Michaela Petrásová: Dárcovská výzva pro projekt Pomozte změnit životy dětí

Narozeninová sbírka pro UNICEF 🎁

vybíráme od 29.5.2021
12 700 Kč
vybráno 127 % z 10 000 Kč

přispělo

23 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Moji milí, hlásím se stále ještě z Nového Zélandu s další sbírkou! Příští týden slavím 27. narozeniny a jelikož se tu ještě pár týdnů určitě zdržím, můžeme peníze, které bychom spolu možná utratili na narozeninových setkáních, společně poslat na dobrou věc 😊
Tentokrát jsem se rozhodla uspořádat dárcovskou výzvu pro Dětský fond OSN (UNICEF). Jejich činnost sleduji již delší dobu a nemám žádné pochyby o využití peněz dárců ke správným účelům. Ráda sleduju aktuální dění doma i ve světě, i když to v kontextu současných událostí a ve stínu pandemie není vždy jednoduché. Uplynulý rok nebyl zcela jistě ten nejklidnější, pandemie změnila život téměř všem a v rozvojových zemích problémy obyčejných lidí prohloubila. Největší část pomoci UNICEF směřuje právě do nejchudších zemí a do krizových oblastí zasažených přírodní katastrofou či válečným konfliktem. COVID-19 komplikuje život i nadále velkému množství lidí, kteří nemají ani zdaleka pozitivní vyhlídky do budoucna jako my. Proto jsem zvolila projekt ze sekce Aktuálně - spolu proti koronaviru. Věřím, že děti jsou naše budoucnost a pokud se mají věci změnit k lepšímu, je důležité začít u těch nejmladších :)

"UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků."

Pokud se rozhodnete jakoukoliv částkou přispět, uděláte mi velkou radost ❤️
UNICEF Česká republika
Společně pomůžeme tam, kde je to nejvíce potřeba
UNICEF (Dětský fond OSN) byl založen v roce 1946 na pomoc dětem v Československu a dalších zemích Evropy zasažených 2. světovou válkou. Dnes pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Největší část pomoci v současnosti směřuje do nejchudších zemí a do krizových oblastí zasažených přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. UNICEF v maximální možné míře využívá místních pracovníků, kteří nejlépe znají jazyk a prostředí.Používá také moderní technologie, které poskytování humanitární pomoci dětem usnadňují a zefektivňují, například drony pro doručování očkování do odlehlých oblastí, solární energii nebo mobilní aplikace, pomocí nichž vyhledávají pracovníci UNICEF rodiny dětí ztracených ve válečných konfliktech. 
Výživa
UNICEF zajišťuje a distribuuje 80 % všech světových dodávek terapeutické výživy Plumpy'Nut, která se používá k léčbě podvyživených dětí. V krizových oblastech zřizuje UNICEF výživová centra a školí dobrovolníky, kteří obchází komunity a monitorují růst dětí i v těch nejodlehlejších oblastech. Jako trvalé řešení dětské podvýživy dodává UNICEF nejchudším rodinám domácí zvířata a odolné plodiny, aby měly možnost obživy a mohly se o sebe samy postarat. Terénní pracovníci učí rodiče, jak z dostupných plodin připravovat levná, ale výživná jídla. Programy UNICEF tak řeší problémy přímo tam, kde vznikají, a jsou prevencí podvýživy do budoucna. 

Pitná voda a hygiena
V krizových oblastech světa UNICEF dodává tablety na čištění vody. V nejchudších zemích buduje studny a veřejné vodovody jako trvalé řešení přístupu k vodě, vysazuje stromy, které v půdě zadrží více vody, instaluje nádrže na dešťovou vodu a učí místní komunity s vodou lépe hospodařit. Dětem strádajícím dehydratací a infekcemi ze špinavé vody zajišťuje UNICEF orální rehydratační sůl. 

Zdraví
V rámci očkovacích programů UNICEF chrání děti proti šesti smrtelným dětským nemocem: spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, pomáhá UNICEF ve spolupráci s vládami a místními dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat očkovací kampaně proti smrtelným nemocem, jako jsou např. Národní očkovací dny proti dětské obrně. Každý rok zachrání očkovací programy UNICEF 3 miliony dětských životů. V krizových oblastech UNICEF zřizuje mobilní nemocnice, dodává léky a potřebné vybavení, školí místní zdravotníky a šíří osvětu o odpovědném rodičovství.

Vzdělání
UNICEF zajišťuje přístup k základnímu vzdělání pro všechny chlapce i dívky. V nejchudších zemích pomáhá budovat tzv. školy přátelské k dětem, kde je vždy k dispozici zdroj pitné vody a oddělené toalety. UNICEF také školí místní učitele a zajišťuje dětem nezbytné pomůcky, jako jsou batohy, sešity a psací potřeby. V krizových oblastech UNICEF staví mobilní školní stany, kde jsou děti v bezpečí a díky proškoleným učitelům zde mohou také pokračovat ve vzdělání.

Ochrana
UNICEF zajišťuje registraci dětí při narození, poskytuje pomoc zneužívaným dětem a šíří osvětu o riziku předčasných sňatků a těhotenství, včetně prevence HIV/AIDS. Ve válečných oblastech UNICEF šíří osvětu o nebezpečí nevybuchlé munice. Vyjednává také demobilizaci dětských vojáků a pomáhá jim se začleněním do společnosti. Osvětou působí i na odstranění škodlivých tradic, jako je ženská obřízka. 

Pro dobrou věc

Lenka Parobková

❤️

Kristuš

Všechno nejlepší z Letňan na 🇳🇿

Adam Čítek
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
UNICEF Česká republika, projekt: Pomozte změnit životy dětí