Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Místo, kde žijeme: VéDePka kultuře, Litovli zelená!

Podpořte prosím záchranu cenných pivovarských sklepů bývalého 3. měšťanského pivovaru v Litovli a nalezení důstojného využití pro ně, celý areál VéDePky i přilehlého nábřeží! Studenti architektury FA VUT a ČVUT Vám ve výstavě „VéDePka kultuře, Litovli zelená!“ nabízí své zdařilé vize; pojďme je společně přetavit v budoucí realitu!

vybíráme od 25.9.2023

Zdvojnásobení částky

Každou korunu, kterou přispějete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč.
37 732 Kč
vybráno 54 % z 70 000 Kč

přispělo

33 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Za účelem záchrany cenných pivovarských sklepů bývalého 3. měšťanského pivovaru a otevření veřejné diskuze pro nalezení jejich budoucího využití je pro Vás již nyní na náměstí v Litovli uspořádána venkovní výstava s názvem „VéDePka kultuře, Litovli zelená!“. Podpořte ji!
Ta bude následně přesunuta do samotného areálu VéDepky, která tím i díky Vám odstartuje svůj nový život pro blaho Vašeho města. Výstava v devíti studentských návrzích nabízí radikální zlepšení bolavých míst. Kvality, které si propojený hradební okruh, zobytněné nábřeží, cenné pivovarské sklepy, místní kultura, a hlavně Vy, současní i budoucí obyvatelé, jistě zasloužíte. 
Doprovodným programem je prezentace návrhů právě Vám, aby tak budoucí využití cenné stavby i okolí odpovídalo Vašim potřebám i tužbám generace budoucí. Stejně tak se můžete těšit na komentované prohlídky sklepů i hradebního okruhu, a hlavně na koncert úspěšné kapely No Barriers i občerstvení. Přispějete na ně i Vy?

Společně s Vámi se nám již podařilo uspořádat úvodní výstavu v TIC Litovel, která byla hojně navštěvována, stejně jako předešlá komentovaná prohlídka.
Darem pro tuto iniciativu pomůžete především svým dětem a Vaše milované město bude zas o kus bohatší a krásnější. Více na: vedepkazije.cz

Prosíme podpořte nás. Výdělek z kampaně pokryje vynaložené náklady na výstavu studentských projektů VéDePka kultuře, Litovli zelená!, instalovanou na náměstí a v samotném areálu Védepky, i doprovodný program akce 30. 9. v rámci Dne Architektury.  

Rozpočet celé akce, vč. přípravy, práce grafičky, tisků, doprovodného programu, koncertu a propagace činí 140.000 Kč. Od města Litovel jsme obdrželi dotaci 50.000 Kč a od nadace Via 20.000 Kč; oběma podporovatelům velmi děkujeme!  

Chybí nám ale ještě 70.000 Kč, které pokryjí honoráře externistů, na náš web, náklady na přípravu obou výstav, jejich korektur, instalací a zajištění. Dále pak produkci samotné akce 30. 9. vč. koncertu živé kapely, občerstvení, prezentací a komentovaných prohlídek, vedených odborníky.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu