Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Lidé s postižením

Pomoc pro Jiřího Borovce

Šestačtyřicetiletý pan Jiří je těžce nemocný více jak dvanáct let, kdy po infarktu zůstal nejprve na invalidním vozíku a nemluvící. Jeho stav se dramaticky zhoršil, když následně prodělal několik mozkových příhod a zánět slinivky, v důsledku čehož naprosto ochrnul. Jeho manželka, která o něj doma od počátku pečuje 24 hodin denně, se stará ještě o dva syny. Úhrada všech nutných pomůcek, rehabilitace, osobní asistentky atd. je nad finanční možnosti její i příbuzenstva.

vybíráme od 16.6.2016
6 800 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Pan Jiří z Ostravska prodělal ve svých třiceti třech letech srdeční příhodu, po které musel odejít do částečného invalidního důchodu. Pro svou vrozenou laskavost, zručnost řemeslníka a ochotu pomáhat je na vsi, kde stále žije, velmi oblíben. Před šesti lety jej postihlo několik drobnějších mozkových příhod, po nichž přestal mluvit, zůstal odkázaný na invalidní vozík a na 24hodinovou péči svých nejbližších. Jediným příjmem rodiny se tak stal jeho invalidní důchod a příspěvek na péči. 

Před čtyřmi lety došlo k dalším zdravotním komplikacím, po nichž zůstal plně ochrnutým. Po tracheostomii a stomatologickém zákroku je odkázán na odsávačku hlenů a krmen je pouze injekční stříkačkou. Díky občasným darům svých přátel a sousedů může pan Jiří nadále i přes svůj velmi vážný zdravotní stav zůstat v domácím prostředí se svými nejbližšími. Při časově i odborně náročné péči vypomáhá manželce pana Jiřího i jeho matka. 

Největší problém panu Jiřímu dělá při občasném sezení již nevyhovující invalidní vozík. Potěšení Radost má z blízkosti své rodiny a známých a možnosti pobýt chvíli na zahradě se svým psem.
Nyní nejvíce potřebuje zdravotní, hygienické a kompenzační pomůcky, léčebné přípravky, rehabilitaci, pomoc osobní asistentky při koupání atd. Jejich pravidelná a dlouholetá úhrada je už nad možnosti rodiny.
  
Své dary můžete panu Borovcovi posílat také bankovním převodem na účet veřejné sbírky Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 228. Děkujeme vám. V tom případě se váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován k danému variabilnímu symbolu.
 
Nadace ADRA podporuje pana Borovce od června 2016; aktualizované informace: prosinec 2019.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu