Cheiron T, o.p.s.


Sociálně znevýhodněné skupiny Děti, mládež, rodina

Cheiron T, o.p.s.

Zde máte jedinečnou příležitost podpořit dlouhodobou intenzivní práci s dětmi a mládeží které se ocitly v tíživé životní situaci. Vaše podpora je skvělá možnost jak se aktivně zapojit, být v obraze o dění a pomáhat nám pro ně dál tvořit bezpečný prostor. Stavte s námi mosty mezi lidmi a dělejte s námi dobrou věc, pro děti a mladé. Především. A nebo pro rodiny které se ztratily. Cheiron T je místo kam každý patří a nikdo není souzen. Místo kde se dobré věci dějí. Každý den. Děkujeme za Vaši podporu.

Chci podpořit organizaci Cheiron T, o.p.s. a její činnost

416 862 Kč

přispělo

180 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Co děláme, jak pomáháme: 

Kluby pro děti a mládež

V Klubu Cheiron v ulici Děkanská (6 - 15 let) se učí komunikaci, orientaci v prostoru a čase, orientaci v mezilidských vztazích a zároveň se zde doučují školní látku a neformálně vzdělávají skrz umělecké činnosti (hudba, tanec, keramika,..), sport a hry. Pro ty starší je poskytováno poradenství a provázení v různých životních situacích jako jsou komplikované vztahy v rodině a s vrstevníky, příliš brzká neplánovaná těhotenství, hledání práce či bydlení, vyplňovaní přihlášek do škol atd. Zároveň tato služba poskytuje prostor pro smysluplné trávení času například v podobě hudebny (určené pro klienty 15 - 26 let), herny nebo tělocvičny.

BejVák (6 - 20 let) je nově otevřený klub na táborském Sídlišti Nad Lužnicí, kde bydlí velká část klientů. Pracovníci se zaměřují na obdobné aktivity jako kluby v centru města, s tím rozdílem, že otevírací doba klubu je rozdělena na dvě části dle věku klientů.

Terénní služba

Velká část mladých lidí tráví svůj čas v parcích, na nádražích nebo sídlištích, kde jsou více ohroženi negativními vlivy a rizikovým chováním (konzumace alkoholu, drog, záškoláctví atd). V rámci služby se snažíme s těmito lidmi seznámit a pracovat s nimi v jejich přirozeném prostředí. Ukazujeme jim jejich životní možnosti, zprostředkováváme jim pomoc při řešení problémů z ulice, rodiny, školy nebo zaměstnání. Pomáháme jim při hledání brigád nebo práce, řešíme téma bezpečný sex nebo negativní důsledky užívání drog a alkoholu.

Služby pro rodiny s dětmi

Posláním služby je utváření bezpečného, láskyplného a pestrého prostředí pro zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání dětí, a to skrze podporu rodiny v nepříznivé životní situaci jako je například zadluženost, závislost na sociálních dávkách, špatná bytová situace, dlouhodobá nemoc v rodině, vztahové problémy či bezradnost s výchovou a vzděláváním.
Cílem je zlepšení životní úrovně rodiny, zvýšení sociálních dovedností členů rodiny tak, aby naše podpora přestala být potřebná. Jako taková se služba snaží předejít umístění dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče.

Práce s komunitou

Cílem komunitní práce je propojit skupinu lidí z určité části města a pomoci jim pojmenovat jejich společné potřeby a problémy a hledat taková řešení, která zvládnou realizovat vlastními silami. Motivujeme je, aby překonali pasivitu, rozvíjeli svůj potenciál. Jedná se například o zlepšování veřejného prostoru, společný úklid či změnu dopravních spojení. Tyto společné aktivity zároveň pozitivně ovlivňují a posilují zdravé sousedské vztahy v táborských lokalitách.

Dárcovské výzvy k projektu

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu
Aktivní (0)  |  Ukončené (1)

Nebyly nalezeny žádné aktivní výzvy.

Kéž jsou všechny bytosti šťastny.

Monika Müllerová

Jsme na to všichni .

Pavel Vašut
200 Kč

Pozdravujte Kubu Kulhánka

Robin Elexa
1 000 Kč

Pro děti k oslavě 25. narozenin Cheironu. Děkuji za pozvání na oslavu. S přátelským pozdravem Petr Mikuláš

Petr Mikuláš
1 000 Kč

<3

Linda Bártů
300 Kč

Tak šťastný a veselý, Cheirone:).

Ludmila Pokorná

RC Tábor Vám přeje hodně úspěchů v této nelehké době a vězte, že jsme na Vás nezapomněli

Rotary club Tábor
20 000 Kč

<3

Linda Bártů
500 Kč

Ať se daří 😊

Jana Frydrychová
200 Kč

Hodně sil a úspěchů!

Romana Koblihová
200 Kč

Děkujeme a vážíme si Vaší podpory.

Cheiron T, o.p.s.