CZ / EN
Pavel Šmíd: campaign for project FOKUS Vysočina

Fokus Vysočina, z.ú.

we started on 2019-05-08
€111
raised 3 % out of  €3,715

supported by

2 people
This campaign is already closed. Thank you!
Focus Vysočina, z.ú. supports people with mental illness or other handicaps to their independence and self-confidence that they can live the full-fledged life. Like most of nonprofit companies, Focus Vysočina must also be able to get enough foundation for its operation that they can help as many people as possible.


Please contribute with a financial support of 500 CZK. This amount will help person from Fokus to go to a person with mental illness and help him with his daily difficulties, which he is unable to deal with.
Fokus Vysočina, z. ú.
Naším posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným hendikepem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ. Naše služby poskytujeme ve čtyřech městech a přilehlých oblastech - v Havlíčkově Brodě, Hlinsku, Chotěboři a Pelhřimově.
Už více než dvacet let pomáháme lidem s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry.  Považujeme za důležité podpořit naše klienty v tom, co opravdu potřebují. Naše služby jim mají pomoci překlenout obtížné období, rozvinout jejich dovednosti a začlenit se do společnosti tím, že v ní najdou svou roli. Naši pracovníci s nimi sestavují rehabilitační plán, aby si ujasnili, co je jejich cílem a jak se k němu přiblížit.

V Havlíčkově Brodě navíc provozujeme jedno z pilotních Center duševního zdraví v rámci Reformy psychiatrické péče ČR.  To vzniklo propojením sociálních pracovníků FOKUSu Vysočina a zdravotních pracovníků Psychiatrické nemocnice v jednom multidisciplinárním týmu. Společně tak pomáhají lidem s duševním onemocněním zvyšovat kvalitu života a léčit se v přirozeném prostředí.

Kromě několika registrovaných sociálních služeb pro duševně nemocné provozujeme v Chotěboři také komplex služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením Bludiště. Mimo to také skrze naše čtyři Dobrovolnická centra, která zapojují dobrovolníky v nejrůznějších organizacích do pomoci lidem, kteří to potřebují.Podporujeme dobrou věc ...

Radovan Štursa
CZK 2,000
All donations support organization:
Fokus Vysočina, z. ú., projekt: FOKUS Vysočina