Petra Kulhánková: Dárcovská výzva pro projekt Pomoc pro Ukrajinu

Pomoc Ukrajině od BabeWings

vybíráme od 1.3.2022
7 500 Kč
vybráno 38 % z 20 000 Kč

přispěl

1 člověk
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Podporujeme sbírku Armády spásy pro Ukrajinu
S těžkým srdcem vývoj situace na Ukrajině a máme v očích slzy při pomyšlení na lidské utrpení, které zažívají naši blízcí evropští sousedé.

Nedokážeme jen bezmocně přihlížet nesmyslnému utrpení, a proto jsme se rozhodli jako rodinná firma pomoci ukrajinským rodinám.

Od 24.2. do 28.2. darujeme 30% ze všech prodejů organizaci Armáda spásy. Prostředky budou využity jak na humanitární pomoc v místě, tak na území České republiky pro potřeby lidí prchajících před válkou do naší země. 🕊
Armáda spásy
Pomáhejte spolu s námi. Armáda spásy pomáhá ukrajinským válečným uprchlíkům od vypuknutí agrese na Ukrajině.
Válka na Ukrajině vypukla 24. 2. 2022. Armáda spásy reagovala ihned spuštěním finanční sbírky i místně materiálních sbírek. Bezprostředně jsme začali řešit ubytování a začleňování ukrajinských uprchlíků do naší společnosti. Do pomoci se zapojily všechny pobočky Armády spásy napříč celou Českou republikou.

Nejčastěji jsme řešili sociální dávky, komunikace a doprovody na úřady, brigády, školy, zdravotní problémy, psychologickou pomoc, jazykové a integrační kurzy, pomoc se zajištěním nábytku a další materiální pomoc.
Během prvních měsíců války jsme zaslali 1.000.000 Kč ukrajinské Armádě spásy, které jsme získali od dárců.

V roce 2023 jsme navázali speciálními programy, které pomáhají dlouhodobě v integraci a začleňování uprchlíků na území České republiky. Pomáháme ukrajinským uprchlíkům v oblastech bydlení, vzdělávání, jazyka, financí, zdravotní péče, nebo také péče o psychické zdraví. Zaměřujeme se také na pomoc při komunikaci s úřady, nebo s orientací na trhu práce. 

V Praze, Bohumíně, Havířově a v Karviné provozujeme podpůrné programy osobně. Bezpočet uprchlíků také využilo naše on-line poradenství, které jsme za tímto účelem zřídili.

Koleje Praha
Cílovou skupinou jsou dospělí váleční uprchlíci z Ukrajiny, kteří potřebují pomoci s integrací v ČR. Kromě praktické pomoci organizujeme také terapeutické schůzky na různá témata. Ať už se jedná o různé aspekty života v ČR, nebo tíživá témata spojená s psychickým zdravím, válkou a nejistotou. 

Hnízdo Praha
Zde se zaměřujeme na specifickou skupinu mladistvých ukrajinských uprchlíků, kteří jsou v ČR bez doprovodu dospělých.Tito mladí lidé, ve věku od 15 do 20 let, potřebují podporu v různorodých životních situacích. Od zajištění bydlení, až po vzdělání ve vhodném typu školy. Důležitá je i podpora v oblasti duševního zdraví a budování vztahů s vrstevníky.

Podpora lidí z ukrajiny v Bohumíně, Havířově a Karviné
Zaměřujeme se na odstranění jazykové bariéry, ale také na psychickou stabilizaci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pomáháme se zajištěním bydlení, zaměstnání a celkovou integrací.  

PŘÍBĚH YURIYE

Příběh Yuriye se začal psát hned po začátku války. 16-letý chlapec musel utéct z válečné zóny bez svých rodičů. Chlapec se vydal směrem k hranicím pěšky a povedlo se mu stopnout maminku s dětmi, která měla namířeno do Polska. Yuriy se po cestě zkontaktoval s mužem, který mu slíbil práci a bydlení v Praze.

Hoch po příjezdu bydlel v naprosto nevhodném ubytování s dalšími 4 dospělými muži a načerno pracoval na stavbě, kde mu nevypláceli mzdu. Po 3 měsících ho muž vyhodil na ulici bez peněz a vyděšený Yuriy se poprvé obrátil na oficiální úřady.

Armáda spásy se poprvé zkontaktovala s Yuriyem v žalostném psychickém a fyzickém stavu. Přijali jsme Yuriye do našeho programu Hnízdo a dali mu čas a prostor na stabilizaci. Chlapec má nyní stabilní legální práci ve fastfoodu a dochází na intenzivní kurz češtiny. 

 PŘÍBĚH ANNY

Anna je 17-letá dívka, která žila ve městě neustále bombardovaném raketami. Její rodiče pracují v jaderné elektrárně a mají zákaz vycestovat z Ukrajiny. Báli se však o život své dcery. Napsali jí povolení na vycestování, zaplatili kurz Češtiny a na dálku objednali pokoj na ubytovně. 
 
Bydlení však bylo nesmyslně drahé a nevhodné. Navíc si majitel neustále vymýšlel poruchy, které Anna nezpůsobila a požadoval uhrazení pokut. 

Anna se nakonec zkontaktovala s Armádou spásy přes sociální sítě. V té době už jí majitel vyhrožoval soudním vymáháním pokut. Pomohli jsme jí s právní pomocí, studiem i bydlením. Anna momentálně bydlí v samostatném bytě s dalším klientem Hnízda. Má stabilní práci, doktory, které potřebovala a studuje v přípravném kurzu na Karlovu univerzitu.

Pro další informace o našich aktuálních aktivitách sledujte naše sociální sítě:
www.facebook.com/ArmadaSpasy
www.instagram.com/armadaspasy_v_cr

Děkujeme!

BabeWings podporují Ukrajinu!

Petra Kulhánková
7 500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Armáda spásy, projekt: Pomoc pro Ukrajinu