Cheiron T, o.p.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

Cheiron T.

5 důvodů proč nás podpořit - Předcházíme sociálním problémům v ulicích. - Každé dítě, se kterým pracujeme, má větší šanci v životě obstát. - Jsme jediný, kdo v Táboře a jeho okolí systematicky pracuje s ohroženými dětmi a mladými lidmi. - Máme za sebou 25 let zkušeností a víme, jak na to. - Každou korunu dokážeme efektivně využít.

I malá částka dokáže velkou věc.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Co děláme, jak pomáháme: 
Pracujeme s dětmi a mladými lidmi (od 6 do 20 let), kteří musí ve svém životě řešit situace, na které sami nestačí.

Kluby pro děti a mládež 

... aneb bezpečný prostor
V Klubu Cheiron v ulici Děkanská (6 - 15 let) pomáháme dětem v situacích se kterými si sami neporadí, nebo dětem které se ocitly v tíživé životní situaci a rodina v péči o ně selhává. Na klubu se snažíme u dětí rozvíjet jejich dovednosti, které jim pomohou plně se zapojit do kolektivu a později snáze uplatnit ve společnosti. Mohou zde využít pomoci s doučováním školní látky, vedeme je k zodpovědnosti za své činy, jak zacházet s penězi, a řešit konflikty mezi vrstevníky. Díky kreativnímu trávení volného času při práci s různými materiály (textilem, hlínou, dřevem, papírem atd.,) se učí trpělivosti, a tyto činnosti mají pozitivní vliv na jejich duševní zdraví.

BejVák (6 - 20 let) je nově otevřený klub na táborském Sídlišti Nad Lužnicí. Pracovníci se zaměřují na obdobné aktivity jako klub v centru města, s tím rozdílem, že otevírací doba klubu je rozdělena na dvě části dle věku klientů.
Pro ty starší je zde poskytováno poradenství a provázení v různých životních situacích jako jsou komplikované vztahy v rodině a s vrstevníky, příliš brzká neplánovaná těhotenství, hledání práce či bydlení, vyplňovaní přihlášek do škol atd. Zároveň tato služba poskytuje prostor pro smysluplné trávení času například v podobě hudebny (určené pro klienty 15 - 26 let), herny nebo tělocvičny.

Terénní služba

Velká část mladých lidí tráví svůj čas v parcích, na nádražích nebo sídlištích, kde jsou více ohroženi negativními vlivy a rizikovým chováním (konzumace alkoholu, drog, záškoláctví atd). V rámci služby se snažíme s těmito lidmi seznámit a pracovat s nimi v jejich přirozeném prostředí. Ukazujeme jim jejich životní možnosti, zprostředkováváme jim pomoc při řešení problémů z ulice, rodiny, školy nebo zaměstnání. Pomáháme jim při hledání brigád nebo práce, řešíme téma bezpečný sex nebo negativní důsledky užívání drog a alkoholu.

Služby pro rodiny s dětmi

Posláním služby je utváření bezpečného, láskyplného a pestrého prostředí pro zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání dětí, a to skrze podporu rodiny v nepříznivé životní situaci jako je například zadluženost, závislost na sociálních dávkách, špatná bytová situace, dlouhodobá nemoc v rodině, vztahové problémy či bezradnost s výchovou a vzděláváním.
Cílem je zlepšení životní úrovně rodiny, zvýšení sociálních dovedností členů rodiny tak, aby naše podpora přestala být potřebná. Jako taková se služba snaží předejít umístění dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče.

Práce s komunitou

Cílem komunitní práce je propojit skupinu lidí z určité části města a pomoci jim pojmenovat jejich společné potřeby a problémy a hledat taková řešení, která zvládnou realizovat vlastními silami. Motivujeme je, aby překonali pasivitu, rozvíjeli svůj potenciál. Jedná se například o zlepšování veřejného prostoru, společný úklid či změnu dopravních spojení. Tyto společné aktivity zároveň pozitivně ovlivňují a posilují zdravé sousedské vztahy v táborských lokalitách.


Cheiron je místo kam každý patří a nikdo není souzen. Místo kde se dobré věci dějí. Každý den. Děkujeme za Vaši podporu. 

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Hodně zdraví a štěstí,peníze se vzdycky na dobrou věc seženou aspoň u obyčejných lidí.
Ať se vám daří
Autoškola Prokýšek
J.Hradec

Vladimír Prokýšek
200 Kč

Kéž jsou všechny bytosti šťastny.

Monika Müllerová

Jsme na to všichni .

Pavel Vašut
200 Kč

Pozdravujte Kubu Kulhánka

Robin Elexa
1 000 Kč

Pro děti k oslavě 25. narozenin Cheironu. Děkuji za pozvání na oslavu. S přátelským pozdravem Petr Mikuláš

Petr Mikuláš
1 000 Kč

<3

Linda Bártů
300 Kč

Tak šťastný a veselý, Cheirone:).

Ludmila Pokorná

RC Tábor Vám přeje hodně úspěchů v této nelehké době a vězte, že jsme na Vás nezapomněli

Rotary club Tábor
20 000 Kč

<3

Linda Bártů
500 Kč

Ať se daří 😊

Jana Frydrychová
200 Kč