Kateřina Hagarová: Dárcovská výzva pro projekt Ochrana pralesů - Indonésie

Ochrana pralesů

vybíráme od 12.12.2019
100 Kč
vybráno 1 % z 15 000 Kč

přispěl

1 člověk
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Indonéský prales je domovem nejen mnoha druhům zvířat, ale také lidem, kteří důsledkem rozsáhlých požárů způsobených lidskou činností a globálním oteplováním přichází nejen o své domovy, ale mnohdy i o své životy. Pokud Vám není jejich osud lhostejný, podpořte prosím tento projekt finančním darem.
Greenpeace
Tento klíčový habitat mnoha vzácných a ohrožených druhů, jako jsou například tygři, orangutani, sloni a nosorožci, a který je také lidským domovem, však již několik desítek let rapidním tempem mizí. Důvodem je překotná těžba dřeva a především kácení za účelem zakládání plantáží na produkci dřeva, celulózy a palmového oleje. Již několik desítek let Indonésii každoročně zahalí hustý oblak kouře z požárů lesů rašelinišť, který dusí lidi po celé Indonésii i v přilehlých asijských zemích jako Singapur a Malajsie. Ničivý oheň šířící se hlavně podzemním hořením rašeliny pohlcuje pralesy a tlusté vrstvě dusivého dýmu nelze nikam uniknout. Oheň pronikl i do národních parků, které jsou posledními útočišti populací ohrožených orangutanů a tygrů. Odlesňování způsobuje požáry, které mají na svědomí tisíce mrtvých ročně a zapřičiňují vymírání orangutanů. Mnoho obyvatel si kvůli dýmu ze zapálených pralesů a rašelinišť stěžuje na plicní a srdeční problémy. Postižené jsou také děti. Smog každý rok zabíjí na 110 000 lidí žijících v jihovýchodní Asii. V přeplněných nemocnicích končí celé rodiny, které se potýkají se zdravotními důsledky způsobenými toxickým kouřem. Váš dar pomůže přesvědčit soukromé společnosti, aby přestaly v ignorování tohoto problému a zastavily další kácení a vypalování pralesů. Postavte se po bok lidí bojujících za ochranu zdraví, lesů a života v nich!
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Greenpeace, projekt: Ochrana pralesů - Indonésie