Státní ústav pro kontrolu léčiv: Dárcovská výzva pro projekt Paliativní záchranka

Vánoční sbírka pro Cestu domů

vybíráme od 25.11.2021
78 380 Kč
vybráno 157 % z 50 000 Kč

přispělo

136 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Letos se opět kvůli pandemii nemůžeme setkat osobně s lidmi z naší milé Cesty domů. Vymysleli jsme tedy společně tuto cestu, kterou pomůžeme podpořit jejich nový projekt Urgentní paliativní péče, jinak také Paliativní záchranka
Cesta domů se už 20 let snaží měnit způsob, jakým se v Česku umírá. Snaží se o to, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma, tam, kde to mají rádi a kde se necítí sami. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly. Pokouší se také prosazovat v české společnosti změny v přístupu k umírání, které vedou k lepší informovanosti, zmírnění tabu a k posílení vědomí, že strávený čas s nemocnými a umírajícími mnohdy připomíná nečekaně objevený poklad. Šíříme myšlenku důstojného konce života. 
6. ledna 2021...Tísňové volání přichází na linku 155 brzy ráno, dcera volá kvůli těžce onkologicky nemocné mamince, se kterou už si neví rady a která od večera již nespolkne léky a nereaguje na oslovení. Operátor linky po ujištění a souhlasu dcery kontaktuje paliativní Ambulanci mobilního hospice Cesty domů a po ověření kapacity kontaktuje dceru zpět a propojuje jí se sestrou ambulance. Ta okamžitě vysílá ambulantního lékaře se sestrou k pacientce domů, kde je přijata do domácí hospicové péče. Lékařka s rodinou komunikuje a realizuje plán péče, který je založen na potlačení aktuálních nepříjemných symptomů, jako je bolest, neklid, dušnost. Ve dvě hodiny odpoledne volá dcera na pohotovostní číslo mobilního hospice, maminka zemřela v klidu a bez bolesti v kruhu blízké rodiny a faráře.

Personál pražské záchranky se téměř každou směnu setká s nevyléčitelným pacientem, pro kterého je převoz sanitkou do nemocnice už zcela zbytečný, zatěžující pacienta i rodinu a je na místě spíše se postarat o důstojný a klidný závěr jeho života a pokud si to přeje, tak doma mezi svými blízkými.

Začátkem listopadu 2021 spustila pražská záchranná služba ve spolupráci s Cestou domů pilotní projekt Urgentní paliativní péče v domácím prostředí. Operátoři tísňové linky 155 během 30 sekund vyhodnotí terminální stav pacienta a toho pak záchranáři předají rovnou do hospicové péče Cesty domů, která se během 60 minut dostaví k předání přímo místo. Ideálně se tedy pacient dostane z rukou záchranáře do rukou naší zdravotní sestry. Člověk v poslední fázi života je tak ušetřen zbytečného a stresového pobytu v nemocnici, kde mnohdy umírá sám bez přítomnosti rodiny a blízkých.

Vybranou částkou pokryjeme mzdové náklady zdravotních sester v urgentním paliativním týmu, které nejsou hrazené z veřejného pojištění.

Snažíme se, aby byl život snesitelný a smysluplný i v posledních chvílích. Bez dárců by to nebylo možné. Vážíme si každého daru a projevené důvěry. Dary tvoří polovinu veškerých příjmů Cesty domů.


Cesta domů, z.ú.
Jen v Praze vyjíždí sanitka denně zhruba k šesti pacientům, kteří jsou v posledním stadiu onemocnění. Jsou to lidé různého věku, většinou s onkologickým onemocněním, ale i se selháním srdce, jater, ledvin, v terminální fázi roztroušené sklerózy apod. Jejich nemoc je neléčitelná a směřují k blízkému závěru svého života, přičemž mívají řadu akutních obtíží, které se ovšem dají lehce vyřešit podáním léku a ošetřením zkušenou sestrou v domácím prostředí za podpory rodiny a blízkých. Cesta domů spouští službu urgentní výjezdové paliativní péče ve spolupráci s pražskou záchrankou.
6. ledna 2021...Tísňové volání přichází na linku 155 brzy ráno, dcera volá kvůli těžce onkologicky nemocné mamince, se kterou už si neví rady a která od večera již nespolkne léky a nereaguje na oslovení. Operátor linky po ujištění a souhlasu dcery kontaktuje paliativní Ambulanci mobilního hospice Cesty domů a po ověření kapacity kontaktuje dceru zpět a propojuje jí se sestrou ambulance. Ta okamžitě vysílá ambulantního lékaře se sestrou k pacientce domů, kde je přijata do domácí hospicové péče. Lékařka s rodinou komunikuje a realizuje plán péče, který je založen na potlačení aktuálních nepříjemných symptomů, jako je bolest, neklid, dušnost. Ve dvě hodiny odpoledne volá dcera na pohotovostní číslo mobilního hospice, maminka zemřela v klidu a bez bolesti v kruhu blízké rodiny a faráře. 

Personál pražské záchranky se téměř každou směnu setká s nevyléčitelným pacientem, pro kterého je převoz sanitkou do nemocnice už zcela zbytečný, zatěžující pacienta i rodinu a je na místě spíše se postarat o důstojný a klidný závěr jeho života a pokud si to přeje, tak doma mezi svými blízkými.

Začátkem listopadu 2021 spustila pražská záchranná služba ve spolupráci s Cestou domů pilotní projekt Urgentní paliativní péče v domácím prostředí. Operátoři tísňové linky 155 během 30 sekund vyhodnotí terminální stav pacienta a toho pak záchranáři předají rovnou do hospicové péče Cesty domů, která se během 60 minut dostaví k předání přímo místo. Ideálně se tedy pacient dostane z rukou záchranáře do rukou naší zdravotní sestry. Člověk v poslední fázi života je tak ušetřen zbytečného a stresového pobytu v nemocnici, kde mnohdy umírá sám bez přítomnosti rodiny a blízkých.

Vybranou částkou pokryjeme mzdové náklady zdravotních sester v urgentním paliativním týmu, které nejsou hrazené z veřejného pojištění.
  • 78% lidí chtějí zemřít doma
  • 88% lidí je ochotno se starat o své blízké až do konce
  • 88% zdravotníků považuje domov za nejlepší místo pro umírající
  • ALE 75% úmrtí nastává práce v nemocnicích nebo LDN
Cesta domů se už 20 let snaží měnit způsob, jakým se v Česku umírá. Snaží se o to, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma, tam, kde to mají rádi a kde se necítí sami. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly. Pokouší se také prosazovat v české společnosti změny v přístupu k umírání, které vedou k lepší informovanosti, zmírnění tabu a k posílení vědomí, že strávený čas s nemocnými a umírajícími mnohdy připomíná nečekaně objevený poklad. Šíříme myšlenku důstojného konce života.

Služby Domácího hospice a Paliativní ambulance zajišťují vedle zdravotníků další odborníci. Některé ze služeb nabízí Cesta domů i široké veřejnosti. Poradna denně poskytuje telefonické nebo osobní sociální poradenství komukoli z ČR. Asistenti Odlehčovacích služeb pomáhají rodinám v běžné denní péči o dlouhodobě nemocné. Členové podpůrného týmu nabízejí psychosociální a spirituální pomoc nevyléčitelně nemocným i jejich pečujícím a také pozůstalým. Půjčovna pomůcek disponuje širokou nabídkou kompenzačních pomůcek.
 
Snažíme se, aby byl život snesitelný a smysluplný i v posledních chvílích. Bez dárců by to nebylo možné. Vážíme si každého daru a projevené důvěry. Dary tvoří polovinu veškerých příjmů Cesty domů.

Vaše práce a snaha má smysl, a jistě je těžké sehnat podporu, neboť lidé neradi slyší o smrti, přestože je součástí našich životů. Přeji vám pevnou naději a hodně přispěvatelů, abyste mohli pokračovat.

Květoslava Karásková

happy new year

FantomOAP
50 Kč

Vážení, přeji vám mnoho zdaru ve vaší činnosti.
Krásný adventní čas.

Darek Foit
300 Kč

Děkuji Vám za Vaší úžasnou práci. Lucie

Lucie Kliment
500 Kč

Díky Vám!!!

Barbora Pelánová

Děkuji za možnost přispět na správnou věc.

Antonín Faukner
1 000 Kč

Přeji krásné svátky a aby se brzy podařilo sehnat prostředky na paliativní záchranku. Ivana

Ivana Taševská
200 Kč

Děkujeme Cestě domů za tak smysluplné projekty a úžasnou spolupráci :-)

Lucie Mrázková

Všem přeji krásné a požehnané Vánoce.

Zlatuše Ševčíková
300 Kč

vánoční dar

FantomOAP
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Cesta domů, z.ú., projekt: Paliativní záchranka