Monika Jordánová: Dárcovská výzva pro projekt Chráníme mořské želvy

Pomoc pro mořské želvy,dnes jim hrozí vyhynutí.

vybíráme od 27.4.2019
200 Kč
vybráno 10 % z 2 000 Kč

přispěli

2 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Každý dar se přičte k celkovému součtu na účtu Chráníme mořské želvy a dárce ho hned uvidí a obdrží i potvrzení o daru, kterým si může snížit daňový základ. Portál Darujme.cz využívá bezpečnou platební bránu, nemusíte se bát použít platební kartu. Případně lze využít i bankovní převod. Chráníme mořské želvy z.s.

Transparentní účet: 2101346384/2010
IČO:
06608477


Oblast Berau na severovýchodním Borneu je 8. největším líhništěm karet obrovských na světě. Jejich populace tu ale za posledních 70 let klesla o více než 90%. Místní lidé kradou z pláží želví vejce a prodávají je do restaurací pro turisty, zaživa želvám strhávají krunýře, aby z nich udělali suvenýry.
Úzce spolupracujeme s místní organizací KONSERVASI BIOTA LAUT BERAU, jejíž činnost vedeme a financujeme.
Přáli bychom si svět, ve kterém lidé mají rádi přírodu a zajímají se o mořské želvy, svět, kde místní i turisté rozumí příčinám ohrožení těchto kriticky ohrožených plazů a snaží se jednat tak, aby nepřispívali k jejich ubývání. Díky všem, kdo se rozhodnete výzvu podpořit libovolnou částkou.
Adoptujte želví vajíčko! Zachráníte 1 želvu. Jedno vajíčko prodá zloděj v Indonésii na trhu v přepočtu za 25.- Kč. Pojďme zloděje přeplatit! Za 50,- Kč se podaří na ostrovech Derawan, Mataha a Bilang Bilangan toto vajíčko zachránit. Koupí želvího vajíčka přispějete na ochranu želvích hnízd před vykradením pytláky. Ochranáři vejce přenesou do bezpečí, skryjí je a želvy se mohou nerušeně vylíhnout. Koupit vejce můžete jednorázově nebo pravidelně, jakýkoli počet.
Nebo adoptujte celou želví snůšku! Díky Vám se vylíhne 1 snůška želv. Jednu snůšku, v každé je cca 100 vajec, prodá zloděj za 2.500,- Kč,
pokud máte zájem zachránit celou snůšku, přispějte 500, - Kč na práci našich ochranářů. Za každou zachráněnou snůšku, každých 500,- Kč,
Vám pošleme fotku právě narozených želv, které žijí díky Vám jen nám prosím pošlete váš email na
chranimemorskezelvy@gmail.com, 
Transparentní účet: 2101346384/2010
Chráníme mořské želvy z.s.
Chráníme mořské želvy, nádherné tvory, žijící na Zemi více než 110 miliónů let. Dnes jim hrozí vyhynutí. Jejich populace za posledních 70 let na některých místech klesla o více než 90%. Místní lidé kradou z pláží želví vejce a prodávají je do restaurací pro turisty, zaživa jim strhávají krunýře, aby z nich udělali suvenýry. S místní organizací Sehabat penyu Loang chráníme několik pláží na ostrově Lembata v Indonésii. Tyto pláže jsou důležitějším líhništěm kriticky ohrožených karet pravých, ale také karet zelenavých a karet obrovských. V roce 2022 začal projekt na zkvalitnění ochrany mořských želv i na Srí Lance. Činnost ochranářů vedeme a financujeme. Hlídáme pláže před pytláky, přenášíme vejce do chráněné části pláže, hned po vylíhnutí želvy vypouštíme do moře, učíme místní dělat suvenýry z alternativních materiálů, například z kokosu. Učíme děti o želvách, o přírodě a také angličtinu. Vzdělávací materiály, které jsme vytvořili, se používají celosvětově. Jako konzultanti pomáháme i jinde ve světě. V ČR se snažíme zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech, jak jim můžeme pomoci.
Chráníme mořské želvy, nádherné tvory, žijící na Zemi více než 110 miliónů let. Dnes jim hrozí vyhynutí. S místní organizací Sehabat penyu Loang chráníme několik pláží na ostrově Lembata v Indonésii. Tyto pláže jsou důležitějším líhništěm kriticky ohrožených druhů karet. V roce 2022 začal projekt na zkvalitnění ochrany mořských želv i na Srí Lance. Činnost ochranářů vedeme a financujeme. Hlídáme pláže před pytláky, přenášíme vejce do chráněné části pláže, hned po vylíhnutí želvy vypouštíme do moře, učíme místní dělat suvenýry z alternativních materiálů, učíme děti o želvách, o přírodě a také angličtinu. 


Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Chráníme mořské želvy z.s., projekt: Chráníme mořské želvy