RUBIKON Centrum, z.ú.


Sociálně znevýhodněné skupiny

Druhá šance pro lidi s trestní minulostí

První kroky odsouzených z věznice jsou plné naděje. Vězením ale trest často nekončí. Většinou pokračuje i na svobodě. Mnoho odsouzených se obvykle nemá kam vracet a končí na ubytovnách. Potýkají se s nedostatkem peněz a mají dluhy. Většina z nich jsou rodiče, kteří mají vztahy s rodinou narušené. Návrat dětí do péče je pro ně složitý. Pod tíhou života na svobodě se často vrací do starých kolejí. Podléhají závislostem a opakují stejné chyby. Buďme otevření pro ty, kteří se rozhodnou z chyb poučit. Ať se netočí v kruhu.

DÁT DRUHOU ŠANCI SE VYPLATÍ

Vězením trest často nekončí. Dejme druhou šanci těm, kteří se rozhodli přijmout zodpovědnost za svůj život a chyby minulosti už neopakovat.
286 780 Kč

přispělo

86 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Letos slavíme 30. narozeniny. Za dobu naší existence jsme pracovali s více jak 35 000 klienty a klientkami a podpořili tak i jejich blízké.

Rok 2023 v datech:

- pracovali jsme s 1019 klienty*kami,
- 240 odsouzených jsme pomohli připravit na propuštění, 
- s 500 propuštěnými jsme pracovali na svobodě, kteří rizikové oblasti svého života aktivně řeší,
- výživné hradí 7/10 klientů*tek, náhradu škody splácí 37 % klientů*tek, 
- v tréninkových bytech je zabydleno 54 klientů*tek. 
 
Trestní minulost má za sebou 30 % zaměstnanců*kyň RUBIKON Centra. Pracují na tréninkových místech, kde získávají pracovní dovednosti a potřebnou podporu pro další směřování. Mnozí se ale stávají kmenovými zaměstnanci RUBIKON Centra. 
 
Spolupracující zaměstnavatelé poskytli 120 pracovních pozic. 57 % klientů*tek setrvalo v zaměstnání po zkušební době. 
 
Aktivně jsme se podíleli na prosazení tříletého oddlužení, snížení nadužívání trestní represe v trestním zákoníku a zvýšení sociálního kapesného pro lidi ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Zahájili jsme činnost české kanceláře evropské sítě RESCALED, která usiluje o rozvoj komunitních věznic (www.rescaled.cz). 
 
Nadále jsme aktivními členy Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV), Platformy tréninkového zaměstnávání (PLATZ) a nově také Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Pro odsouzené ženy jsme připravili instruktážní video, které je pro ženy (ale i muže) šité na míru, neboť se na něm podílely samy ženy, které s výkonem trestu mají vlastní žitou zkušenost. Cílem videa je usnadnit jim nástup do výkonu trestu, který je pro většinu lidí, zejm. nastupují-li poprvé, šok.

Podpořilo nás 120 individuálních dárců*kyň.

Přidejte se k nim. Víme, že dávat druhou šanci se vyplatí.
 
Děkujeme!


Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Děkujeme, že jsme u vás mohli hrát pro Ukrajinu.

Tereza Simandlová
500 Kč

Držím všem palce a přeji vše dobré v roce 2022.

Terezie Bouřilová
500 Kč

Hodně sil do další činnosti :-)

Dárce
500 Kč

Děkuju že děláte tuhle - pro mě nepopulární a nelákavou práci. Nechtěla bych si to s vámi vyměnit. Před celou trestní problematikou bych nejradši strčila hlavu do písku a dělala, že není. Jenže ona je. Děkuju, že se snažíte udělat ji snesitelnější pro společnost a tím i pro mě. Považuju vaši práci za velmi smysluplnou. Kéž se vám i vašim klientům daří (bez dvojsmyslu).

Dárce

děláte důležitou práci, posíláme malý příspěvek, děkujeme!

Miroslav Mráz
500 Kč

Děkujeme za vaši práci.

Lenka Holá