Tyfloservis, o.p.s.


Lidé s postižením Senioři

Umění žít ve tmě - 30 let Tyfloservisu!

Již od roku 1991 pomáháme lidem s těžkým zrakovým postižením ve věku 15 a více let na jejich cestě k samostatnosti. Zdarma nabízíme kurzy orientace v prostoru a pohybu s bílou holí, nácvik sebeobsluhy (vaření, praní, úklid atd.), psaní a čtení Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu, psaní na klávesnici a poradenství při výběru správné rehabilitační a kompenzační pomůcky a při úpravě domácího nebo pracovního prostředí tak, aby odpovídalo potřebám osob se zrakovým postižením.

155 198 Kč

přispělo

82 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Od roku 1991 provázíme osoby s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti. Našimi klienty jsou osoby ve věku 15 a více let, kteří jsou slabozrací, nevidomí od narození, nebo přišli o zrak v průběhu života. Služby jsou klientům poskytovány zcela ZDARMA, a to na celém území České republiky.

O našich klientech

Příčinami zhoršení nebo úplné ztráty zraku v dospělém věku jsou různé druhy očních vad. K nejčastějším patří věkem podmíněná makulární degenerace, která postihuje až 15 % osob nad 65 let. Dalšími příčinami jsou například diabetická retinopatie, glaukom, degenerativní myopie, pigmentová degenerace sítnice a mnoho dalších. Našimi klienty jsou i osoby s kombinovaným zrakovým a dalším hendikepem (smyslovým, tělesným, mentálním atd.).

A jaké služby našim klientům nabízíme?

Učíme je:
 • Samostatnou chůzi s bílou holí a orientaci v prostoru 
 • Číst a psát Braillovo bodové písmo
 • Psát na klávesnici počítače všemi deseti 
 • Podepsat se psacím písmem
 • Běžně denní činnosti jako vaření, pečení, uklízení, péči o vlastní osobu apod. 
 • Sociální dovednosti, jako např. dokázat přijmout nebo odmítnou pomoc, obstát v náročných životních situacích apod.

Dále: 
 • Pomáháme vybrat vhodnou optickou či kompenzační pomůcku 
 • Učíme, jak správně tyto pomůcky používat
 • Radíme, jak si upravit domácnost, aby vyhovovala potřebám osob se zrakovým postižením 
 • Učíme, jak využívat zbylý zrakový potenciál a ostatní smysly
 • Osvětově působíme na laickou i odbornou veřejnost 

Zakladatel projektu Tyfloservis

PhDr. Josef Cerha (1956 - 2020)

O problematiku osob nevidomých a slabozrakých se Josef Cerha, sám prakticky nevidomý, začal hlouběji zajímat již v období studia psychologie na Karlově univerzitě v Praze. Poté se věnoval práci se zrakově postiženými dětmi a mládeži. Jeho metodická a koncepční práce vyvrcholila v roce 1991, kdy vytvořil projekt Tyfloservis. Tvorba tohoto projektu byla významná zejména z důvodu citelného nedostatku a nízké kvality služeb pro zrakově postižené osoby v období socialismu, kdy poskytované služby byly velmi neucelené a nahodilé.
Celostátní projekt Tyfloservis vedl Josef Cerha úspěšně téměř 30 let, do listopadu 2020, kdy nečekaně zemřel.

Poskytnutím finanční podpory nám pomůžete pokračovat v projektu, který PhDr. Josef Cerha vybudoval, a který za 30 let své existence pomohl 68 000 lidem s těžkou zrakovou vadou najít cestu k samostatnému a nezávislému životu. 

Jménem celého Tyfloservisu, o.p.s. Vám děkujeme! 

* Dárcům, kteří se rozhodnout naše služby podpořit částkou 30 000 Kč a výše bychom rádi poděkovali zážitkovou akcí v jednom z našich středisek. Součástí akce bude seznámení se s pomůckami, které nevidomí a slabozrací používají, odzkoušení běžných denních činností v podmínkách simulované nevidomosti a základní nácvik průvodcovství nevidomého. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Ať se daří

František Valeš
100 Kč

"Mámou potmě"

Marek Bruna
500 Kč