Markéta Turečková: Dárcovská výzva pro projekt Chráníme mořské želvy

Vánoční dárek pro želvy

vybíráme od 11.12.2020
3 210 Kč
vybráno 159 % z 2 020 Kč

přispělo

8 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Když jsem přemýšlela jak vylepšit letošní Vánoce a darovat něco co má smysl, objevila jsem neziskovou organizaci Chráníme mořské želvy.
Letošní rok 2020 byl určitě pro většinu lidí chaotickým a náročnějším, než ostatní léta. Museli (stále ještě musíme) jsme se chránit proti určitému onemocnění a využívali jsme na to nespočetné množství ochranných pomůcek, abychom se nenakazili.
Nemusíte pracovat v nemocnici abyste si všimli, jak obrovsky stoupl počet jednorázových pomůcek z plastů, ať už na ochranu, nebo třeba k výdeji jídla. A protože plast je jedna z věcí, která nejen želvám určitě nepřispívá k lepšímu životu. Řekla jsem si, že když jsem teď jako všeobecná sestra chránila sebe, svoje zdraví a zdraví jiných lidí na úkor mořského života, mohla bych teď alespoň něčím malým ochránit je.
Proto bych teď ráda vybrala vánoční dárek ve formě finanční injekce pro zmíněnou organizaci. A jelikož si myslím, že nejsem jediná, která hledá o vánočním čase možnost darování peněz někam, kde to pomůže, je tohle určitě fajn příležitost.

Zvolila jsem cílovou částku symbolických 2020Kč, ale je možné vybrat i více.


Všem co se připojí a věnují vánoční dárek ve formě i minimální částky moc děkuji :)

Veškeré informace o neziskové organizaci naleznete na těchto stránkách: http://www.morskezelvy.cz/

Chráníme mořské želvy z.s.
Chráníme mořské želvy, nádherné tvory, žijící na Zemi více než 110 miliónů let. Dnes jim hrozí vyhynutí. Jejich populace za posledních 70 let na některých místech klesla o více než 90%. Místní lidé kradou z pláží želví vejce a prodávají je do restaurací pro turisty, zaživa jim strhávají krunýře, aby z nich udělali suvenýry. S místní organizací Sehabat penyu Loang chráníme několik pláží na ostrově Lembata v Indonésii. Tyto pláže jsou důležitějším líhništěm kriticky ohrožených karet pravých, ale také karet zelenavých a karet obrovských. V roce 2022 začal projekt na zkvalitnění ochrany mořských želv i na Srí Lance. Činnost ochranářů vedeme a financujeme. Hlídáme pláže před pytláky, přenášíme vejce do chráněné části pláže, hned po vylíhnutí želvy vypouštíme do moře, učíme místní dělat suvenýry z alternativních materiálů, například z kokosu. Učíme děti o želvách, o přírodě a také angličtinu. Vzdělávací materiály, které jsme vytvořili, se používají celosvětově. Jako konzultanti pomáháme i jinde ve světě. V ČR se snažíme zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech, jak jim můžeme pomoci.
Chráníme mořské želvy, nádherné tvory, žijící na Zemi více než 110 miliónů let. Dnes jim hrozí vyhynutí. S místní organizací Sehabat penyu Loang chráníme několik pláží na ostrově Lembata v Indonésii. Tyto pláže jsou důležitějším líhništěm kriticky ohrožených druhů karet. V roce 2022 začal projekt na zkvalitnění ochrany mořských želv i na Srí Lance. Činnost ochranářů vedeme a financujeme. Hlídáme pláže před pytláky, přenášíme vejce do chráněné části pláže, hned po vylíhnutí želvy vypouštíme do moře, učíme místní dělat suvenýry z alternativních materiálů, učíme děti o želvách, o přírodě a také angličtinu. 


Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Chráníme mořské želvy z.s., projekt: Chráníme mořské želvy