Lenka Kyčerková: Dárcovská výzva pro projekt Svobodná volba v porodnictví.

První soudní spor proti porodnickému násilí míří k Ústavnímu soudu – podpořte jej!

vybíráme od 8.8.2018
42 455 Kč
vybráno 77 % z 55 000 Kč

přispělo

110 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Už je to více než 10 let, co naše klientka paní Anna zažila při porodu v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou násilí vydávající se za lékařskou „péči“. Žádný z obecných soudů se nezastal jejího práva na svobodný a informovaný souhlas, protože se narodilo zdravé dítě, tak co by chtěla! Paní Anna nebojuje jen sama za sebe, ale za všechny rodičky a jejich lidská práva při porodu v nemocnici. Podpořte její ústavní stížnost, která právě míří k Ústavnímu soudu.
Naše klientka byla mladá a zdravá a nepřála si nic jiného než přirozený porod, ale hned po přijetí k porodu se z ní personál snažil udělat pacientku. Bez jakéhokoli zdravotního důvodu a bez upozornění se jí lékař pokusil provést dirupci vaku blan, kterou si klientka nepřála. Pak jí přímo proti její vůli provedl nástřih hráze. Po porodu v rozporu s přáním rodičů personál okamžitě přestřihl pupeční šňůru a odnesl novorozence a znemožnil okamžitý kontakt s matkou. Celkově se personál choval autoritativně a nadřazeně. Klientka svůj traumatický zážitek přirovnala ke znásilnění a kvůli nástřihu hráze měla bolesti ještě dlouho po porodu.

Během soudního projednávání soudci opakovaně dávali najevo nepochopení, o co klientce jde, když se jí narodilo zdravé dítě. Nechápali, že ani u porodu neztrácí žena svéprávnost a personál ji musí před každým úkonem na jejím těle informovat a vyžádat si její souhlas. Soudům stačilo, že podle znalců byl nástřih hráze proveden důvodně a oprávněně, a to údajně jak k záchraně zdraví žalobkyně jako prevence porodních poranění, tak i k záchraně dítěte. Soudy připustili jako důkaz pouze znalecký posudek znalců z 3. lékařské fakulty UK, kteří na soudním jednání projevovali opovržení nad žalobkyní, že si dovoluje podávat kvůli nástřihu žalobu, přitom ani neměli prostudovanou zdravotnickou dokumentaci. Naopak vůbec nebyly vzaty v potaz odborné posudky porodníka a porodních asistentek předložené žalobkyní. Podle nich byl CTG záznam nekvalitní, ale nebyl patologický a nebyl důvodem k zásahu do porodu, maximálně k dalšímu sledování porodu, ke změně polohy rodičky apod. Soudy nezajímalo ani to, že v žalované nemocnici v době porodu byl prováděn nástřih hráze prakticky každé prvorodičce (87 %).

Logika soudů je jednoduchá – pokud soudní znalec, který se sám ve své praxi chová k rodičkám násilně, posoudí nedobrovolný zásah na rodičce jako „lege artis“, nemůže rodička uspět a ještě je vytrestána povinností uhradit nemocnici statisícové náklady řízení.

Neuspěli jsme ani s 42 stránkovým dovoláním k Nejvyšímu soudu, ve kterém jsme vznesli 10 právních otázek. Soudci Pavlík, Vrcha a Dvořák jej smetli ze stolu a se složitými a bioetickými otázkami se vůbec neobtěžovali vypořádat.

Věříme, že naše klientka má šanci najít spravedlnost u Ústavního soudu, který v jednom případě rozhodl (nález sp. zn. I. ÚS 1565/14), že právo rodící matky na nedotknutelnost sice není neomezené, ale k omezení může dojít jedině za předpokladu vysoké pravděpodobnosti bezprostředního ohrožení plodu a přiměřenosti provedených zákroků sledovanému účelu záchrany života a zdraví plodu. Tento test přiměřenosti v případě naší klientky proveden nebyl.

Bližší informace o případu se dočtete zde: http://llp.cz/pripady/lekari-nerespektovali-prani-rodicky-a-zpusobili-ji-zdravotni-komplikace

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu a k důstojnému zacházení s nimi.

Případ mají na starosti advokátka Zuzana Candigliota a právnička Sandra Pašková.

Kampaň pokryje odhadované náklady na právní zastoupení v řízení o ústavní stížnosti ve výši 30.000 Kč, které představují 20 hodin práce právníka v hodnotě 1.500 Kč/h, dále náklady na další činnost právniček Ligy lidských práv v oblasti porodnictví ve výši 14.000 Kč (aktivní účast na pracovní skupině pro porodnictví při Úřadu vlády, lobbing k podnětu k porodním domům, poradenství o právech rodiček, rodičů a dětí při poskytování zdravotní péče – www.ferovanemocnice.cz) a náklady na propagaci, medializaci a fundraising kampaně ve výši 11.000 Kč.

Dárcům bude na požádání předloženo vyúčtování vybrané sbírky.

V případě dotazů ke kampani se obracejte na Dana Petruchu (dan.petrucha@llp.cz).
Liga lidských práv
Pouze pacient dostatečně informovaný o zdravotním stavu a svých právech může být lékařům partnerem. Srozumitelně zodpovídáme právní dotazy a díky výuce na vysokých školách zvyšujeme také právní povědomí lékařů. Zasazujeme se o svobodu volby ve zdravotnictví – chceme, aby zdravotníci respektovali individuální rozhodnutí a svobodnou volbu v oblasti očkování či porodnictví.

Co konkrétně pro to děláme?

  • Zastupujeme strategické případy před českými i mezinárodními soudy
  • Poskytujeme bezplatné právní poradenství pacientům na stránkách Férová nemocnice
  • Publikujeme manuály pro veřejnost, odborné analýzy a systémová doporučení
  • Vzděláváme pomocí seminářů a právních klinik studenty, zdravotníky i veřejnost
  • Připomínkujeme zákony, které se týkají práv pacientů a rodiček
V případě dotazů pište naší koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové - lenka.kycerkova@llp.cz

At vyhrajete! To porodniky nauci delat z bezproblemovych porodu operace...

Michaela Hrnčiarová
1 000 Kč

Drzim pesti...tohle chovani uz jednou musi skoncit!

Luděk Šanda
1 000 Kč

Držím pěsti a věřím, že to vyhrajete.

Lucie Brabcová

.

Dárce
1 000 Kč

Bojujte za práva rodiček!

Rakitka

Je potřeba, aby se takovéto případy násilí řešily. Jsou jich bohužel tisíce. Paní obdivuji, ze do toho šla.

Šárka Hakenová
500 Kč

Děkuju Anně a LLP, že se opakovaně vydávají do boje s větrnými mlýny za nás všechny, co jsme to zažily, a hlavně za ty, které teprve rodit budou.

Jana Pleskotová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Liga lidských práv, projekt: Svobodná volba v porodnictví.