INEX - SDA: Dárcovská výzva pro projekt Dobrovolnictví pro všechny

Giving Tuesday - zprostředkuj zážitky z workcampu dobrovolníkovi se speciálními potřebami!

vybíráme od 15.10.2018
0 Kč
vybráno 0 % z 50 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
V INEXu věříme, že šanci vyjet na dobrovolnický projekt by měl mít každý. Díky individuální podpoře, poskytované v rámci našeho programu Dobrovolnictví pro všechny, tak mohou na workcampy vyjet i dobrovolníci se znevýhodněním. 
V roce 2018 se workcampů v zahraničí zúčastnilo 15 dobrovolníků s postižením nebo sociálním znevýhodněním a 5 se zapojilo v České republice.
Program Dobrovolnictví pro všechny již letos podpořilo 5 našich příznivců. Celkem dali dohromady částku 6400 korun, které přispěly k účasti na mezinárodních projektech dobrovolníků se znevýhodněním.
Při příležitosti mezinárodní výzvy Giving Tuesday, světového svátku dárcovství, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat, můžete přispět i Vy. I dobrovolníci se znevýhodněním mohou zažít workcamp a změnit tak svůj pohled na svět a také pohled ostatních.
Svým darem přispějete dobrovolníkům na jejich přípravu, asistenci, cestovné nebo pojištění.
Děkujeme!
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Dobrovolnictví a workcampy jsou skvělá příležitost pro všechny! Zkušenosti nasbírané na mezinárodních projektech posunou dopředu každého. A co teprve ty, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti! INEX podporuje všechny, kteří chtějí i přes své znevýhodnění pomáhat druhým a umožňuje jim poznávat nová prostředí a získávat užitečné dovednosti pro budoucí osobní i pracovní život.
V INEXu věříme, že šanci stát se dobrovolníkem by měl dostat každý. Podporujeme proto zapojení těch, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti. Ať už jde o dobrovolníky se zdravotním postižením, ze sociálně slabších rodin, z dětských domovů nebo v péči spolupracujících organizací pracujících s ohroženou mládeží, mezinárodní projekty jsou otevřené všem.

Zprostředkováváme tak lidem se znevýhodněním příležitost nebýt pouze příjemcem pomoci, ale taky zažít pocit, že sami pomáhají jako dobrovolníci. Účastníci vyhodnotili tuto zkušenost jako významnou pro další směřování v životě – motivovala je například ke studiu jazyků nebo dalšímu poznávání odlišných kultur a lidí. Samostatná účast zvýšila jejich sebevědomí a získali také nové přátele z různých zemí.
 
Naším cílem je získat dostatek prostředků, abychom mohli dobrovolníky, kteří přes své znevýhodnění chtějí být aktivní a pomáhat druhým, podporovat dlouhodobě. 
 
Děkujeme! 💙
Tým INEXu

Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s., projekt: Dobrovolnictví pro všechny