Fórum pro prožitkové vzdělávání z.ú.


Děti, mládež, rodina Vzdělávání a výzkum

Jsi nula...! prevence kybešikany

Vzděláváme žáky základních a středních škol prostřednictvím interaktivních divadelních představení, zaměřených zejména na prevenci rizikového chování a na sociální a osobnostní rozvoj. Přijedeme k vám do školy či dětského domova a zahrajeme příběh Tomáše, který kvůli kyberšikaně od spolužáků spáchá sebevraždu. Stejný příběh pak zahrajeme ještě jednou, ale vy budete moct kdykoli herce zastavit a místo nich ukázat, co byste jako Tomáš, jeho máma, učitelka nebo kamarádi udělali jinak, aby z toho okna skočit nemusel.

vybráno 14 % z 100 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Jedná se o projekt, který je koncipován jako preventivní vzdělávací program, založený na využití metod tzv. prožitkové pedagogiky. O projekt registrujeme nadále výrazný zájem ze strany škol či dětských domovů a snažíme se proto pro jeho pokračování získat další potřebné finanční prostředky
 Co se týká námi využívané pedagogické metody, ta je vhodná právě zejména pro preventivní působení v souvislosti s vybranými sociálně patologickými jevy. Smyslem projektu je umožnit dětem prožít si alespoň „nanečisto“ situace, kdy jsou buď oni sami či někdo z jejich blízkých obětí kyberšikany. Díky takovémuto osobnímu prožitku si děti poznatky sdělované prostřednictvím těchto představení uchovávají snáze v paměti a umí je následně v případě potřeby i lépe použít. Toto edukativní představení sleduje problematiku kyberšikany nejen z pohledu oběti, ale rovněž očima agresora, jejich pedagogů a rodičů. Jeho nedílnou součástí je pak i následná diskuze o hrozbách, které s daným tématem souvisí, o jejich předcházení a možné obraně před nimi a o možnostech pomoci v případě, že již k nějaké krizové situaci dojde. Ve stručnosti se jedná o následující postup: speciálně proškolení herci nejprve odehrají představení, v jehož průběhu je nucen hlavní hrdina řešit řadu komplikovaných situací. Vinou jím volených chybných řešení se však dějová linie stále více komplikuje až k jejímu tragickému závěru. Následně je stejné představení odehráno ještě jednou s tím, že děti mají možnost kdykoli jeho průběh zastavit a rozhodování hlavního hrdiny korigovat i svým fyzickým jednáním tak, tak aby nepříznivému vývoji zabránily. Právě zmíněným přímým spoluprožíváním jeho problémů pak roste pravděpodobnost, že se oni sami v obdobné situaci v budoucnu zachovají lépe. 


https://www.youtube.com/watch?v=ubk3g520Ujw&t=71s

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.