Nadace Via


Regionální a komunitní rozvoj

Místo, kde žijeme: Tůten Tůnel aneb podpořme vznik nástěnné malby v železničním tunelu u Plzně

Plánujeme vybílit stěny tunelu pod železniční tratí a postupně realizovat malby na základě autorských předloh. První nástěnnou malbu, která znázorní momenty z historie obce Vochov, zrealizujeme o víkendu 23.-24.9.2023. Vaše finanční dary použijeme na materiální náklady spojené s výmalbou a tvorbou cedulí vysvětlující historické události. Budeme rádi za váš příspěvek!

vybíráme od 13.9.2023

Zdvojnásobení částky

Každou korunu, kterou darujete, nám NADACE VIA zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!
15 300 Kč
vybráno 102 % z 15 000 Kč

přispělo

12 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Projekt Tůten Tůnel představuje výmalbu tunelu pod železniční tratí v obci Vochov, která sousedí na západě s Plzní. Tunelem vedou cyklotrasy č. 37 a 2259 a je využíván zejména cyklisty a chodci. Nyní se jedná o zanedbané a ponuré místo. 

Výmalba představuje očištění stěn a v první fázi realizaci autorské nástěnné malby. Samotná malba je koncipovaná jako pohled na významné události od současnosti do pravěku. Nebude proto například chybět znázornění člověka, který načrtává na stěnu jeskyně podobu sošky Venuše  - významného nálezu v intravilánu obce. Tento historický výjev bude navíc 24.9. doplněn barevnými obtisky rukou dětí symbolizujícími budoucnost.


Jsme přesvědčeni, že výmalbou dokážeme toto místo prosvětlit a zároveň předat obyvatelům i projíždějícím zprávu o historii, která mnohdy přesahuje hranice obce. 

Okrašlovací spolek Vochov vznikl v roce 2019 a uskutečnil řadu projektů, mezi které patří obnova sochy sv. Vojtěcha nebo realizace zvoničky a úprava jejího okolí. Finanční dar podpoří dokončení nástěnné malby a zároveň přiblížení minulosti veřejnosti formou, která je všem a kdykoli přístupná.

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Pojďte do toho s námi! 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu