Tomáš Zunt: Dárcovská výzva pro projekt OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM

KRUMLOVSKÁ 11 - VIRTUÁLNÍ STARTOVNÉ DOBROČINNÉHO BĚHU

vybíráme od 10.9.2021
3 060 Kč
vybráno 12 % z 25 500 Kč

přispěli

2 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
V neděli 7. 11. 2021 proběhne v Českém Krumlově III. ročník svatomartinského dobročinného běhu KRUMLOVSKÁ 11 (K11). Sportovně společenská dobročinná akce pro běžce i neběžce a jejich rodiny je věnována na podporu Osobní asistence
Když nechcete nebo nemůžete běžet je tu pro vás VIRTUÁLNÍ STARTOVNÉ! 
Každý rok přibývá Osobní asistenci klientů i zájemců o službu. V roce 2020 jsme poskytovali asistenci 45ti klientům (zajistili jsme přes 9 tisíc hodin  péče), v druhé polovině roku 2021 máme již 55 klientů. 

Aby bylo možné službu zajišťovat více klientům, neobejde se Osobní asistence bez podpory řady podporovatelů. Krumlovská 11 je jednou z tradičních akcí na podporu seniorů a děti se zdravotním postižením, kteří asistenci potřebují.
Poslední dva ročníky umožnily zajistit téměř 100 hodin asistence navíc, a to přesto, že poslední ročník byl výrazně omezen díky pandemii koronaviru.

PŘIDEJTE SE K NÁM! Každých darovaných 510 Kč umožní 1 hodinu asistence navíc. A pro naše klienty je každá hodina asistence skutečným darem.


PROČ PODPOŘIT K11?
  • Výtěžek z akce (tedy i z virtuálního startovného) jde na podporu klientů Osobní asistence. V případě výběru cílové částky z virtuálního startovného bude moci Osobní asistence zajistit seniorům a dětem s postižením dalších 50 hodin profesionální pomoci.
  • Kdo přispěje do 3. 11. 2021 největší částkou, bude přizván k nedělnímu martinskému posezení s husou se členy organizačního výboru a běžci K11, které se uskuteční po doběhu 7. listopadu v brzkém odpoledni (foto níže zachycuje při posezení i vítěze nultého ročníku z listopadu 2018, chutná mu:)).
  • Kdo přispěje částkou od 500 Kč výše, obdrží pozvání na slavnou Snídani v trávě, kterou každoročně pořádá ICOS pro své přátele a podporovatele.  
  • Kdo přispěje libovolnou částkou, získá zcela zdarma právo koupele v hornobránském rybníčku s běžci:). Nezapomeňte tedy přijít 7. 11. kolem 13té hodiny. 
  • Všichni dárci pak samozřejmě v případě zájmu obdrží potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění.


Svatomartinská K11 je tak trochu jiný závod. Mnozí účastníci musejí přinášet osobní oběť. Kromě uběhnutí 11 km v kopcovitém terénu je pro běžce po doběhu mj. přichystána příjemně osvěžující listopadová koupel v honorbránském rybníku (bez koupele přichází časová penalizace). I oni budou rádi za to, že jejich úsilí bude podpořeno vašim virtuálním startovným ještě více. 

Za každý dar i za naše klienty děkujeme! 


Více info ke K11: http://krumlovska11.cz


Více o Osobní asistenci třeba ZDE.
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Seniorům, dětem (od 1 roku věku) i dospělým se zdravotním postižením pomáháme žít co možná nejběžnějším způsobem života. V domácnosti, ve školách - všude, kde je potřeba. OSOBNÍ ASISTENCE umožňuje mnoha starším lidem i dětem zůstávat doma, aniž by museli využívat ústavního zařízení, dětem s postižením usnadňuje pobyt ve školách, školkách, …
Tým osobních asistentek pravidelně pomáhá téměř šesti desítkám dětí i dospělým se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností. Každý rok zajistíme na 10tisíc hodin přímé péče v příhraničních regionech jižních Čech. Někomu každý den, jinému třeba jen hodinu týdně.  Počet zájemců o službu však permanentně roste.

Staráme se o klienty například s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Našim nejmladším svěřencům je pár let, těm starším i ke stovce let.          
 

Díky služebním automobilům se dostáváme za klienty i v odlehlých částech regionů, díky speciálním úpravám můžeme zajišťovat i převoz imobilních klientů.
Ročně co do počtu kilometrů objedou naše vozy za klienty a s klienty několikrát zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen ve dvou regionech.

Vzhledem ke stárnutí populace poptávka po Osobní asistenci stále roste.

Kolik to stojí?  Téměř 7 milionů korun ročně. Ze zákona jde o sociální službu částečně hrazenou, klienti tak část nákladů hradí ze státního příspěvku na péči. Díky tomu máme každoroční příjem něco přes 1 mil. Kč. Zbytek pak stačí:) zajistit a složit za podpory dotací od státu, kraje, měst a darů nadací, firem a lidí ochotných darovat druhým.

Za každý dar děkujeme. Pomůže druhým.

 
Z reakcí na naši Osobní asistenci: 
„Jsem tělesně postižený od 1 roku života, snažil jsem se s tím poprat a zvládnout vše sám. Bohužel s přibývajícím věkem [ …] se můj zdravotní stav zhoršil. [ …] Po propuštění z nemocnice využívám vaše služby – koupání, oblékání a další pomoc. Děkuji vám za vaši péči, připadám si jako v nebi. Díky vaší asistenci se problém vyřešil, už nejsem ve stresu a vždy se těším na popovídání!“ Josef, 62 let

"Se službou Osobní asistence jsme velmi spokojeni. Asistentky učí Matěje základním potřebám a zároveň si s ním hrají a malují. Mají příznivý vliv na mého syna. Z každé návštěvy je nadšen. A zároveň i já můžu využít čas pro sebe,“ maminka Matěje, za nímž dojíždíme od roku 2017 (Matěj má specifické kombinované postižení: Syndrom Dravetové, ADHD a autistické rysy. S nemocí se pojí epileptické záchvaty, Matěj tedy musí být neustále pod dohledem). 

Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov od roku 2008. ICOS je mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 - 2. místo v kategorii střední neziskovka. V roce 2020 pak ICOS získal (také 2. místo) v ceně hejtmanky Jihoč. kraje za společenskou odpovědnost. Na sklonku roku 2021 obdržel ICOS prestižní ocenění Značka spolehlivosti a může se tak pyšnit titulem Prověřená veřejně prospěšná organizace. Více třeba zde.icos.krumlov.czP.S. Podpořit Osobní asistenci, respektive nákup potřebného automobilu pro Osobní asistenci se rozhodlo devět kolegyň, které v měsíci listopad 2017 až březen 2018 slavily narozeniny. Nechtěly dárky, chtěly koupit Osobní asistenci auto. Narozeninovou výzvu včetně neodolatelného videa najdete ZDE.  Díky vám, dárcům jsme mohli pořídit další nezbytné automobily i v následujících letech. Děkujeme! 
Další dárcovské výzvy na osobní asistenci jsou uvedeny níže.Děkujeme za Vaši práci

Ilona Gutwirthová

Nevím, jestli letos budu moct běžet. Minule to ale byla fakt skvělá akce, a i když jsem zdaleka nezvítězil, vykoupal jsem se ve vlastním potu:) a v trošku studeném rybníčku a byla to paráda! S potěšením podpořím akci letos aspoň takto. Ať se vám K11 zase vydaří! Díky.

Běžec malý:)
1 020 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., projekt: OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM