ADRA, o.p.s.


Děti, mládež, rodina Rozvojová spolupráce

Rozvojové projekty v zahraničí

Projekty rozvojové spolupráce organizace ADRA dlouhodobě podporují lidi žijící v chudobě tak, aby mohli převzít větší kontrolu nad svými životy. Jejich cílem je zlepšit životní podmínky lidí podporou vzdělávání, zemědělství, zajištění obživy, kvalitní zdravotní péče či rozvoje infrastruktury. Do jednotlivých aktivit jsou místní lidé vždy zapojeni tak, aby se stali soběstačnými, nezávislými a uměli využít své vlastní schopnosti. V současnosti tak pomáháme například autistickým dětem v Moldavsku či zlepšit výživu matek a dětí do 2 let v Kambodži.

Váš dar podpoří projekty rozvojové spolupráce organizace ADRA

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

PODPORA VÝŽIVY MATEK A DĚTÍ DO 2 LET V KAMBODŽI

Kambodža se v roce 2016 zařadila mezi země s nižšími středními příjmy („middle income country“) a podnikla významné kroky směrem k druhému cíli udržitelného rozvoje (Konec hladu), ale mezi jednotlivými provinciemi země nadále existují  významné rozdíly. Zejména chudé provincie čelí závažným výzvám, kterými jsou mimo jiné problémy v oblasti vzdělání, výživy a rovnosti pohlaví. Kambodža je aktuálně na 146. ze 189 zemí v případě indexu lidského rozvoje a je klasifikována jako země s významnými problémy s nedostatkem potravy („serious hunger“), kdy prevalence podvýživy činí okolo 15 % na základě národních bilancí potravin a 31 % na základě údajů o výdajích domácností.

Kambodžský demografický průzkum zdraví naznačuje, že pouze 30 % dětí dostává adekvátní péči ve 3 kritických oblastech: kojení, pestrost stravy a četnosti krmení. Nejvíce dopadů na celkový vývoj dítěte však nastává právě do 23 měsíců od narození.


POMOC AUTISTICKÝM DĚTEM V MOLDAVSKU

Mé dítě je jiné. Čím to je?
Moldavsko patří mezi nejchudší evropské země. Ročně se zde narodí přibližně 40 000 dětí, přičemž 700 z těchto dětí potenciálně trpí jednou z poruch autistického spektra (PAS). Oficiální statistiky ale ukazují zcela odlišná čísla. Důvodem je často chybná diagnóza. Lékařům chybí vzdělání a mnohým rodičům zase povědomí o této nemoci. 

Po správné diagnóze je i tak pro mnohé rodiče a opatrovníky těžké získat adekvátní péči pro své dítě. Většina stávajících organizací, které se tomuto problému věnují, je tvořena z iniciativ moldavských rodičů. Jejich kapacity a možnosti jsou však nedostatečné. Humanitární organizace ADRA se již třetím rokem snaží zvýšit kvalitu nabízených služeb a zajistit jejich lepší dostupnost. Součástí projektu je i začleňování autistických dětí do společnosti a překonávání legislativních překážek.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu