Jiří Charuza: Dárcovská výzva pro projekt Podpořte Lékaře bez hranic

Pomozme vyčerpaným zdravotníkům v Itálii

vybíráme od 24.3.2020
3 812 Kč
vybráno 8 % z 50 000 Kč

přispělo

7 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
V Itálii, která je po Číně nyní druhou nejvíce zasaženou zemí je situace v nemocnicích nadále děsivá, zdravotní personál zcela vyčerpaný, pomoc ze zahraničí mizivá. Lékaři bez hranic tam teď mimo jiné pomáhají třem nemocnicím v epicentru epidemie s kontrolou šíření viru a péčí o pacienty.
Všeobecně pandemie koranaviru vyžaduje solidaritu nejen mezi státy, ale na všech úrovních. Měla by být založená na vzájemné pomoci, spolupráci, transparentnosti, sdílení zdrojů a v zasažených oblastech směřovaná k nejzranitelnějším skupinám obyvatel a těm, kteří se o ně starají.

Členské státy EU se v Lisabonské smlouvě zavázaly vzájemně si pomoci mimo jiné v případě přírodních pohrom nebo epidemií. Smlouva o fungování EU instituty vzájemné pomoci nazývá souhrnně „Evropská solidarita“. Bohužel to všechno je jen na papíře.  Itálie již před 6 týdny požádala evropské země prostřednictvím Giussepe Contiho o pomoc, odpovědí je místo toho nejedno zadržování materiálu určeného jejich přetíženému zdravotnictví a na pomoc z jiných států jim zatím dorazili pouze lékaři vyslaní z Ruska, Kuby a Číny - ze zemí EU nikdo. 

Myslím si, že zrovna my Češi máme mnoho vazeb na naše italské přátele a to ať už jako lyžaři v Alpách, cyklisté v Dolomitech a dovolenkáři u moře.   Pomozme alespoň finančním příspěvkem v této nelehké situaci prostřednictvím neziskové organizace, která toto může pomoci řešit a napravit tak selhání na vyšších úrovních. 

Vzhledem k tomu, že se aktuální potřeby pomoci mění a narůstají i v jiných evropských i neevropských státech, je možné, že darované prostředky poslouží z části v boji s Covid-19 i v jiných zemích, nyní se Lékaři bez hranic angažují rovněž u ohrožených skupin například v Belgii, Francii, Španělsku, Iránu a Hongkongu.


Díky předem
Jiří Charuza
Lékaři bez hranic, o.p.s.
Lékaři bez hranic jsou jedna z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Každý rok ošetříme zhruba deset milionů pacientů ve více než 70 zemích světa. Lidské životy zachraňujeme všude, kde to je potřeba. Pomáháme lidem trpícím v ozbrojených konfliktech, lidem zasaženým přírodními katastrofami, epidemiemi nebo například podvýživou. Staráme se i o vývoj léků a neustále hledáme cesty, jak humanitární pomoc ještě zlepšit.

Kdo jsou Lékaři bez hranic? Seznamte se s námi za 60 vteřin


Chcete si založit dárcovskou výzvu a podpořit tak Lékaře bez hranic? Pokračujte sem.

5 důvodů, proč podpořit Lékaře bez hranic právě teď


1. Pomůžete organizaci, která pomáhá na celém světě
I když zrovna nezasahujeme v krizi, která plní titulní stránky novin, působí našich téměř 35 000 spolupracovníků ve více než 70 zemích světa. Každý rok ošetříme téměř 10 000 000 lidí.

2. S vaším darem naložíme nejefektivněji, jak je to možné
Lékaři bez hranic drží závazek, že minimálně 80 % každého daru využijí na pomoc lidem v terénu. Co se děje se zbylými 20%? Na provoz organizace spotřebujeme zhruba 5 %, dalších 13 % dáváme na péči o dárce a získávání nových darů. Veškeré náklady pečlivě sledujeme a víme, že každých 10 Kč investovaných do péče o dárce nám přinese 37 Kč na darech. Doopravdy tak v pražské kanceláři „projíme“ jen zlomek každého vašeho daru a drtivá většina se dostává k lidem, kterým pomáháme.
 
3. Jsme organizace, která důsledně poskytuje nestrannou a neutrální pomoc
Lidé často přicházejí o přístup ke zdravotní péči v důsledku ozbrojených konfliktů, nebo proto, že patří k přehlížené skupině obyvatel, která je ze zdravotní péče jinak vyřazena. Právě proto je tak důležitá práce organizace, která poskytuje zdravotní péči nestranně a neutrálně všem lidem jen na základě jejich zdravotních potřeb. Nestranní můžeme být proto, že jsme nezávislí. A nezávislí jsme díky tomu, že více než 90 % našich příjmů celosvětově pochází od lidí, jako jste Vy. Od vlád a států přijímáme peníze jen ve výjimečných případech, když to neohrožuje naší nezávislost (třeba při léčbě podvýživy). V České republice nemáme od začátku roku 2016 ze státního rozpočtu ani korunu. 

4. Vaše pomoc má obrovský dopad. Děláme toho opravdu hodně.
Věděli jste, že jsme se v roce 2016 podíleli na úspěšném testování vakcíny proti ebole? Testujeme také nové formy léčby tuberkulózy, na kterou ročně umírá 1,4 milionu lidí. Díky tomu, že jsme velká organizace a náš hlas je slyšet, se nám také (s Vaší pomocí) podařilo přimět dva jediné výrobce pneumokokové vakcíny, aby snížil její cenu pro humanitární organizace. Po sedmi letech usilovné práce se nám minulý rok podařilo zásadně posunout léčbu proti zápalu plic, který je jednou z hlavních příčin dětských úmrtí na světě a každý rok si vyžádá milion životů.

5. Dostaneme se rychle všude, kde je naše pomoc potřeba
Už třicet let patří k naší práci také propracovaná logistika. Do 48 hodin dokážeme otevřít nemocnici kdekoliv na světě. Když je někde naše práce potřeba, dostaneme se tam.

Sami to ale nedokážeme. Potřebujeme Vás. Abychom byli stále připravení a mohli pokračovat v práci po celém světě, potřebujeme především pravidelné dárce.

(Použité údaje o využití darů a počtu spolupracovníků jsou z roku 2016.)
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Lékaři bez hranic, o.p.s., projekt: Podpořte Lékaře bez hranic