocenný přístup k nim. Hledáme spolu s klienty možnosti jejich seberealizace, zachováváme úctu a respekt mezi uživateli a pracovníky. Svým jednáním se snažíme posilovat sebedůvěru uživatelů a vytvořit pocit bezpečí.

Šťastný člověk je ten, který se ráno probudí a může dělat práci, která ho baví. :)

Pavel Rais
2 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ČMELÁČEK z.s, projekt: Pomozte nám pomáhat!