Cheiron T, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Sociálně znevýhodněné skupiny

Cheiron T

5 důvodů proč nás podpořit - Předcházíme sociálním problémům v ulicích. - Každé dítě, se kterým pracujeme, má větší šanci v životě obstát. - Jsme jediný, kdo v Táboře a jeho okolí systematicky pracuje s ohroženými dětmi a mladými lidmi. - Máme za sebou 25 let zkušeností a víme, jak na to. - Každou korunu dokážeme efektivně využít.

I malá částka dokáže velkou věc.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Co děláme, jak pomáháme: 
Každé dítě si zaslouží cítit se v bezpečí a zažít veselé dětství bez násilí, hladu, a sociálního vyloučení. Vy to můžete změnit. 

Kluby pro děti a mládež 

... aneb bezpečný prostor
V Klubu Cheiron v ulici Děkanská (6 - 15 let) pomáháme dětem v situacích, se kterými si sami neporadí, nebo se ocitly v tíživé životní situaci a rodina v péči o ně selhává. Na klubu se snažíme u dětí rozvíjet jejich dovednosti, které jim pomohou plně se zapojit do kolektivu a později snáze uplatnit ve společnosti. Mohou zde využít pomoci s doučováním školní látky, vedeme je k zodpovědnosti za své činy, jak zacházet s penězi a řešit konflikty mezi vrstevníky. Díky kreativnímu trávení volného času při práci s různými materiály (textilem, hlínou, dřevem, papírem atd.,) se učí trpělivosti a tyto činnosti mají pozitivní vliv na jejich duševní zdraví.
BejVák (6 - 20 let) je klub na táborském Sídlišti Nad Lužnicí. Pracovníci se zaměřují na obdobné aktivity jako klub v centru města s tím rozdílem, že otevírací doba klubu je rozdělena na dvě části dle věku klientů.
Pro starší je zde poskytováno poradenství a provázení v různých životních situacích jako jsou komplikované vztahy v rodině a s vrstevníky, příliš brzká neplánovaná těhotenství, hledání práce či bydlení, vyplňovaní přihlášek do škol atd. Zároveň tato služba poskytuje prostor pro smysluplné trávení času například v podobě hudebny (určené pro klienty 15 - 26 let), herny nebo tělocvičny.

Terénní služba

Velká část mladých lidí tráví svůj čas v parcích, na nádražích nebo sídlištích, kde jsou více ohroženi negativními vlivy a rizikovým chováním (konzumace alkoholu, drog, záškoláctví atd). V rámci služby se snažíme s těmito lidmi seznámit a pracovat s nimi v jejich přirozeném prostředí. Ukazujeme jim jejich životní možnosti, zprostředkováváme jim pomoc při řešení problémů z ulice, rodiny, školy nebo zaměstnání. Pomáháme jim při hledání brigád nebo práce, řešíme téma bezpečný sex nebo negativní důsledky užívání drog a alkoholu.

Služby pro rodiny s dětmi

Posláním služby je utváření bezpečného, láskyplného a pestrého prostředí pro zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání dětí, a to skrze podporu rodiny v nepříznivé životní situaci jako je například zadluženost, závislost na sociálních dávkách, špatná bytová situace, dlouhodobá nemoc v rodině, vztahové problémy či bezradnost s výchovou a vzděláváním.
Cílem je zlepšení životní úrovně rodiny, zvýšení sociálních dovedností členů rodiny tak, aby naše podpora přestala být potřebná. Jako taková se služba snaží předejít umístění dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče.

Tým duševního zdraví


 • Změnilo se výrazně chování Vašeho dítěte?
 • Uzavírá se do sebe, přestává komunikovat?
 • Je úzkostné nebo citově nevyrovnané?
 • Často pláče, má bezdůvodné strachy?
 • Ubližuje si?
 • Není si jisté se svou sexuální identitou/orientací?
 • Začalo mít problémy ve škole?
 • Napadá své okolí, je agresivní - slovně nebo i fyzicky?
V případě, že řešíte tyto nebo podobné potíže, nabízíme vám podporu týmu pro duševní zdraví, který vznikl s cílem zajištění rychlé a dostupné odborné pomoci v oblasti duševního zdraví. Cílovou skupinou jsou děti na 2. stupni základních škol, jejich rodiny a blízcí.

Péče a podpora je poskytována dětem:
 • u nichž došlo k rozvoji nebo hrozí riziko rozvoje psychického onemocnění - péče je tedy zaměřena na zajištění akutní i následné péče, která povede ke zmírnění projevů
 • které jsou ohroženy zhoršením duševního zdraví vlivem složité životní situace
 • které již opustily akutní péči, např. v psychiatrické nemocnici a hledají navazující péči 
Cheiron je místo, kam každý patří a nikdo není souzen. Místo, kde se dobré věci dějí. Každý den. Děkujeme za Vaši podporu. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

ať se hodí

Michal Rohlík
50 Kč

Hodně štěstí!!!

Mariana Orawczak

Hodně zdraví a štěstí,peníze se vzdycky na dobrou věc seženou aspoň u obyčejných lidí.
Ať se vám daří
Autoškola Prokýšek
J.Hradec

Vladimír Prokýšek
200 Kč

Kéž jsou všechny bytosti šťastny.

Monika Müllerová

Jsme na to všichni .

Pavel Vašut
200 Kč

Pozdravujte Kubu Kulhánka

Robin Elexa
1 000 Kč

Pro děti k oslavě 25. narozenin Cheironu. Děkuji za pozvání na oslavu. S přátelským pozdravem Petr Mikuláš

Petr Mikuláš
1 000 Kč

<3

Linda Fojt Bártů
300 Kč

Tak šťastný a veselý, Cheirone:).

Ludmila Pokorná

RC Tábor Vám přeje hodně úspěchů v této nelehké době a vězte, že jsme na Vás nezapomněli

Rotary club Tábor
20 000 Kč