Marek Vít: Dárcovská výzva pro projekt Fond Mozaika

1/2 maraton pro Fond Mozaika

vybíráme od 21.8.2019
2 150 Kč
vybráno 102 % z 2 109 Kč

přispělo

8 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Sto dvaceti kilový cvalík vystoupí ze své komfortní zóny a uběhne ústecký půlmaraton, který se běží 21.9.2019! Vzdálenosti 21,0975 Km je už pěkná dávka kilometrů a to chce pořádnou přípravu... Celková částka kterou bych rád vybral, je symbolických 2109,75,- Kč. Vybrané peníze předám organizaci InBáze, z. s. na podporu jejího projektu, Fondu Mozaika.  A pokud to neuběhnu až do cíle, tak celou požadovanou částku zacvakám ze svého.
Drahý cizinče, pokud jsi došel až sem a umíš přečíst co teď píšu, jistě jsi se už v České republice zabydlel a integroval. Začátky byly jistě těžké. Jsou tu však také děti cizinců, kteří do mé vlasti přišli teprve nedávno. Jsou to děti, kteří ještě neumí tak dobře česky jako Ty a proto je pro ně integrace do kolektivu velice složitá, asi tak složitá, jako byla na začátku pro Tebe. Přispěj tedy na dobrou věc, podpoř prosím moji výzvu a já veškerý výtěžek předám fondu Mozaika.

Fond Mozaika prostřednictvím finančních darů umožní dětem cizinců účastnit se mimoškolních aktivit, ať již doučování, odpoledních zájmových kroužků nebo školních akcí mimo školu (škola v přírodě, školní výlet), kde mohou:

  • vystoupit z izolace a navázat nové a hlubší sociální vazby
  • zlepšit své jazykové dovednosti a tím i prospěch ve škole
  • rozvíjet svou osobnost
  • zažít radost a úspěch s českými kamarády
Drahý našinče, pokud jsi to dočetl až sem, tak budeš asi na stejné vlně jako já, neváhej tedy a podpoř moji výzvu taky :-) Všem předem moc děkuji :-) Marek Vít

InBáze, z. s.
Být dítětem v cizí zemi není zpočátku jednoduché. Nerozumíte jazyku. Cítíte se být jiní. Ostatní na vás koukají skrz prsty nebo si to alespoň myslíte. Občas jste ztracení. Fond Mozaika pomáhá dětem uprchlíků a cizinců cítit se v České republice vítaní.
Fond Mozaika je určen na podporu integrace nově příchozích dětí uprchlíků a cizinců, kteří v České republice hledají svůj nový domov. Prostřednictvím finančních darů z Fondu umožníme dětem cizinců účastnit se volnočasových aktivit v InBázi či mimo ni, podpoříme je v rozvoji českého jazyka či jim najdeme staršího českého kamaráda-průvodce v rámci mentoringových služeb. 

Podpora z Fondu Mozaika dětem pomůže: 

  • vystoupit z izolace a navázat nové a hlubší sociální vazby
  • zlepšit své jazykové dovednosti
  • rozvíjet svou osobnost
  • zažít radost a úspěch s českými kamarády

“Děti cizinců jsou ve společnosti svých vrstevníků znevýhodněné především kvůli své jazykové bariéře a kulturním rozdílům. Zároveň prožívají výrazné změny ve svém životě a je na ně mnohdy kladena přílišná zátěž a odpovědnost neúměrná jejich věku. Ze své zkušenosti vidím, jak jim nenásilná integrace pomocí volnočasových aktivit může pomoci zapadnout a najít si své místo mezi vrstevníky”. Kristýna Šejnohová, vedoucí dětských programů InBáze 

Pravidelná podpora nám pomůže zajistit stabilitu našich služeb pro děti a podpořit konkrétní děti v jejich snaze se začlenit. Každoročně skrze naše dětské programy podpoříme více než 100 dětí, které navštěvují pravidelné kluby, jezdí na výlety, víkendy a tábory, doučují se český jazyk či využívají mentoringových služeb. Zároveň vycházíme vstříc i potřebám jednotlivců a pomáháme ekonomicky slabším rodinám s nákupem školních pomůcek či placením kroužků. Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
InBáze, z. s., projekt: Fond Mozaika