Nadace pro současné umění Praha


Kultura, umění a historie Regionální a komunitní rozvoj

NADAČNÍ DŮM A AKTIVITY NSU

PODPOŘTE NEZÁVISLÉ ZÁZEMÍ PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ A AKTIVITY NSU. SPOLEČNĚ SE TAK BUDEME PODÍLET NA VZNIKU NOVÝCH UMĚLECKÝCH PROJEKTŮ A PŘEDÁNÍ TOHO NEJLEPŠÍHO Z NAŠÍ KULTURY BUDOUCÍM GENERACÍM.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Vytvořili jsme a spravujeme zázemí pro současné umění v podobě Nadačního domu NSU. Na Strossmayerově náměstí v Praze vzniklo živé centrum organizací působících v oblasti umění, fundraisingu a sociálního prostředí.

Pokračujeme zde v tradici ojedinělých grantových programů určených pro jednotlivce i organizace. Cílíme na systémové změny v emancipaci tvůrčích profesí a dopadu umění na celou společnost. Naším posláním je pomáhat tvůrcům s výjimečnou vizí k realizaci jejich projektů.
V zrekonstruovaných prostorách NSU sídlí například Galerie Jelení a Galerie Kurzor provozované Centrem pro současné umění Praha, Fair Art, Společnost Jindřicha Chalupeckého, redakce Art&Antiques a Artalk, České centrum fundraisingu, Tudy Tam, z.s., Kavárna ACID. Auditorium pro přednášky i setkávání jsou k dispozici široké veřejnosti - a samozřejmě také Vám, našim příznivcům a dárcům.
CO JE ZA NÁMI

30 let zkušeností  
750+ podpořených projektů
50+ milionů Kč rozdělených v grantových programech a nadačních příspěvcích na podporu současného umění a kultury

SPOLEČNĚ DOSÁHNEME VÍCE
Financování NSU sestává z výnosů z nadačního jmění - nájemného organizací sídlících v Nadačním domě, a zejména finančních darů jednotlivců a firem. NSU nespoléhá na veřejné finance, granty a dotace, ale na aktivitu jednotlivců a organizací. Vytváří ideologicky i ekonomicky nezávislé zázemí pro rozvoj uměleckých aktivit.
Podpořte aktivity NSU
- podílejte se na rozvoji současného umění a věnujte tak část své energie pro spoluvytvoření dynamického zázemí pro umělecké a občanské iniciativy přispívající k vzájemnému porozumění a obohacování.

Staňte se dárcem nebo partnerem NSU! 
Každoročně se setkáte se zajímavými osobnostmi z různých oborů a s lidmi, kteří se rozhodli stát součástí Velkého příběhu podpory současného umění! Děkujeme.


HISTORIE NSU
Nadace pro současné umění vznikla roku 1992. Navázali jsme na demokratické ideály sametové revoluce a přispívali k rozvoji svobodné kreativity podporou uměleckých projektů, organizací vlastních výstav a posilováním role českého umění v mezinárodním kontextu.

Významný podnět pro integraci umění do společenského povědomí přinesly přelomové výstavy Orbis Fictus ve Valdštejnské jízdárně, Umělecké dílo ve veřejném prostoru či Politik-um na Pražském hradě, o kterých se dnes píše v každé učebnici o českém výtvarném umění. V roce 1999 založila nadace samostatné Centrum pro současné umění, o.p.s., které bylo pověřeno realizováním výstavního programu (Galerie Jelení, kterou Věra Jirousová nazvala „líhní nadaných umělců“), dokumentace (Artlist) a tvůrčích rezidencí (zámek v Čimelicích a instituce v USA).

V rámci projektu Public art vznikla díla na nábřeží Kpt. Jaroše v Praze (Galerie Artwall), stejně jako v Prokopském údolí či v pražské Stromovce (Danae Michala Sedláka). Podpořili jsme desítky zahraničních výjezdů českých umělců (např. roční pobyt Davida Černého v PS1 New York), účast českých umělců na bienále v Sao Paulo, účast na mezinárodní výstavě Manifesta a dalších významných přehlídkách.

Naše podpora pomohla seznámit veřejnost s díly umělců tehdy již zvučných jmen, jako byli Adriena Šimotová, Václav Cigler, Vladimír Kopecký, sestry Válovy i s tvorbou generačně mladších tvůrců jako jsou Petr Nikl, František Skála, Jan Merta, Milena Dopitová, Krištof Kintera, Federico Díaz, Tomáš Císařovský, Veronika Bromová, Josef Bolf, Eva Koťátková & Barbora Kleimphamplová a mnozí další. Z institucí jsou mezi příjemci opakovaných grantů například Entrance Gallery, Galerie 35m2, projekt Umělec má cenu, Artalk, Etc. galerie, INI Projekt, ArtMap, Berlinskej model a další.
Kompletní seznam udělených grantů poskytnutých od r. 1993 do 2020 najdete na www.fcca.cz/granty/archiv

Nadále podporujeme svobodné tvůrčí aktivity dosud neetablované generace mladých tvůrců a inovativní počiny etablovaných umělkyň a umělců.

V případě zájmu o další informace nás můžete kontaktovat na:
david@nsupraha.cz nebo nsu@nsupraha.cz

Za celý tým NSU
David Korecký, ředitel
www.nsupraha.cz
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu