Centrum LOCIKA: Dárcovská výzva pro projekt POMOC PRO DĚTI ZAŽÍVAJÍCÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ

Daruj dětství bez starostí

vybíráme od 30.8.2018
1 900 Kč
vybráno 8 % z 25 000 Kč

přispěli

4 lidé
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Centrum LOCIKA v září otevírá nové centrum pro více dětí, které se potýkají s násilím v rodině. 

Pracovat s příběhem, který k nám děti přinášejí, je úkolem odborného týmu. Terapeuté a psychologové pracují s dětmi každý den. Příběhy, které slyší jsou nelehké a děti, které do centra přicházejí velmi často dětmi nejsou. Mají plnou hlavu starostí. Mají strach o mámu, strach o tátu, strach o sebe a své sourozence.


V novém centru nyní řešíme, jak pomoci 250 dětem ročně. Toto číslo je však pouhou desetinou z celkového počtu dětí v České republice, které by naše služby potřebovaly. 

Za 25 tisíc korun, které jsou cílem této výzvy, můžeme poskytnout dalších 50 sezení s terapeutem, které dětem umožní lépe chápat situaci v rodině a své pocity.

S Vaší podporou se nám podaří pomoci těmto dětem včas.

Darujte dětství bez starostí.

Děkujeme, 
Centrum LOCIKA

S touto kampaní jste nás mohli potkat i na Zažít město jinak v sobotu 15. 9.

Moc děkujeme za podporu všem dárcům, velmi si pomoci vážíme.Děkujeme také panu starostovi Prahy 7, který se u našeho stánku zastavil. 

Sdílejte naši kampaň dál a dál a darujme společně dětství bez starostí. 

Děkujeme, 
LOCIKA

Založení výzvy

Centrum LOCIKA, z.ú.
Chceme, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodinách bez násilí. Pomáháme dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině.
Děti, které zažívají domácí násilí, nemají stejné dětství jako ostatní děti.
Místo bezpečí doma mají strach a obavy o zdraví a život svůj i svých blízkých. Často se cítí zodpovědné za násilí mezi rodiči a jejich přání a sny mají s dětským světem máloco společného. Situaci v rodině nemohou samy změnit, k tomu potřebují  citlivou a dlouhodobou pomoc. A právě proto vzniklo Centrum LOCIKA.

Přispějte na nové příběhy bez násilí.

DĚKUJEME!Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Na situaci v rodině se díváme očima dítěte, proto i pro terapii volíme metody blízké dětem. Pro dítě je přirozeným vyjadřovacím prostředkem hra (u dospělého slova), proto i terapeutická práce s dětmi v centru LOCIKA je založená na technikách typu práce s keramickou hlínou, malování (artetertapie) a hra na písku (sandplaying).

Lociko, děláte skvělou práci! Díky

Lenka Stárková
200 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Centrum LOCIKA, z.ú., projekt: POMOC PRO DĚTI ZAŽÍVAJÍCÍ DOMÁCÍ NÁSILÍ