Quip, z. ú.


Lidé s postižením Lidská práva

Právo rozhodovat o svém životě

Šedesát tisíc lidí s postižením u nás trvale žije v ústavech, obvykle jinde, jinak a s někým jiným, než by si přáli. Často mají omezenou svéprávnost a obvykle pro ně není dostupná účinná pomoc. Pomáháme lidem získat zpět svéprávnost a najít potřebnou podporu pro každodenní život, rozhodování i právní jednání. Přidejte se k nám!

43 451 Kč

přispělo

18 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Naše práce je rámována Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v září 2009. Snažíme se působit tam, kde vidíme, že ustanovení Úmluvy nejsou naplňována. V duchu tradice Quipu se zaměřujeme zejména na právo lidí s postižením na život v přirozeném prostředí a v souladu s vlastní představou.

Konkrétně se věnujeme zejména těmto činnostem:
  • Pomáháme lidem udržet si nebo získat zpět svéprávnost poskytnutím pomoci sociálních pracovníků a právníků.
  • Hledáme zdroje (finanční, lidské i materiální), které lidem pomohou žít v běžném prostředí a podle svých představ.
  • Připravujeme a publikujeme analýzy, koncepce a metodiky pro zlepšení systému pomoci a podpory lidem s postižení. 
Podívejte se na příběhy lidí, kterým pomáháme získat zpět kontrolu nad svým životem.

Získané prostředky použijeme na pomoc lidem s postižením, kteří usilují o získání svéprávnosti, důstojnosti a kontroly nad svým životem.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Letos v srpnu je to právě rok, co se pan Zdeněk vrátil do svého bytu.

Analýza právních případů zaměřených na svéprávnost
Na jaře jsme připravili a publikovali analýzu našich dlouholetých zkušeností s podporou lidí, kteří usilují o udržení nebo navrácení svéprávnosti. Výsledky analýzy ukázaly, že náš přístup je účinný: v 70 % soudních řízení jsme dosáhli plného vítězství, v 9 % kompromisu. Základem úspěchu je spolupráce právníků se sociálními pracovníky, dobře zpracovaný návrh k soudu, zapojení nejbližšího okolí člověka a vytrvalost při odvolávání se k soudům vyšší instance. K důvodům neúspěchu v soudním řízení patří nedostatek podpory člověka ze strany nejbližšího okolí, omezení možnosti rozhodovat a právně jednat vzhledem k životu v sociálním vyloučení (např. v ústavním zařízení) a stres ze soudního řízení. Tyto faktory totiž vedou k tomu, že se člověk vzdá své touhy dosáhnout svéprávnosti. Celou analýzu si můžete přečíst zde.

Mít svéprávnost znamená být plnohodnotným člověkem
Přečtěte si rozhovor s Lenkou, matkou Davida, kterému jsme pomohli domoci se zpět svéprávnosti a tím i důstojnosti.
"Vždy jsem chtěla, aby měl David stejné možnosti jako jeho sestra, která nemá žádné postižení. Nevidím žádný důvod ke zbavování svéprávnosti lidí, a to ani u lidí, kteří mají potíže v rozhodování. Pro mne mít svéprávnost se rovná být plnohodnotným člověkem, a to jsme přece všichni."
Přečtěte si celý rozhovor zde.

Založení projektu

Díky!

Dárce