Andrea Krýslová: Dárcovská výzva pro projekt BanglaKids – vzdělávání dětí v Bangladéši

BanglaKids Energy - energie pro bangladéšské děti

vybíráme od 5.11.2019
26 600 Kč
vybráno 89 % z 30 000 Kč

přispělo

19 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Říká se, že člověk musí v životě odejít daleko, aby našel sám sebe.
Svatopluk Měrka a Jan Veselý se rozhodli při své cestě napříč Asií na svých motocyklech, která čítá 18 zemí a 18 000 kilometrů, začlenit do svého plánu také školu v Bangladéši z programu BanglaKids, ve které i oni osobně už několik let na dálku podporují 3 děti. Jejich snem vždy bylo, se s těmito dětmi potkat a zjistit, čím by mohli dál podpořit činnost této školy. Škola se stará o 500 dětí, v rámci místních poměrů se o děti starají velmi příkladně. Během jejich návštěvy se však potýkali s tím, že vypadávala elektřina. Zjistili, že škola používá záložní zdroj - agregát, který je rozbitý, což způsobuje jak krátkodobé, tak dlouhodobé výpadky elektřiny. Škola však nemá finanční prostředky na koupi nového agregátu. To je inspirovalo k vytvoření této sbírky na konkrétní potřeby školy, aby umožnili škole a dětem bezproblémové fungování.. Podpořte konkrétní nebo libovolnou částkou tuto sbírku a umožněme společně dětem to, co je pro nás samozřejmostí.. Jejich cestu můžete také sledovat na jejich fcb profilu: https://www.facebook.com/fromvietnamtotheczech/

Honza se svou adoptivní dcerou Dolou:

BanglaKids je dlouhodobý rozvojový program nevládní humanitární organizace Adra, zaměřený na adresnou podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Bangladéši. Poskytujeme vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšujeme jejich životní podmínky. Tímto způsobem přispíváme ke zmírňování chudoby a utrpení lidí.

Adresné podpoře dětí se věnujeme již od roku 1999. Díky Vám, dárcům převážně z České a Slovenské republiky, zajistila ADRA vzdělání více než 7 200 bangladéšským dětem a otevřela jim tak cestu k lepší budoucnosti. Program je v českém prostředí znám jako tzv. adopce dětí na dálku.

V programu BanglaKids klademe největší důraz na vzdělání. Současně zajišťujeme dětem a jejich rodinám podporu v oblasti potravinové pomoci a lékařské péče. Provádíme také rekonstrukce školních prostor a zkvalitňování zdrojů pitné vody na školách. 

Dlouhodobým cílem programu BanglaKids je podpora škol a místních komunit tak, aby se stávaly soběstačnějšími a méně závislými na vnější pomoci.
ADRA, o.p.s.
BanglaKids je dlouhodobý rozvojový program nevládní humanitární organizace ADRA, zaměřený na podporu vzdělávání a života dětí a mladých lidí v Bangladéši. Poskytujeme vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšujeme jejich životní podmínky. Tímto způsobem přispíváme ke zmírňování chudoby a utrpení lidí.
Co děláme?
Bangladéšským dětem z chudých rodin pomáháme chodit do školy od roku 1999. Ve spolupráci s převážně českými a slovenskými dárci poskytla ADRA vzdělání více než 7 200 bangladéšským dětem a otevřela jim tak cestu k lepší budoucnosti.

Současně zajišťujeme dětem a jejich rodinám podporu v oblasti potravinové pomoci a lékařské péče. Provádíme také rekonstrukce školních prostor a zkvalitňování zdrojů pitné vody na školách.

Kam směřujeme?
Dlouhodobým cílem programu BanglaKids je podpora škol a místních komunit tak, aby se stávaly soběstačnějšími a méně závislými na vnější pomoci.

Kolik to stojí?
ADRA zajišťuje podporu dětí na různých typech škol v Bangladéši s přihlédnutím k věku, finanční a rodinné  situaci dětí. Chcete-li podpořit konkrétní dítě, klikněte zde. Příklady komodit a jejich cen, které děti a školy dále potřebují, uvádíme níže. 

  • 210 Kč – 20 OBĚDŮ pro děti na vesnici
  • 525 Kč – BOTY a OBLEČENÍ pro sirotka
  • 650 Kč – DOUČOVÁNÍ na půl roku (ne všichni jsou hvězdy v matematice :-))
  • 945 Kč – VENTILÁTOR do třídy, jídelny nebo na internát (v Bangladéši je opravdu horko)
  • 600 – 900 Kč/měsíc – VZDĚLÁNÍ DÍTĚTE od základní školy až po univerzitu

Veškeré informace o programu BanglaKids naleznete na www.banglakids.cz.
Konkrétní děti můžete podpořit zde

God bless you.Hopefully more people will donate.

Dagmar Polášková
400 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ADRA, o.p.s., projekt: BanglaKids – vzdělávání dětí v Bangladéši