CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.


Vzdělávání a výzkum Děti, mládež, rodina

SLAVÍME 10 LET A HLEDÁME 100 STOVKAŘŮ

Česká republika slaví 100 let své demokracie, CEDU 10 let své existence. HLEDÁME 100 ODVÁŽNÝCH STOVKAŘŮ! Staňte se hrdým dárcem naší organizace a podporujte společně s námi výchovu k demokratickým hodnotám a principům na školách na dalších 10(0) let :-). 100 pravidelných dárců nám pomůže pokrýt zajištění dvou zkušených lektorů, kteří měsíčně předají své zkušenosti zástupcům žákovských parlamentů a učitelům průměrně na 4 školách. Pomáháme základním a středním školám rozvíjet jejich žákovské/studentské parlamenty, a těm, kteří je ještě nemají, ale chtěli by je založit, radíme, jak na to. I díky této naší činnosti a dalším vzdělávacím aktivitám již 10 let přispíváme k posilováním demokracie v České republice.

vybíráme od 30.11.2018

HRDÍ STOVKAŘI

Děkujeme za Vaši finanční podporu. Dáváte tím najevo, že stejně jako my stojíte za vizí zralé občanské společnosti.
62 433 Kč

přispělo

30 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!Již 10 let spolupracujeme se základními a středními školami po celé ČR. Jsme organizace, která vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost dětí.

Co děláme? Metodicky podporujeme učitele a jejich žáky v tom, jak práci s odpovědnost dětí ve školním životě realizovat a o tomto jejich společném úsilí informujeme veřejnost. 

Proč? Vnímáme nezralost občanské společnosti v ČR, chceme proto děti a učitele podporovat při formování odvážných a současně odpovědných postojů, a přispět tak k větší zralosti demokracie.

Jak? Zakládáme ve školách žákovské parlamenty, vzděláváme a podporujeme učitele, kteří je koordinují, a vybavujeme děti ze škol občanskými dovednostmi. Pomáháme vytvářet příklady dobré praxe a příběhy proměn jednotlivců i celých školních společenství, které zveřejňujeme, a přispíváme tak veřejné debatě o stavu demokracie v ČR. 
 
Za celých 10 let existence CEDU jsme spolupracovali, proškolili nebo jinak v rámci naší vzdělávací činnosti podpořili cca: 

  • 2000 žákovských parlamentů
  • 50 000 žáků, kteří v těchto parlamentech byli
  • 1 500 učitelů na našich seminářích
  • 200 ředitelů na našich výcvicích a na seminářích. 

Slavte a radujte se s námi :-).
Děkujeme, vaší podpory si velmi vážíme!

Navštivte
naše stránky nebo facebookDárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

To co děláte, má smysl :-) ... tak držím palce, ať těch 100 stovkařů najdete :-)

Ludmila Růžičková
100 Kč

Podporuji tento projekt, protože má smysl a užitek pro každého z nás. Podporuji CEDU, protože je to parta skvělých a nadšených lidí, kteří dělají opravdu velké věci. Jen tak dál. Veselé Vánoce.

Tereza Čápová
100 Kč

Odpovědnost především. A CEDU na dalších 100 let. Jsem hrdým stovkařem.

Ondřej Lněnička
100 Kč

Vyjadřuji Vám touto cestou velké poděkování za Vaše aktivity, kterými přispíváte k proměně klimatu v našich školách.

Ivana Málková
10 000 Kč

Rád přispěji na smysluplné a užitečné aktivity s celospolečenským přesahem. Obě tyto podmínky splňuje CEDU beze zbytku :-)

Petr Kozlovský

Věřím, že vychovávat děti k zodpovědnosti má smysl.

Dárce
100 Kč

Jsem hrdým dárcem a podporovatelem demokracie! :)

Tomáš Hazlbauer
100 Kč