Hospic Sv. Jiří, o. p. s.


Hospicová a paliativní péče Senioři

Podpora služeb mobilního Hospice Sv. Jiří v Chebu

Nabízíme zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. Díky vašim darům můžeme poskytovat služby domácího hospice stále více klientům. Děkujeme.

Hospic Sv. Jiří Cheb

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

V roce 2017 jsme umožnili 82 umírajícím zůstat doma se svou rodinou  až do posledního okamžiku.  Díky Vašim darům bude tato péče dostupná na Chebsku i v dalších letech všude tam, kde je jí třeba. Děkujeme!

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Díky Vašim darům jsme mohli v minulém roce poskytnout péči celkem 78 klientům, což je dvojnásobně více oproti předchozím letům, kdy naše služby využilo 36 a 39 klientů.  Abychom však mohli udržet vysokou kvalitu služeb pro všechny zájemce, kterých neustále přibývá, velmi uvítáme Vaši podporu i v roce 2017. Děkujeme. 

Založení projektu

Snídani nestíháme :-)
Vojtik a Kačenka
"Sbírka" Klatovy - Vojáčkovi, Čerbovi, Špádovi
Štěpán Špád
7 000 Kč
Hodně sil a energie do dalších dnů.
Lenka Hradecká