David Jílek: Dárcovská výzva pro projekt Z okraje společnosti být zpět její součástí!

Lidi pro lidi a pro Martu

vybíráme od 6.3.2019
13 204 Kč
vybráno 13 % z 100 000 Kč

přispělo

16 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Společně s vámi chci vybrat 100 000 Kč a pokud vyberu více, udělám něco hodně bláznivého. Pokud chcete vědět více, pusťte si video.  
Pošlete mě do vody!

Jsem David Jílek, ale to není podstatné. Vždycky jsem si sobecky přál mít velkolepou oslavu svých narozenin. Spousta dárků, balónků, přátel, čokoládový dort, ze kterého vyskočí polonahý svalovec. A teprve letos mi došlo, že moje narozeninová oslava může být daleko krásnější. Nebude to party pro mé Já, ale oslava 20. narozenin azylového domu SKP HOPO v Horních Počernicích. Azylový dům potřebuje vybavit hernu pro děti a barvy na fasádu opravené budovy pro matky s dětmi.  A na tyto účely je má výzva určena. 

Základní myšlenkou není podpořit přímo a konkrétně azylový dům v Horních Počernicích. Za vším stojí to, abychom se k sobě chovali jako Lidé k lidem. Aby silnější podporovali slabší a šťastnější ty méně šťastné. Abychom nedělali na Zemi nepořádek a bordel - jenom tak můžeme být šťastní! Lidi dělejme věci s láskou pro lidi. A to je můj sen: Mít na Zemi Ráj!
Když jsem poprvé navštívil Středisko křesťanské pomoci v Horních Počernicích, došlo mi, že si nemám na co stěžovat, a že můj život je až příliš krásný. A než-li bych se nechal zahrnout dary od gratulantů, tak raději udělám s Vaší pomocí narozeninovou oslavu pro lidi, kteří neměli v životě zatím takové štěstí jako my. Azylový dům se stará momentálně o 85 osob a za dobu svého provozu pomohlo skoro 3 tisícovkám rodin. Výtěžek z mé výzvy bude použit na novou hernu pro děti a na barvu fasády právě dokončené budovy určené pro samotné matky s dětmi. Tak hurá do toho! Vy rozhodnete, zda se budu jen potápět, plavat nebo i plavat "na Adama" přes rybník před azylovým domem v Horních Počernicích. A jestli chcete být přímo u vyhlášení výsledků a dozvědět se, kdo je Marta, přijďte si užít 1.6.2019 Dětský den do azylového domu v Horních Počernicích. 

Na facebooku - David Jílek - hešteg - Lidi pro lidi a pro Martu 

Založení výzvy

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice je nezisková organizace, jejíž vizí je, aby v zájmu dětí žily rodiny pohromadě. Poskytujeme přechodné ubytování a podporu rodinám ohroženým ztrátou bydlení. Pracujeme s programem rozvíjejícím dovednosti a návyky potřebné k běžné integraci do společnosti. Od roku 1999 jsme pomohli více než 3500 rodinám.

I V NOUZI MÁ RODINA ZŮSTAT POHROMADĚ


Domov je pro mnohé z nás nejdůležitější místo v životě, a proto poskytujeme přístřeší a zázemí rodinám, které ho ztratily. Během pobytu v azylovém domě je podporujeme na jejich k cestě k samostatnosti a návratu zpět do společnosti.

Azylový dům Střediska křesťanské pomoci je kapacitně největším zařízením v České republice a jediným, které poskytuje ubytování velkým, až osmičlenným rodinám. Zázemí u nás najdou i samotní otcové s dětmi.
 
Pomáháme rodinám zůstat pohromadě a být zpět součástí společnosti.

To se nám daří díky podpoře partnerů a dárců, kteří nás pravidelně podporují.

Více informací o našich službách na stránkách www.skphopo.cz*

Lucie Roubíčková
500 Kč

Krásná, chytrá a hodná

Helena Bartošová
432 Kč

Davide, jsi nejlepší a až budeš plavat na druhou stranu, budu na tebe čekat s pohárem pro vítěze! : )

Gabriela Selinger
360 Kč