Quip, z. ú.

http://www.kvalitavpraxi.cz tel.: +420 221 890 434 e-mail: fundraiser@kvalitavpraxi.cz


Usilujeme o vytvoření světa nás všech nehledě na míru zdravotního postižení tak, abychom se mohli společně angažovat a mít vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Usilujeme o to, aby sociální a právní systém naplňoval svůj účel, to je, aby vedl k sociálnímu začlenění a plnohodnotnému občanství lidí s postižením, nevytvářel závislost na sociálních službách anebo dávkách a dával lidem prostor žít podle jejich vlastních představ.

Aktuální projekty