Společnost ERPIO s.r.o.: Dárcovská výzva pro projekt Pohádka máje věčně živá aneb Impresionistická romance po 130 letech

Pohádka máje věčně živá aneb Impresionistická romance po 130 letech

vybíráme od 9.2.2021
6 343 Kč
vybráno 127 % z 5 000 Kč

přispělo

10 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Spojení komerčních firem a neziskových organizací dává smysl. Poskytuje majitelům a zaměstnancům dobrý pocit z toho, že mohou podporovat a neziskovkám zase to, co pro svou práci potřebují. Společnost ERPIO dlouhodobě podporuje ochotnické divadlo v Boleradicích. Tentokrát se připojujeme touto výzvou k projektu Pohádka máje. Domníváme se, že divadelníci, ať profesionální nebo amatérští, potřebují pomoc, zvláště letos...
  • Projekt "Pohádka máje věčně živá aneb Impresionistická romance po 130 letech" je svým způsobem unikátní, a pokud se podaří to co divadelníci zamýšlejí, budeme mít všichni dvojitou radost z toho, že můžeme Pohádku máje vidět. Za prvé, už to půjde a za druhé, bude to hezké. 

  • Proto vyzýváme naše kolegy, zaměstnance, naše partnery, naše klienty i naše přítele, aby alespoň tou nejmenší částkou, kterou aktuálně mohou postrádat, přispěli a stali se kapkou, která pomůže dobré věci. Malé peníze dělají velké a malé dary dělají velkou radost, na to nesmíme zapomínat.

  • Cílová částka je 5000 Kč. Pokud naspoříme alespoň 2000 Kč. Společnost ERPIO s.r.o. přispěje částkou 3000. Kč
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice
Před sto třiceti lety vydal Vilém Mrštík svůj romantický příběh Pohádka máje v časopise Světozor. Následovalo knižní vydání i uvedení na divadelních prknech. Začátkem minulého století bylo toto dílo zfilmováno. Naše zpracování bude využívat možností současné audio vizuální techniky, aby ještě lépe navodilo romantickou jarní atmosféru tohoto příběhu a oslovilo současné diváky všech generací.
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice nese ve svém názvu jména slavné spisovatelské dvojice, která žila v sousední vesnici. V minulých letech jsme již uváděli velmi úspěšně jejich díla Maryša a Rok na vsi a reprezentovali jimi Jihomoravský kraj na národních přehlídkách. Pohádka máje bude tedy třetím titulem od těchto autorů.

V boleradickém divadle uvádíme každoročně několik desítek představení – jednak vlastní inscenace, jednak inscenace hostujících souborů z celé republiky. Mimo to máme řadu dalších aktivit – pořádáme besedy, výstavy, divadelní plesy, atd. Naše divadlo vyhledá každoročně více než 6 tisíc diváků z celého Jihomoravského  kraje.  Evidujeme  35  organizací,  které  k nám  pravidelně  organizují  autobusové zájezdy. Patří k nim kluby důchodců, svazy invalidů a nejrůznější zájmové organizace. Ochotnické divadlo je pro tyto skupiny lidí zajímavou alternativou, která jim poskytuje jednak klasické divadelní hry, o které je mezi nimi největší zájem, ale také přijatelnou cenu za vstupenky. Plníme tedy funkci kulturního zařízení se zaměřením na sociálně slabší skupiny obyvatel (senioři, invalidé). Naplňujeme tak  poslání,  které  zmiňuje  nemateriální  statek  lidové  kultury,  jehož  jsme  nositelem („Ochotnické divadlo v Jihomoravském kraji“).

Chystaná  inscenace  Pohádky  máje  plně  zapadá  do  uvedeného  konceptu:  jde  o  dílo  klasické,  od známého  českého  autora,  navíc  s vazbou na  naše nejbližší  okolí.  Ale  protože  necílíme  jen  na  již uvedené skupiny diváků, ale také na mladou generaci, rozhodli jsme se 130 let starý příběh uvést v moderním provedení s použitím světelných, zvukových a jiných efektů, které inscenaci ozvláštní a nabyde tím na zajímavosti. Premiéru představení plánujeme na jaro 2021 a budeme ji uvádět nejméně dvě divadelní sezóny. V rámci přehlídek a hostování, kterých máme v úmyslu se zúčastnit, uvidí naše představení stovky diváků po celé České republice. 

Stav darů naší firemní výzvy překročil 2000 Kč a plníme slib a přidáváme 3000 Kč. Přejeme všem divadelníkům mnoho zážitků při přípravě hry a těšíme se na premiéru.

ERPIO s.r.o.

Ahoj, věnoval jsem stovku, drahý Oldo. Vím, že jsem trochu lakomý, ale snad to bude dost na to, abych mohl zhlédnout online přenos nebo záznam, až nějaký bude. Budu se těšit. Jirka Trunky

Jiří Trunkát
100 Kč

Nevyslovená poselství v plánech a vizích, víra v ně a neúnavnost na cestě k nim. Díky za spoluvytváření dobré nálady.

Oldřich Hlaváček

Těšíme se až zase budeme moct normálně do divadla.
K&M

Dárce