Teen Challenge International v ČR


Jiné Sociálně znevýhodněné skupiny

Mobilní kontaktní centrum Teen Challenge

Mobilní kontaktní centrum Teen Challenge je "pojízdná kavárna", s kterou jezdí služebníci z Poštovic do různých měst - momentálně je to Praha, Chomutov a Teplice. V těchto městech pracujeme na ulicích a squatech (opuštěných domech), kde se setkáváme s lidmi závislými na návykových látkách (drogy, alkohol, léky), patologickém hráčství a s lidmi bez domova, ale také se ženami v zajetí prostituce. Těmto lidem se snažíme jako pomoc nabídnout naději skrze své vlastní pozitivní životní příběhy a poradenství. Zveme je do "pojízdné kavárny", tedy do kontaktního centra, které je následně otevřeno a kam mohou tito lidé přijít, popovídat si s někým ze služebníků o svých problémech, případně rovnou nastoupit do dlouhodobého rehabilitačního programu v některém z našich středisek. Lidem, kteří chtějí na kavárnu pouze docházet, nabízíme možnost účastnit se podpůrné skupiny "Bod obratu", která probíhá při dostatečném počtu zájemců přímo v kavárně. Přicházejí za námi také rodiče nebo blízcí závislých, kterým se snažíme poradit a povzbudit je.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Váš dar pomůže změnit životy lidí, kteří chtějí žít bez závislosti.

Variabilní symboly:
Kontaktní centrum Praha: 444
Kontaktní centrum Teplice a Chomutov: 333

Více o kontaktním centru v Praze: http://teenchallenge.cz/strediska/kavarny-kontaktni-centra/praha/o-stredisku
Více o kontaktním centru v Teplicích: http://teenchallenge.cz/strediska/kavarny-kontaktni-centra/teplice/o-stredisku
V Teplicích funguje od r. 2017 také kamenné kontaktní centrum. Z toho důvodu jsme mohli začít jezdit také do Chomutova, kde zatím funguje pouze služba na ulicích.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu