Tomáš Hazlbauer: Dárcovská výzva pro projekt SLAVÍME 10 LET A HLEDÁME 100 STOVKAŘŮ

SLAVÍME 10(0) LET A HLEDÁME 100 STOVKAŘŮ

vybíráme od 11.12.2018
3 300 Kč
vybráno 3300 % z 100 Kč

přispěli

4 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Naše organizaci CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s. v letošním roce slaví 10 let své existence a u této příležitosti hledá 100 lidí (stovkařů), kteří budou pravidelně přispívat 100 Kč měsíčně na naši činnost. Chceme tak lidem umožnit podpořit zavedenou organizaci, která díky "stovkařům" bude více nezávislá na různých dobových výkyvech a bude moci v dalších letech posilovat demokracii v ČR.
Heljďte se - jsme fakt úspěšný, podívejte se, co jsme se žákovskými parlamenty především na základních a středních školách po celé ČR dokázali. Za 10 let CEDU spolupracovalo a rozvíjelo 2000 žákovských parlamentů, 50 000 žáků, kteří v těchto parlamentech byli
1 500 učitelů bylo na našich seminářích a 200 ředitelů na výcvicích a na seminářích. Každoročně pořádáme akci „Co dělají školy pro demokracii?“ na půdě Senátu, kde představujeme nejzajímavější projekty žákovských parlamentů. Podívejte se, jaké to byly letos.

Zároveň nám záleží na stavu demokracie v naší zemi, snažíme se otevírat diskusi o tomto tématu. Pořádáme také různé osvětové akce jako např. přednášku profesorky Anny Hogenové na téma: Stav současné demokracie a úkoly pro (českou) občanskou společnost.
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Česká republika slaví 100 let své demokracie, CEDU 10 let své existence. HLEDÁME 100 ODVÁŽNÝCH STOVKAŘŮ! Staňte se hrdým dárcem naší organizace a podporujte společně s námi výchovu k demokratickým hodnotám a principům na školách na dalších 10(0) let :-). 100 pravidelných dárců nám pomůže pokrýt zajištění dvou zkušených lektorů, kteří měsíčně předají své zkušenosti zástupcům žákovských parlamentů a učitelům průměrně na 4 školách. Pomáháme základním a středním školám rozvíjet jejich žákovské/studentské parlamenty, a těm, kteří je ještě nemají, ale chtěli by je založit, radíme, jak na to. I díky této naší činnosti a dalším vzdělávacím aktivitám již 10 let přispíváme k posilováním demokracie v České republice.Již 10 let spolupracujeme se základními a středními školami po celé ČR. Jsme organizace, která vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí.

Co děláme? Metodicky podporujeme učitele a jejich žáky v tom, jak práci s odpovědnost dětí ve školním životě realizovat a o tomto jejich společném úsilí informujeme veřejnost. 

Proč? Vnímáme nezralost občanské společnosti v ČR, chceme proto děti a učitele podporovat při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispět tak k větší zralosti demokracie.

Jak? Zakládáme ve školách žákovské parlamenty, vzděláváme a podporujeme učitele, kteří je koordinují, a vybavujeme děti ze škol občanskými dovednostmi. Pomáháme vytvářet příklady dobré praxe a příběhy proměn jednotlivců i celých školních společenství, které zveřejňujeme, a přispíváme tak veřejné debatě o stavu demokracie v ČR. 
 
Za celých 10 let existence CEDU jsme spolupracovali, proškolili nebo jinak v rámci naší vzdělávací činnosti podpořili cca: 

  • 2000 žákovských parlamentů
  • 50 000 žáků, kteří v těchto parlamentech byli
  • 1 500 učitelů na našich seminářích
  • 200 ředitelů na našich výcvicích a na seminářích. 

Slavte a radujte se s námi :-).
Děkujeme, vaší podpory si velmi vážíme!

Navštivte
naše stránky nebo facebookJen tak dál! Moc ráda se stávám stovkařem:-)

Katka Fischerová
100 Kč

Držím palce

Vítězslav Pavel
100 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s., projekt: SLAVÍME 10 LET A HLEDÁME 100 STOVKAŘŮ