Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj


Lidé s postižením

Pomoc pro Jiřího Borovce

Čtyřiačtyřicetiletý pan Jiří je těžce nemocný již více jak deset let, kdy po infarktu zůstal na invalidním vozíku, nemluvící. Jeho stav se dramaticky zhoršil před rokem, kdy prodělal další mozkové příhody, po nichž už naprosto ochrnul. Jeho manželka, která o něj doma dlouhodobě pečuje 24 hodin denně, se stará ještě o dva syny. Úhrada všech nutných pomůcek, rehabilitace, osobní asistentky atd. je nad finanční možnosti její i příbuzenstva.

vybíráme od 16.6.2016
6 800 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Portál Darujme.cz
vznikl za podpory

Pan Jiří z Ostravska prodělal ve svých třiceti třech letech srdeční příhodu, po které musel jít do částečného invalidního důchodu. V roce 2014 jej postihlo několik drobnějších mozkových příhod, po nichž přestal mluvit, zůstal odkázaný na invalidní vozík a na 24hodinovou péči svých nejbližších. Jediným příjmem rodiny se tak stal jeho invalidní důchod a příspěvek na péči. 
 
Pan Jiří spolu s manželkou a dvěma dětmi bydlí na vesnici, odkud s ním po celý čas jeho paní nebo matka pravidelně dojížděly na rehabilitaci, plavání, logopedii atd. Protože tyto terapie zdravotní pojišťovna nehradila, rodina se na nás obrátila o pomoc. V září 2016 však došlo k dramatickému zhoršení. Pan Jiří po zánětu slinivky prodělal další mozkové příhody, po nichž zůstal už naprosto ochrnutý. Má zavedenu tracheostomii, je odkázán na odsávačku hlenů a krmen je pouze injekční stříkačkou. Díky darům svých přátel byla rodina schopna uhradit drobné stavební úpravy v bytě. Tak může pan Jiří nadále i přes svůj velmi vážný zdravotní stav zůstat v domácím prostředí se svými nejbližšími. Nyní nejvíce potřebuje celou řadu zdravotních, hygienických a kompenzačních pomůcek, léčebné přípravky, rehabilitaci, pomoc osobní asistentky při koupání atd. Jejich úhrada je nad možnosti rodiny. Pomůžete Borovcovým? 
 
Své dary můžete panu Borovcovi posílat také převodem na účet veřejné sbírky Nadace ADRA č. 57333375/0300, v. s. 228. Děkujeme vám. V tom případě se váš dar nezobrazí zde, ale bude dle bankovního výpisu zaúčtován k danému variabilnímu symbolu.
 
Nadace ADRA podporuje pana Borovce od června 2016 (aktualizované potřeby: červenec 2017).
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu