Michal Tarant: Dárcovská výzva pro projekt Skautský dům v Mostě

Střechou proti dešti - Výzva "Altán 2019"

vybíráme od 17.6.2019
27 140 Kč
vybráno 109 % z 25 000 Kč

přispělo

15 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Ve Skautském domě je nám někdy trochu těsno! Chceme také mít a být v co nejvíce programech venku! A tak jsme se rozhodli svépomocí pro stavbu zastřešeného prostoru, altánu, jakožto venkovního multifunkčního místa pro různé využití při programech oddílů dětí, jako zázemí pro semináře, diskuze, porady a školení, jako prostor pro rodiče, kteří na své děti čekají. Venku, poblíž Skautského domu, program a činnost za každého počasí!
Vedení střediska se rozhodlo tuto výzvu podpořit a v průběhu prázdnin bude brigádničit - připravovat 4 týdny snídaně - a získaný obnos věnuje pro potřeby naplnění této výzvy! Přidáte se k nám?
Pokud se nám podaří získat min. 20.000,- Kč, přispěje nám Skautská Nadace Jaroslava Foglara částkou 5.000,- Kč.
Usilujeme o vybudování dřevěného altánu vhodného k využití při běžné oddílové nebo družinové činnosti v areálu Skautského domu – venkovní zastřešená multifunkční klubovna, možného posezení pro rodiče čekající na své děti, zázemí pro nejrůznější týmy a akce. Nový venkovní areál umožní rozšířit týdenní kapacity pro průběh odpoledních schůzek skautských oddílů. Na celém projektu pracujeme již více jak rok. V minulosti už jsme část prostředků získali. Ty jsme využili pro stavbu pevných základů nového altánu. A nyní se blížíme do fáze, kdy bychom svépomocí chtěli altán postavit a začít jej využívat. Část prostředků na nákup dřeva již máme, ale ještě dost chybí - na nákup zbývajícího dřeva, střešní krytiny, spojovacího materiálu, aj. Stavba proběhne svépomocí. Chtěli bychom vše stihnout do listopadu, kdy slavíme 30 let od znovuobnovení střediska a slavnostní otevření nového venkovního prostoru by byla důstojná oslava!
Skautská nadace Jaroslava Foglara
Skautské středisko v Mostě provozuje vlastní Skautský dům. Budovu se nám daří za plného provozu postupně upravovat a rekonstruovat, probíhá zde pravidelná činnost pro dvě stovky dětí.
V roce 2017 jsme přišli o svoje klubovny, když město prodalo budovu, ve které jsme byli 18 roků v pronájmu. Hrozil zánik skautingu v našem městě, vhodných prostor k pronájmu bylo a je nedostatek.  Řešením bylo zakoupení vlastní nemovitosti, kterou se do konce roku 2017 podařilo vymalovat a zabydlet. Byly provedeny dílčí úpravy, aby činnost střediska mohla bez přerušení pokračovat.


Vánoce roku 2017 již slavíme v nových klubovnách, které však ještě nejsou naše.


V první polovině roku 2018 je dokončen převod nemovitosti, ale středisko se dlouhodobě zadlužuje.
Pokračujeme v opravách na které se nám daří získat dotace, měníme všechny okna, rozšiřujeme prostory o Centrum Radost a budujeme šatnu pro členy a návštěvníky, kterých stále přibývá.

Druhé vánoce jsme již doma!


V roce 2019 plánujeme řešení úložných prostor, ošetření parapetů a okapů, rekonstrukci kuchyně, vysázení živého plotu a stavbu venkovního dřevěného altánu - vše v závislosti na dostupných prostředcích.
Řešíme regulaci topení v celém domě, vstupní bránu do objektu, nové osvětlení, výměnu střešních oken, výměnu čerpadla, kotle na ohřev teplé vody a výměnu ventilů a hlavic na radiátorech.

Do budoucna plánujeme lezeckou stěnu, venkovní altán, využití půdy, opravu přístupové cesty, multifunkční sál s malou tělocvičnou a celkové zateplení domu. Realizace těchto vizí závisí, také, na finanční podpoře.

Především však potřebujeme každý kvartál splácet půjčku, díky které jsme mohli koupit Skautský dům v Mostě. Podpořte nás, prosím, trvalým měsíčním darem.Děkujeme za jakoukoli Vaši podporu!

Potvrzení o přijetí daru bude zasláno na váš e-mail v druhé polovině ledna následujícího roku, pokud si tuto možnost zvolíte v průběhu platby. Je zapotřebí vyplnit adresu bydliště, která bude součástí potvrzení. Dary v souhrnné výši 1000 Kč a více lze odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob.
rádi se přidáváme k pomoci našim mosteckým přátelům :)
Rotaract club Most
Přispívám a držím palce!
Jiřina Vaníková
300 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Skautská nadace Jaroslava Foglara, projekt: Skautský dům v Mostě