INEX - SDA: Dárcovská výzva pro projekt Dobrovolnictví pro všechny

Giving Tuesday - zprostředkuj zážitky z workcampu dobrovolníkovi se speciálními potřebami!

vybíráme od 15.10.2018
0 Kč
vybráno 0 % z 50 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
V INEXu věříme, že šanci vyjet na dobrovolnický projekt by měl mít každý. Díky individuální podpoře, poskytované v rámci našeho programu Dobrovolnictví pro všechny, tak mohou na workcampy vyjet i dobrovolníci se znevýhodněním. 
V roce 2018 se workcampů v zahraničí zúčastnilo 15 dobrovolníků s postižením nebo sociálním znevýhodněním a 5 se zapojilo v České republice.
Program Dobrovolnictví pro všechny již letos podpořilo 5 našich příznivců. Celkem dali dohromady částku 6400 korun, které přispěly k účasti na mezinárodních projektech dobrovolníků se znevýhodněním.
Při příležitosti mezinárodní výzvy Giving Tuesday, světového svátku dárcovství, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat, můžete přispět i Vy. I dobrovolníci se znevýhodněním mohou zažít workcamp a změnit tak svůj pohled na svět a také pohled ostatních.
Svým darem přispějete dobrovolníkům na jejich přípravu, asistenci, cestovné nebo pojištění.
Děkujeme!
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.
Dobrovolnictví a workcampy jsou skvělá příležitost pro všechny! Zkušenosti nasbírané na mezinárodních projektech posunou dopředu každého. A co teprve ty, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti! INEX-SDA podporuje mladé lidi, kteří chtějí i přes své znevýhodnění pomáhat druhým a umožňuje jim poznávat nová prostředí a získávat užitečné dovednosti pro budoucí osobní i pracovní život.
V INEX-SDA věříme, že šanci stát se dobrovolníkem by měl dostat každý. Podporujeme proto zapojení těch, kteří mají z nějakého důvodu omezené příležitosti. Ať už jde o mládež se zdravotním postižením, ze sociálně slabších rodin, z dětských domovů nebo v péči spolupracujících organizací pracujících s ohroženou mládeží, mezinárodní projekty jsou otevřené všem. Zprostředkováváme tak znevýhodněným mladým lidem příležitost nebýt pouze příjemcem pomoci, ale taky zažít pocit, že sami pomáhají jako dobrovolníci.

V roce 2017 jsme zapojili 19 českých dobrovolníků s fyzickým, mentálním, případně socioekonomickým znevýhodněním do dobrovolnických projektů v ČR nebo zahraničí a další 4 účastníci přijeli ze zahraničí na projekty do ČR. V roce 2016 se nám podařilo vyslat 6 dobrovolníků se znevýhodněním na mezinárodní projekty do zahraničí a na workcampech v ČR jsme hostovali 2 zahraniční dobrovolníky z této cílové skupiny. V kontaktu a různé fázi přípravy jsme přitom byli s celkem 18 zájemci a jejich počet neustále roste. Jedna dobrovolnice na vozíčku se účastnila projektu v doprovodu asistentky, jedna s podporou tlumočníka do znakového jazyka. Všichni tito mladí lidé velmi ocenili možnost účasti na projektu a vyhodnotili tuto zkušenost jako významnou pro další směrování v životě – motivovala je například ke studiu jazyků nebo dalšímu poznávání odlišných kultur a lidí. Samostatná účast zvýšila jejich sebevědomí a získali také nové přátele z různých zemí.

Naším cílem je získat dostatek prostředků, abychom mohli dobrovolníky, kteří přes své znevýhodnění chtějí být aktivní a pomáhat druhým, podporovat dlouhodobě.

Pomozte nám pomáhat!

Děkujeme!
Za INEX-SDA Anežka, Jana a Eva
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s., projekt: Dobrovolnictví pro všechny