Karolína Říhová: Dárcovská výzva pro projekt Zaměstnání osob s handicapem - Café AdAstra

Seberealizace handicapovaných kolegů

vybíráme od 20.11.2018
3 100 Kč
vybráno 310 % z 1 000 Kč

přispělo

5 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Drazí přátelé, kolegové a kolegyňe. 
Chci upozornit na to že i mezi námi jsou handicapovaní pracovníci v  naší gastro rodině. Bohužel nejsou  dostačující finanční prostředky aby se zvedli pracovní pozice Pro větčinu handicepovaných, kteří mají chuť pracovat a být nápomocní. 
Podpořme je aspoň malou částkou, protože dobrému skutku by nemělo stát nic v cestě. S láskou K.
V kavárně Café AdAstra pracují lidé s tělesným, mentálním či socio-kulturním handicapem, kteří nemají uplatnění na běžném trhu práce a většinou své místo nemohou najít ani na chráněných pracovištích. Cílem projektu je vytvoření pracovních míst, vytvoření přirozeného prostředí, kde se spolu potkávají a pracují lidé s handicapem a ti, kteří žádný handicap nemají. Možnost zaměstnání osob s handicapem v kavárně podporuje rozvoj jejich pracovních dovedností a schopností, dochází ke zvyšování sebevědomí klienta, a tím ke zkvalitnění celého jeho života.
Klub přátel Zajíčka na koni, z.s.
V kavárně Café AdAstra pracují lidé s tělesným, mentálním či socio-kulturním handicapem, kteří nemají uplatnění na běžném trhu práce a většinou své místo nemohou najít ani na chráněných pracovištích. Cílem projektu je vytvoření pracovních míst, vytvoření přirozeného prostředí, kde se spolu potkávají a pracují lidé s handicapem a ti, kteří žádný handicap nemají. Možnost zaměstnání osob s handicapem v kavárně podporuje rozvoj jejich pracovních dovedností a schopností, dochází ke zvyšování sebevědomí klienta, a tím ke zkvalitnění celého jeho života.
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Klub přátel Zajíčka na koni, z.s., projekt: Zaměstnání osob s handicapem - Café AdAstra