Diakonie Valašské Meziříčí


Hospicová a paliativní péče Senioři

Pomáhejme společně pomáhat

V našich službách pomůžeme ročně více než 1 900 lidem. Pečujeme o ně s úctou a respektem s ohledem na jejich důstojnost a jedinečnost v každé fázi jejich života. Bez Vaší pomoci by to ale nebylo možné. Pojďme tedy společně pomáhat těm, kteří naši pomoc, péči a podporu skutečně potřebují.

Pomáhejme společně pomáhat

1 450 Kč

přispěli

4 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá seniorům, lidem s hendikepy, pečujícím a nemocným v závěru života prostřednictvím uceleného komplexu zdravotních a sociálních služeb. Váš dar podpoří pomoc potřebným. Finanční prostředky použijeme na obnovu vybavení a zajištění projektů, které obohatí život našim klientům, zkvalitní péči o ně, usnadní práci pečujícímu personálu. S Vaším přispěním můžeme neustále rozvíjet a zlepšovat naši činnost.

 
Komu Diakonie Valašské Meziříčí pomáhá?

Pomáhá seniorům, nemocným, nevyléčitelně nemocným a lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít co nejdéle doma:

 •   Poradna pro pečující poradí 600 klientům ročně 
 •   Domácí zdravotní péče provede u pacientů 32 000 zdravotních ůkonů ročně
 •   Domácí hospic Společnou cestou doprovodí 20 lidí ročně 
 •   Pečovatelská služba uškuteční u klientů 20 000 návštěv ročně 
 •   Osobní asistence stráví v přímé péči s klienty 2 700 hodin ročně 
 •   Odlehčovací služby terénní umožní odpočinek 25 pečujícím v délce 3 000 hodin ročně  
 •   Denní stacionář Dobromysl pravidelně navštěvuje 20 klientů ročně  
 •   Půjčovna kompenzačních pomůcek zapůjčí 365 pomůcek ročně 
Pomáhá v pobytových službách nevyléčitelně nemocným, seniorům, lidem s onemocněním demence:

 •   Hospic CITADELA poskytne péči 330 pacientům a z toho 200 lidem do konce jejich života ročně 
 •   Odlehčovací služby pečují o 230 klientů ročně  
 •   Sociálně zdravotní lůžka s kapacitou služby 6 osob jsme pečovali o 33 klientů ročně 
 •   Domov se zvláštním režimem vytváří bezpečný domov 42 klientům
Pomáhá lidem se zdravotním postižením, aby dosáhli co největší samostatnosti:

 •   Sociální rehabilitace rozvíjí a posiluje schopnosti a dovednosti u 54 klientů ročně
 •   Chráněné bydlení JOHANNES pomáhá žít běžným životem 12 klientům 

Děkujeme, že díky Vaší podpoře můžeme dopřát našim klientům prožívat plnohodnotný život. 
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu