Nadace Via


Životní prostředí

Osázení cesty z Koutů do Arneštovic

Podpořte naše úsilí na vysázení stromořadí na polní cestě z Koutů do Arneštovic. Zaměřujeme se na původní druhy dřevin. Do výsadeb prostřednictvím grantů zapojíme i veřejnost všech věkových skupin, protože když si lidé stromy sami vysadí, mají k nim lepší vztah, pečují o ně, váží si jich a je méně pravděpodobné jejich poškození.

vybíráme od 16.10.2023

Zdvojnásobení

Každou korunu, kterou darujete, nám Fond pro udržitelný život zdvojnásobí až do výše 100 000 Kč!
35 103 Kč
vybráno 100 % z 35 000 Kč

přispělo

15 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Trápí tě horko, zasaď strom.
Vadí ti sucho, zasaď strom.
Máš rád ovoce, zasaď si strom.
Máš rád ptáky, zasaď si strom.
Máš rád život, zasaď mnoho stromů.

Myšlenky, které s námi souzní….přesto víme, že ne všichni mají tu možnost, někomu chybí místo,
někomu čas a někomu síly… proto se náš spolek rozhodl postupně obnovit a osázet cestu z Koutů
do Arneštovic
starými odrůdami ovocných stromů, které tu již jednou vysázeny byly, ale zubem
času již po celém stromořadí zbylo už jen pár přestárlých kousků. My máme všechny tři možnosti +
ještě velkou dávku nadšení, proto si můžete zasadit strom skrze nás, tím, že přidáte možnost, která
chybí nám… peníze.

Prosíme podpořte nás v této výzvě a pošlete našemu projektu částku, kterou si můžete dovolit. Náš
projekt byl podpořen z Fondu pro udržitelný život. Každou korunu, kterou darujete, nám Fond
zdvojnásobí až do výše 100 000 Kč!

Čím více peněz vybereme, tím větší část cesty osázíme!
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Do toho, ať je dílo hotovo!

Hana Dohnalová
500 Kč

계속해

Moja
1 000 Kč