Eva Hechtová: Dárcovská výzva pro projekt Podpořte Lékaře bez hranic

Odvahu, hoď drobák

vybíráme od 20.3.2020
7 590 Kč
vybráno 55 % z 13 770 Kč

přispělo

15 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Dárcovská výzva podpoří lidi, kteří jsou na tom v tuto chvíli ještě hůř, než my ( a to je co říct). Každý lidský život má stejnou hodnotu. Budeme-li vzájemně soudržní, máme větší šanci. Čeká nás velká zkouška, záleží jen na nás, jak v ní obstojíme, možná se zdá v tuto chvíli částka, kterou dáme dohromady jako plivanec, ale i malý plivanec může dát svět do pohybu. Jeden plivanec v Číně způsobil, že je teď celý svět vzhůru nohama. Možná si říkáte, že tohle není řešení, není, ale malé věci mohou změnit velké věci.
Vážení kamarádi, rodino, blízcí a všichni milí lidé též,
 nastaly události, ve kterých se můžeme cítit jako účastníci sci-fi příběhu. Příběh je skutečný a možná bychom mohli jmenovat jaká nebezpečí na nás číhají, či z čeho mít strach a každý si hlídat svůj krk, či zadek. Každý život, který přichází na svět je darem a je dobré pečovat o sebe, své nejbližší, ale i o ty, kteří to v tuto chvíli potřebují nejvíc. Až si přečtete odkaz, snad pochopíte. 
Mám důvěru v dobré lidi kolem sebe a věřím, že podpoří nejen dobrou myšlenkou, ale i příspěvkem, proto Vás oslovuji a prosím o přeposlání ostatním.
Pojďme se semknout a společně podpořit, alespoň nepatrnou finanční podporou neziskovou organizaci, které důvěřuji, že pomáhá smysluplně na místech, kde je nejvíce třeba. V tuto chvíli nemůžeme pomoci těmto lidem a najít místo, kde mohou přečkat, ale můžeme jim zlepšit podmínky, aby mohli přežít.
Posílám vakcínu proti viru,
žijte bez strachu a v míru.


S objetím, úsměvem i díkem

Ev

No a aby bylo i trochu srandy posílám odkaz na starou známou písničku. S přibývajícími karanténami, omezením práce (kromě té na zahrádkách), pracovního trhu, home office bude dress code nejen v rouškách, ale i v ...
https://www.youtube.com/watch?v=qewzjSE2tbM

Lékaři bez hranic, o.p.s.
Lékaři bez hranic jsou jedna z největších humanitárních a zdravotnických organizací na světě. Každý rok ošetříme zhruba deset milionů pacientů ve více než 70 zemích světa. Lidské životy zachraňujeme všude, kde to je potřeba. Pomáháme lidem trpícím v ozbrojených konfliktech, lidem zasaženým přírodními katastrofami, epidemiemi nebo například podvýživou. Staráme se i o vývoj léků a neustále hledáme cesty, jak humanitární pomoc ještě zlepšit.

Kdo jsou Lékaři bez hranic? Seznamte se s námi za 60 vteřin


Chcete si založit dárcovskou výzvu a podpořit tak Lékaře bez hranic? Pokračujte sem.

5 důvodů, proč podpořit Lékaře bez hranic právě teď


1. Pomůžete organizaci, která pomáhá na celém světě
I když zrovna nezasahujeme v krizi, která plní titulní stránky novin, působí našich téměř 35 000 spolupracovníků ve více než 70 zemích světa. Každý rok ošetříme téměř 10 000 000 lidí.

2. S vaším darem naložíme nejefektivněji, jak je to možné
Lékaři bez hranic drží závazek, že minimálně 80 % každého daru využijí na pomoc lidem v terénu. Co se děje se zbylými 20%? Na provoz organizace spotřebujeme zhruba 5 %, dalších 13 % dáváme na péči o dárce a získávání nových darů. Veškeré náklady pečlivě sledujeme a víme, že každých 10 Kč investovaných do péče o dárce nám přinese 37 Kč na darech. Doopravdy tak v pražské kanceláři „projíme“ jen zlomek každého vašeho daru a drtivá většina se dostává k lidem, kterým pomáháme.
 
3. Jsme organizace, která důsledně poskytuje nestrannou a neutrální pomoc
Lidé často přicházejí o přístup ke zdravotní péči v důsledku ozbrojených konfliktů, nebo proto, že patří k přehlížené skupině obyvatel, která je ze zdravotní péče jinak vyřazena. Právě proto je tak důležitá práce organizace, která poskytuje zdravotní péči nestranně a neutrálně všem lidem jen na základě jejich zdravotních potřeb. Nestranní můžeme být proto, že jsme nezávislí. A nezávislí jsme díky tomu, že více než 90 % našich příjmů celosvětově pochází od lidí, jako jste Vy. Od vlád a států přijímáme peníze jen ve výjimečných případech, když to neohrožuje naší nezávislost (třeba při léčbě podvýživy). V České republice nemáme od začátku roku 2016 ze státního rozpočtu ani korunu. 

4. Vaše pomoc má obrovský dopad. Děláme toho opravdu hodně.
Věděli jste, že jsme se v roce 2016 podíleli na úspěšném testování vakcíny proti ebole? Testujeme také nové formy léčby tuberkulózy, na kterou ročně umírá 1,4 milionu lidí. Díky tomu, že jsme velká organizace a náš hlas je slyšet, se nám také (s Vaší pomocí) podařilo přimět dva jediné výrobce pneumokokové vakcíny, aby snížil její cenu pro humanitární organizace. Po sedmi letech usilovné práce se nám minulý rok podařilo zásadně posunout léčbu proti zápalu plic, který je jednou z hlavních příčin dětských úmrtí na světě a každý rok si vyžádá milion životů.

5. Dostaneme se rychle všude, kde je naše pomoc potřeba
Už třicet let patří k naší práci také propracovaná logistika. Do 48 hodin dokážeme otevřít nemocnici kdekoliv na světě. Když je někde naše práce potřeba, dostaneme se tam.

Sami to ale nedokážeme. Potřebujeme Vás. Abychom byli stále připravení a mohli pokračovat v práci po celém světě, potřebujeme především pravidelné dárce.

(Použité údaje o využití darů a počtu spolupracovníků jsou z roku 2016.)

Ať malé věci mění ty velké věci...

Krťák
370 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Lékaři bez hranic, o.p.s., projekt: Podpořte Lékaře bez hranic