Karel Zima: Dárcovská výzva pro projekt Jsi nula...! prevence kybešikany

Naše děti a rizika, která je ohrožují na internetu..

vybíráme od 26.11.2018
12 860 Kč
vybráno 13 % z 100 000 Kč

přispělo

23 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
 Je to projekt, o kterém toho docela dost vím, znám lidi, kteří se na něm podílejí, mnozí jsou mými přáteli z divadla i mimo něj už mnoho let a pak mám sám děti a vím, jak velké jsou v některých otázkách deficity ve výchově dětí nejen ze strany rodičů, ale i škol. Týká se to témat, která s sebou nese dnešní doba. Tedy témata, která naše babičky ani maminky moc řešit nemusely. Fórum ppv jednoznačně pomáhá. 

Forum ppv má obrovský význam. Tímto projektem můžeme ve finále zabránit velkým malérům, do kterých se dneska dostává mládež (nejen). Ne vždy a ne každý se dokáže vypořádat s nástrahami současného sice krásného, ale mnohdy záludného světa.. Myslím, že kdyby nám bylo teď stejně, jako našim dětem, také bychom se často těžko popasovali se současným světem. Na nás je, abychom jim pomohli. Ukázali. Varovali. Stejně tak jednou ony snad i díky tomu budou umět varovat a chránit svoje děti. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubk3g520Ujw
Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú.
Vzděláváme žáky základních a středních škol prostřednictvím interaktivních divadelních představení, zaměřených zejména na prevenci rizikového chování a na sociální a osobnostní rozvoj. Přijedeme k vám do školy či dětského domova a zahrajeme příběh Tomáše, který kvůli kyberšikaně od spolužáků spáchá sebevraždu. Stejný příběh pak zahrajeme ještě jednou, ale vy budete moct kdykoli herce zastavit a místo nich ukázat, co byste jako Tomáš, jeho máma, učitelka nebo kamarádi udělali jinak, aby z toho okna skočit nemusel.
Jedná se o projekt, který je koncipován jako preventivní vzdělávací program, založený na využití metod tzv. prožitkové pedagogiky. O projekt registrujeme nadále výrazný zájem ze strany škol či dětských domovů a snažíme se proto pro jeho pokračování získat další potřebné finanční prostředky
 Co se týká námi využívané pedagogické metody, ta je vhodná právě zejména pro preventivní působení v souvislosti s vybranými sociálně patologickými jevy. Smyslem projektu je umožnit dětem prožít si alespoň „nanečisto“ situace, kdy jsou buď oni sami či někdo z jejich blízkých obětí kyberšikany. Díky takovémuto osobnímu prožitku si děti poznatky sdělované prostřednictvím těchto představení uchovávají snáze v paměti a umí je následně v případě potřeby i lépe použít. Toto edukativní představení sleduje problematiku kyberšikany nejen z pohledu oběti, ale rovněž očima agresora, jejich pedagogů a rodičů. Jeho nedílnou součástí je pak i následná diskuze o hrozbách, které s daným tématem souvisí, o jejich předcházení a možné obraně před nimi a o možnostech pomoci v případě, že již k nějaké krizové situaci dojde. Ve stručnosti se jedná o následující postup: speciálně proškolení herci nejprve odehrají představení, v jehož průběhu je nucen hlavní hrdina řešit řadu komplikovaných situací. Vinou jím volených chybných řešení se však dějová linie stále více komplikuje až k jejímu tragickému závěru. Následně je stejné představení odehráno ještě jednou s tím, že děti mají možnost kdykoli jeho průběh zastavit a rozhodování hlavního hrdiny korigovat i svým fyzickým jednáním tak, tak aby nepříznivému vývoji zabránily. Právě zmíněným přímým spoluprožíváním jeho problémů pak roste pravděpodobnost, že se oni sami v obdobné situaci v budoucnu zachovají lépe. 


https://www.youtube.com/watch?v=ubk3g520Ujw&t=71s

Na dobré věci zdar!

Justin Svoboda

Držím palce!

Martina Schlegelová
300 Kč

Děkuji za nás i naše děti.

Dárce
1 000 Kč

Jitko, děkuji za práci, kterou děláte.

Aneta Průchová
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú., projekt: Jsi nula...! prevence kybešikany