Armáda spásy


Humanitární pomoc Pomoc Ukrajině

Pomoc pro Ukrajinu

Pomáhejte spolu s námi. Armáda spásy pomáhá ukrajinským válečným uprchlíkům od vypuknutí agrese na Ukrajině.

vybíráme od 24.2.2022
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Válka na Ukrajině vypukla 24. 2. 2022. Armáda spásy reagovala ihned spuštěním finanční sbírky i místně materiálních sbírek. Bezprostředně jsme začali řešit ubytování a začleňování ukrajinských uprchlíků do naší společnosti. Do pomoci se zapojily všechny pobočky Armády spásy napříč celou Českou republikou.

Nejčastěji jsme řešili sociální dávky, komunikace a doprovody na úřady, brigády, školy, zdravotní problémy, psychologickou pomoc, jazykové a integrační kurzy, pomoc se zajištěním nábytku a další materiální pomoc.
Během prvních měsíců války jsme zaslali 1.000.000 Kč ukrajinské Armádě spásy, které jsme získali od dárců.

V roce 2023 jsme navázali speciálními programy, které pomáhají dlouhodobě v integraci a začleňování uprchlíků na území České republiky. Pomáháme ukrajinským uprchlíkům v oblastech bydlení, vzdělávání, jazyka, financí, zdravotní péče, nebo také péče o psychické zdraví. Zaměřujeme se také na pomoc při komunikaci s úřady, nebo s orientací na trhu práce. 

V Praze, Bohumíně, Havířově a v Karviné provozujeme podpůrné programy osobně. Bezpočet uprchlíků také využilo naše on-line poradenství, které jsme za tímto účelem zřídili.

Koleje Praha
Cílovou skupinou jsou dospělí váleční uprchlíci z Ukrajiny, kteří potřebují pomoci s integrací v ČR. Kromě praktické pomoci organizujeme také terapeutické schůzky na různá témata. Ať už se jedná o různé aspekty života v ČR, nebo tíživá témata spojená s psychickým zdravím, válkou a nejistotou. 

Hnízdo Praha
Zde se zaměřujeme na specifickou skupinu mladistvých ukrajinských uprchlíků, kteří jsou v ČR bez doprovodu dospělých.Tito mladí lidé, ve věku od 15 do 20 let, potřebují podporu v různorodých životních situacích. Od zajištění bydlení, až po vzdělání ve vhodném typu školy. Důležitá je i podpora v oblasti duševního zdraví a budování vztahů s vrstevníky.

Podpora lidí z ukrajiny v Bohumíně, Havířově a Karviné
Zaměřujeme se na odstranění jazykové bariéry, ale také na psychickou stabilizaci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pomáháme se zajištěním bydlení, zaměstnání a celkovou integrací.  

PŘÍBĚH YURIYE

Příběh Yuriye se začal psát hned po začátku války. 16-letý chlapec musel utéct z válečné zóny bez svých rodičů. Chlapec se vydal směrem k hranicím pěšky a povedlo se mu stopnout maminku s dětmi, která měla namířeno do Polska. Yuriy se po cestě zkontaktoval s mužem, který mu slíbil práci a bydlení v Praze.

Hoch po příjezdu bydlel v naprosto nevhodném ubytování s dalšími 4 dospělými muži a načerno pracoval na stavbě, kde mu nevypláceli mzdu. Po 3 měsících ho muž vyhodil na ulici bez peněz a vyděšený Yuriy se poprvé obrátil na oficiální úřady.

Armáda spásy se poprvé zkontaktovala s Yuriyem v žalostném psychickém a fyzickém stavu. Přijali jsme Yuriye do našeho programu Hnízdo a dali mu čas a prostor na stabilizaci. Chlapec má nyní stabilní legální práci ve fastfoodu a dochází na intenzivní kurz češtiny. 

 PŘÍBĚH ANNY

Anna je 17-letá dívka, která žila ve městě neustále bombardovaném raketami. Její rodiče pracují v jaderné elektrárně a mají zákaz vycestovat z Ukrajiny. Báli se však o život své dcery. Napsali jí povolení na vycestování, zaplatili kurz Češtiny a na dálku objednali pokoj na ubytovně. 
 
Bydlení však bylo nesmyslně drahé a nevhodné. Navíc si majitel neustále vymýšlel poruchy, které Anna nezpůsobila a požadoval uhrazení pokut. 

Anna se nakonec zkontaktovala s Armádou spásy přes sociální sítě. V té době už jí majitel vyhrožoval soudním vymáháním pokut. Pomohli jsme jí s právní pomocí, studiem i bydlením. Anna momentálně bydlí v samostatném bytě s dalším klientem Hnízda. Má stabilní práci, doktory, které potřebovala a studuje v přípravném kurzu na Karlovu univerzitu.

Pro další informace o našich aktuálních aktivitách sledujte naše sociální sítě:
www.facebook.com/ArmadaSpasy
www.instagram.com/armadaspasy_v_cr

Děkujeme!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Keep up the good work!

Christopher Nosko

"Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. Vládcové nejsou postrachem dobrému jednání, nýbrž zlému. Chceš, aby ses nemusel bát autority? Čiň dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednáš-li však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí." (Římanům 13, 1-5)

Pavel Strejček
7 000 Kč

Dar od www.viridianmart.cz . Nech to co najskor skonci.

Peter Pekarovič
2 900 Kč

"Bude soudit mezi mnohými národy, kárat mocné a vzdálené národy. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a nebudou se již učit boji. " (Micheáš 4,3)

Pavel Strejček
5 000 Kč

Praying for peace🙏🏼

Anubhav Budhraja
5 000 Kč

Ukrajinky a Ukrajinci, děkujeme!

Štěpánka Ryšavá
5 000 Kč

Ať slouží těm, kteří to skutečně potřebují.

Eliška Zezulková

Pomoc Ukrajině

Alena Geryková
500 Kč

Díky za Vaši práci a pomoc.
Ukrajinci - držte se.
Sláva Ukrajině

Tomáš Krejča
2 500 Kč

Díky, že pomáháte.

Dárce
2 000 Kč