Nadační fond Senlife


Hospicová a paliativní péče Senioři

Kaplan

Duchovní péče je důležitá po celý náš život. Ve chvílích kdy je nám těžce, necítíme se dobře zdravotně nebo nás tíží samota a nevyjasněné vztahy, přemýšlíme nad svým životem víc než kdy jindy a hledáme odpovědi na řadu otázek. Rádi bychom v našem domově v Mělníku nabídli klientům možnost intenzivnější duchovní podpory a přivítali v týmu vlastního kaplana. Né vždy totiž dokáže klient otevřeně o svých pocitech a potřebách hovořit se zdravotním či ošetřovatelským personálem. Kaplan by v rámci pastorační péče mohl našim klientům poskytnout potřebný prostor. Je symbolem útěchy i opory, naděje, hledání odpovědí na řadu osobních otázek i témat, která nás přesahují. Četba z Bible, společná modlitba či jen sdílení může klientům přinést tolik potřebný pocit útěchy, solidarity a respektu k vlastnímu prožívání. Věříme, že se najde řada laskavých dárců, kteří nám pomohou naši myšlenku zrealizovat a kaplana Senlife v našich řadách brzy přivítat!

Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Duchovní péče patří ke komplexní péči o člověka, stejně jako sociální, duševní a zdravotní péče. Kaplan je součástí multidisciplinárního týmu. Ten tvoří sociální pracovníci, zdravotní personál, aktivizační pracovníci či vedení domova i celé organizace. Spirituální potřeby nemají jen lidé věřící. Kaplan musí umět hovořit o duchovních nebo existenciálních tématech i s těmi, kteří se nehlásí k žádnému náboženskému směru či konkrétní víře. Pomáhá lidem procházet jakákoli témata, která je aktuálně trápí. Ale také těší. Neocenitelnou roli potom hraje v paliativní péči.

"Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou." Tehdy mu spravedliví odpovědí: "Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?" Král jim odpoví: "Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili." Matouš 25:35-40Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu