Tomáš Hladík: Dárcovská výzva pro projekt Dáme auto

Kola pro děti se zdravotním znevýhodněním

vybíráme od 14.10.2019
15 500 Kč
vybráno 62 % z 25 000 Kč

přispělo

5 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Abych kompenzoval sedavé zaměstnání, běhám v přírodě a kochám se proměnami ročních období. Rád bych touto cestou poprosil o podporu pro ty, kteří mohou vnímat svůj život jen v podzimním světle, aby pro ně svět byl nadále co nejvíce barevný. Konkrétně se jedná o podporu veřejné sbírky na pořízení auta, kterým jezdí zaměstnanci charity do rodin dětí s zdravotním znevýhodněním.
Rozhodl jsem se zúčastnit Běhu pro zvon, který pořádá kutnohorská farnost 20. října. Svým během  ve fialovém tričku bych rád podpořil charitní Středisko Na Sioně, jehož vyškolené pracovnice jezdí do 100 rodin dětí se zdravotním znevýhodněním (děti s nerovnoměrným vývojem, kombinované postižení, autismus), kde rodičům ukazují, jak stimulovat vývoj jejich dítěte. Jenže jejich Škodovka z roku 2001 pojede jednoho dne naposled . . .  .

Děkuji Vám za podporu

Tomáš
Oblastní charita Kutná Hora
Na to, abychom mohli jezdit do rodin, potřebujeme sehnat 3 auta. Naše Škodovka z roku 2001 dosluhuje … .


Pomáháme dětem s postižením.


Z původního týmu 3 odborných poradkyň jsme se za 15 let rozrostli ve Středisku Na Sioně na 10 členů.
Naší působností je celý Středočeský kraj.
Aktuálně se věnujeme 125 rodinám a další zájemci o naše služby se průběžně hlásí.

Máme zájem i o auta vyřazená v rámci obnovy firemních vozových parků.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Oblastní charita Kutná Hora, projekt: Dáme auto