EDUin, o.p.s.


Vzdělávání a výzkum Osvěta a poskytování informací

Klub zřizovatelů škol

Podpořte odborné poradenství a budování fungujícího společenství pro obce, města i kraje, které vidí vzdělávání jako klíčový prvek rozvoje svěřeného území. Zástupci samospráv, získávají kvalitní informační servis, individuální pomoc, expertní vstupy a návrhy řešení konkrétních problémů z každodenní praxe zřizovatelů škol.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
EDUin sleduje a komentuje vzdělávací politiku a vývoj vzdělávání v České republice, ale i ve světě. Pro každého, koho vzdělávání a česká vzdělávací politika zajímá, baví nebo zaměstnává, má EDUin zajímavé a aktuální informace, analýzy, data nebo články. 
Klub zřizovatelů nabízí obcím a městům komplexní know how, které potřebují pro lepší správu škol na svém území. Propojení s ostatními obcemi a městy, které přistupují ke vzdělávání aktivně, příklady dobré praxe i zkušenosti se slepými uličkami. Tipy k efektivnímu pedagogickému vedení škol.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu